8. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

8. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
“8.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI”

YARIŞMA HAKKINDA
“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C.Ekonomi Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
İhracatta katma değerin artırılması,
Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya güzel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinin tekstil ve tekstil ile ilişkili lisans ve yüksek lisans programları ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinin tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, mimarlık bölümleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri, ayrıca 2 yıllık tekstil ön lisans programlarında okuyan öğrenciler katılabilirler.
Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Sadece T.C. vatandaşı olan öğrenciler katılabilir.
Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.

“8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

YARIŞMANIN ANA TEMASI
Göç, doğanın bir parçası ve değişen mevsimlerin ritminin bir gerekliliğidir. Kuşlar binlerce kilometre öteden, dağ ve okyanusları aşıp yaşam alanlarını değiştirirler. İnsanlar da tıpkı göç eden diğer canlılar gibi tarih boyunca hareket etmişlerdir. Bu yüzden tüm kültürler, diller ve genler karışmıştır.

Farklı kültürler ve ırklar buluştuğunda sanatları da harmanlanmış olur. Hareket halindeyken yaşananlar, kullanılan tekstil ürünlerine de yansır. Böylece toplumlar göç sırasında yaşadıklarını kumaşlarındaki renkler ve desenlerle gittikleri yerlere götürürler.

8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; ev tekstili ürünlerinin, göç temasından ilham alarak melez kültürel imgeleri, renkleri ve materyalleri içeren, gündelik yaşama uygun deneyim ve formlar eşliğinde iç mekan tekstil ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ
Ürün Tasarımı: Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, gölgelik, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçları cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürün ve/ya da ürünleri kapsamaktadır. Yarışmanın ana temasına uygun olarak belirlenen bir tema ile tasarlanacak ürün ve/veya ürünler kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde çizim veya maket çeklinde sunulmalıdır.

Online ortamda kayıtların başlaması: 15 Ocak 2018
Online ortamda kayıtların sona ermesi: 17 Mart 2018

Ana Sayfa