8 Doors 8 Keys etwinning projemiz başlıyor!

10 Türk ve 13 yabancı üye (Portekiz, Litvanya, Romanya, Polonya, Ürdün, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Yunanistan) ile birlikte yürüttüğümüz bu proje; hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öğrencilerin; kişisel, sosyal, akademik ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerilerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Proje, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insiyatif alma, problem çözme, risk değerlendirmesi, karar verme ve duyguların yapıcı yönetimine odaklanmaktadır.

ÇALIŞMA SÜRECİ
-Belirlenen temel yetkinlikler ile ilgili öğrenme sürecinde öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgi ve fotoğraflar paylaşılacaktır.

Proje sürecinde belirleyeceğimiz konularda aşağıdaki çalışmalar uygulanacaktır.

1) Ana dilde iletişim
2) Yabancı dillerde iletişim
3) Bilim/teknolojide matematiksel yeterlilik ve temel yeterlilikler
4) Dijital yeterlilik
5) Öğrenmeyi öğrenmek
6) Sosyal ve sivil yeterlilikler
7) Girişim ve girişimcilik
8) Kültürel farkındalıklar

BEKLENEN SONUÇLAR
1-Öğrenciler diğer kültürlerden insanlarla daha sık iletişim kuracaklardır.
2-Ülkeler arasındaki kültürel bağların farkında olacaklardır.
3-Öğrenciler farklı kültürlere karşı daha bilgili ve daha açık fikirli olacaklardır.
4-Öğrencilerin işbirliği becerileri artacaktır.