8. Science Expo Proje Yarışması

8. Science Expo’19 Proje Yarışması ana konsepti “Endüstri 4.0” olarak belirlenmiştir. Proje yarışmasına başvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde çalışmalarını yürütmeleri beklenmektedir.

Çocuk, genç ve usta mucitlere yönelik proje yarışmamızın temel amacı; bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak, alışkanlık kazandırmak ve analitik düşünce yapısına sahip insanlar yetişmesine katkı sağlamaktır.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda bilim toplumu oluşturmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilime olan ilgisini arttırmak ve bilimi sokağa indirmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz 8. Science Expo’da siz değerli bilim severleri projeleri ile aramızda görmek istiyoruz.

Katılım ve Başvuru Koşulları

● Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. Grup başvurularında ödül grup
temsilcisine verilir. Grup katılımlarında grup , 1 grup temsilcisi ve 2 grup üyesi olmak
üzere maksimum 3 kişiden oluşabilir. Milli eğitime bağlı okul projelerinde danışman
öğretmen grup temsilcisi olmak zorundadır.

● Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait
olduğunu kabul ederler. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklarda proje sahibi sorumlu
tutulacaktır.

● Yarışmaya girecek olan projelerin 8. Science Expo Proje Yarışmasında değerlendirmeye alınabilmesi için “Endüstri 4.0” konsepti kapsamında;

● Nesnelerin İnterneti
● Robotik
● 3D Tasarım/Baskı/Teknolojik Üretim
● Yenilenebilir Enerji
● Giyilebilir Teknoloji
● Sanal/Artırılmış Gerçeklik
● Akıllı Şehirler
● Fizik
● Kimya
● Biyoloji
Yukarıdaki konulardan birine veya birkaçına girmeleri gerekir.

1. Hedef Kitle
● Çocuk Mucitler (10-13 Yaş),
● Genç Mucitler (14-17 Yaş),
● Usta Mucitler (18 Yaş ve Üstü)
● İnsansız Hava Araçları İlgilileri
● Tasarım ve Modelleme İlgilileri

12 Nisan 2019 Proje yarışması başvurularının sonlandırılması

Ödüllendirme
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projelere aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.

Kategoriler;
Çocuk Mucitler (10-13 Yaş)
● Birincilik Ödülü : 6.500 TL
● İkincilik Ödülü : 3.000 TL
● Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

Genç Mucitler (14-17 Yaş)
● Birincilik Ödülü : 11.000 TL
● İkincilik Ödülü : 7.500 TL
● Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL

Usta Mucitler (18 Yaş ve üstü)
● Birincilik Ödülü : 20.000 TL
● İkincilik Ödülü : 10.000 TL
● Üçüncülük Ödülü : 6.000 TL

İnsansız Hava Araçları Kategorisi
● Birincilik Ödülü : 3.000 TL
● İkincilik Ödülü : 2.000 TL
● Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL

Drone Kategorisi
● Birincilik Ödülü : 3.000 TL
● İkincilik Ödülü : 2.000 TL
● Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL

Autodesk Tasarım ve Modelleme Kategorisi
● Birincilik Ödülü : 2.200 TL
● İkincilik Ödülü : 1.800 TL
● Üçüncülük Ödülü : 1.400 TL

Yarışma şartnamesi için Tıklayınız

Yarışma Başvuru Sayfası için Tıklayınız