8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Pandemide Kadın Olmak” Öykü Yarışması

Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KADIN ve TOPLUM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (OKTAM)- SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DÜZENLEMİŞ OLDUĞU ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
(OKTAM) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “PANDEMİDE KADIN OLMAK” adıyla bir yarışma düzenlemektedir.

Yarışma, OKTAM ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından imzalanan protokol hükümlerinde uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM
KONU : Pandemi sürecinin kadınların yaşamı üzerindeki etkisi.

AMAÇ: Covid-19 pandemisi sürecinde kadınların yaşam deneyimlerinin ne yönde değiştiği üzerine öyküler ortaya çıkarmak.

TÜRÜ: Öykü Yarışması (kurmaca)

HEDEF KİTLE: 18 yaş üstü bireyler

YARIŞMA TAKVİMİ

Yazıların Son Gönderim Tarihi 1 Şubat 2021 mesai bitimi
Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 5 Şubat- 25 Şubat 2021
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 8 Mart 2021

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATILIM ŞARTLARI

1)Düzenlenen öykü yarışmasına, Düzenleme ve Seçici Kurul Üyeleri, yarışmada görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

2)Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve ünvan geri alınır.

3)Yarışmacılar, yarışmaya sadece tek bir öyküyle katılabilir.

4) YARIŞMA KURALLARI
a) Öyküler, bilgisayar ile A4 boyutunda Times New Roman formatında 12 yazı karakteri ile, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde yazılmış ve en fazla 10 sayfa olmalıdır.
b) Aday, öyküsünün bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kimlik bilgilerini eklemeyecek, sadece “RUMUZ” yazacaktır. Örneğin “LALE”. Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda Düzenleme Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.
b) Aday, ayrı bir Word belgesine isim, yaş, cinsiyet, adres, iletişim bilgileri (cep telefonu), çalışıyorsa görevi (mesleği, çalıştığı kurum, iş adresi) gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.
c) Aday, yarışmaya katılacağı öyküyü ve kimlik bilgilerinden oluşan her iki dosyayı okam@omu.edu.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır.

5)Yarışmaya son başvuru tarihi, 1 Şubat 2021 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

6) DEĞERLENDİRME: Seçici Kurul üyeleri, teslim aldıkları öyküleri, aşağıdaki değerlendirme ölçütleri çerçevesinde, 100 puan üzerinden değerlendireceklerdir:
• Türkçeyi kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (10 Puan)
• Özgünlük ve edebi nitelik (20 Puan)
• Üslup (Etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (15 Puan)
• Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 Puan)
• Dilin sosyo-kültürel boyutlarının öyküye yansıtılması (10 Puan)
• Aynı anda kaç konunun ele alındığı (Edgar Allan Poe’nun Tek Etki Kuramı’na uygunluğu) (10 Puan)
• Öykü kişilerinin okura sunumu (15 Puan)

7) Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul Üyelerinin göndermiş olduğu Bireysel Değerlendirme Formlarındaki puanlamaları birleştirerek yarışmada dereceye giren öyküleri belirleyecektir. Seçici Kurulun ve Düzenleme Kurulunun verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

8) Yarışmayı düzenleyen OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, gönderilen öykülerin telif haklarını süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak üstlenmektedir. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı bu şartı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak OKTAM ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Öyküler, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

9) Seçici Kurul tarafından belirlenen 4 adet öyküye verilecek ödüller aşağıda sıralanmıştır:
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 1500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü: 1000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: 500 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü : Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ anısına Jüri Özel Ödülü: Kitap Seti

10) DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ, OKTAM Müdürü
Ömer İdris AKDİN, Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Araş.Gör. Senem GÜRKAN
Araş.Gör. Damla Nur KİNSİZ

11) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ
Doç. Dr. Zerrin EREN
Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN
Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR

İletişim, 0362 3121919 / 5376 ve 0362 3121919 / 5334 numaralı telefonlardan ve/ya okam@omu.edu.tr adresinden sağlanabilecektir.