8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği Nöroyoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu’nun düzenleyeceği 8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu’na sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sempozyum bünyesinde geleneksel hale gelmiş “Kardiyopulmoner Resüsitasyon” ve “Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği” kurslarına ilaveten “Mekanik Ventilasyon Kursu”, “Nörolojik Yoğun Bakımda Temel İlkeler Kursu” ile “Nütrisyon Kursu” sempozyumun hemen öncesinde gerçekleştirilecektir. Uygulama ağırlıklı ve interaktif olarak yapılacak olan bu kurslara katılım maalesef sınırlı sayıda olacağı için meslektaşlarımızın başvurularını geciktirmemelerinde yarar olduğunu hatırlatırız. Başvurular Türk Nöroloji Derneği sekretaryasına yapılacaktır.

Bu sempozyumda, nöroloji uzmanlarımız ve eğitim aşamasındaki genç nörologlar, Türkiye’de nöroloji klinik hizmetinin ve nöroloji uzmanlık eğitim müfredatının olmazsa olmazı konumundaki “Nörolojik Yoğun Bakım” ile ilgili en son gelişmeleri ve tartışmalı konuları yurtiçi ve yurtdışından katılan uzmanları ile birlikte değerlendirme olanağı elde edeceklerdir. Bu özellikle onların toplantısıdır ve kendilerine eşgüdüm şansını vermektedir.

Bilimsel içerik kapsamı ve konuşmacı kalitesi ile bir nöroloğun ihtiyacı olan en güncel nörolojik yoğun bakım bilgilerini eksiksiz bir şekilde sağlayacak olan sempozyumumuz, ayrıca bizlere, 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihi şehrimiz Samsun’da bir araya gelme şansını da sunacaktır.

Tüm nöroyoğun bakıma gönül veren meslektaşlarımızı aramızda görmek üzere …

Türk Nöroloji Derneği Nöroyoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu

ANA KONULAR
KURSLAR
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KURSU

MEKANİK VENTİLASYON KURSU

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM’DA TEMEL İLKELER KURSU

NUTRİSYON KURSU

SEMPOZYUM

AKUT İNFLAMATUAR POLİRADİKÜLONÖROPATİ

AKUT İSKEMİK İNME

BEYİN ÖLÜMÜ

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ

İNTRASEREBRAL KANAMA

KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI

KRİTİK HASTALIK NÖROMYOPATİSİ

LİMBİK ENSEFALİT

NÖROYOĞUN BAKIMDA BİYOBELİRTEÇLER

NÖROYOĞUN BAKIMDA GÖRÜNTÜLEME

NÖROYOĞUN BAKIMDA NUTRSİYON

PALYATİF BAKIM

STATUS EPİLEPTİKUS

SUBARAKNOİD KANAMA