8. Necdet Eraslan Proje Yarışması

Proje Yarışması
Proje Yarışması

8. Necdet Eraslan Proje Yarışması

VIII. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2017
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

KONTROL, OTOMASYON ve ROBOTİKTE YENİ TEKNOLOJİLER

PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJENİN ADI
Kontrol, Otomasyon ve Robotikte Yeni Teknolojiler

PROJENİN AMACI
Kontrol, Otomasyon ve Robotikte Yeni Teknolojiler konusunda araştırma–geliştirme, tasarım ve uygulama yapan akademisyen, öğrenci ve amatör kişilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vererek Türkiye’de kontrol, otomasyon ve robotik teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

PROJENİN KAPSAMI
Kontrol, Otomasyon ve Robotikte Yeni Teknolojiler konusunda akademisyen, öğrenci ve amatör kişilerce yapılan aşağıdaki konuları kapsar.

• Artırılmış Gerçeklik
• Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti
• Enerji Yönetimi
• Görüntüleme Teknolojileri
• Güvenlik Sistemleri
• İnsan Makina Etkileşimi
• İnsansız Araçlar
• İşbirlikçi Robotlar
• Makina Öğrenmesi
• Mekatronik
• Mobil Teknolojiler
• Tıbbi Uygulamalar
• Ulaşım Teknolojileri
• Uydu Teknolojileri
• Yapay Zekâ

YARIŞMAYA BAŞVURU
Başvurunuzun kabul edilmesi için www.necdeteraslan.org adresinden indireceğiniz “Yayın İzin Belgesi ve Bilimsel Etik Beyanı” belgesini doldurup ıslak imzalı olarak Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne elden, posta veya kargo ile ulaştırmalısınız.

KİMLER KATILABİLİR?
Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyelerin akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. Makina Mühendisleri Odası herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyecek ve projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulmayacaktır.

PROJENİN ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 6.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 4.000 TL

YARIŞMA KOŞULLARI
Özgün olması kaydıyla kapsam dâhilindeki her çeşit proje yarışmaya kabul edilecektir.
Buna göre projelerin aşağıdaki konu başlıklarından hangisine daha uygun olduğu, katılımcı
tarafından belirtilecektir.

• Buluş önerisi
• İnovasyon önerisi

Yarışmaya katılmak için yazım kurallarına uygun proje özeti ve ekte bulunan “Yayın İzin Belgesi ve Bilimsel Etik Beyanı” doldurulup imzalanarak en geç 13 Kasım 2017 tarihine kadar Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne elden, posta veya kargo ile ulaştırılmalıdır.
Sonuçlar en geç 22 Kasım 2017 gününe kadar proje sahiplerine bildirilecektir.
Kabul edilen projelerin metni ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi tanıtıcı malzemeleri ise en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar teslim edilmelidir.
Final sunumları ve ödül töreni 16 Aralık 2017 tarihinde MMO İstanbul Şube’de 10:00-18:00 saatleri arasında
gerçekleştirilecektir.

PROJE YAZIM KURALLARI

Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun, resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır.

1. Projenin Adı
Projeye, amacına ya da işlevine uygun bir ad koyunuz.

2. Projenin Amacı
Proje ile neyi/neleri amaçladığınızı yazınız.

3. Projenin Kapsamı
Proje ile kim, ne/neler kapsanmaktadır belirtiniz.

4. Projenin Özeti
Proje özeti kısa ve anlaşılır olmalı ve tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır.
Proje özetinde; proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve sonuçları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün anlatılmalıdır.

Özet aşağıda verilen unsurları içermelidir:

Projenin amacı
Kullanılan yöntem ve işlemler
Gözlemler/Veriler/ Bulgular
Özette; bulgular hakkında ayrıntılar,
grafikler ve tablolar verilmemelidir.
Süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde özetlenmelidir.

5. Projenin Yenilikçi Yönü
Projede hedeflenen ürün ve/veya süreç yeniliğinin benzerlerine göre üstünlükleri yazılmalıdır.

6. Projenin Maliyeti
Projenin gerçekçi bir maliyet analizinin yapılması zorunlu değildir.

7. Projenin Kullanım Alanı
Projenin neden ele alındığı, proje konusu ürünün nerelerde kullanılabileceği belirtilmelidir.

8. Projenin Yapılabilirliği / Uygulanabilirliği
Projenin gerçekleşmesi için gereken insan gücü, teknoloji ve malzemelerin günümüzde var olup olmadığı belirtilmelidir.

9. Literatür Araştırması
Benzer ürün ve üretimler var ise bunlara ait patent ad ve numaraları, kullanılan teknik ve teknoloji bilgileri belirtilmelidir.

10. Kaynakça
Bu proje için bilgilerin alındığı kaynaklar (alfabetik sıraya göre) belirtilmelidir.

11. Diğer hususlar
Proje ile ilgili yukarıdaki maddelerde yer almayan hususlar bu bölümde belirtilmelidir.

12. Özgeçmiş
Kısa bir özgeçmiş yazılmalıdır.

http://necdeteraslan.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin