8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

8. DİYANET İŞLERİ REİSİ
İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI
SEMPOZYUMU

6–7 KASIM 2015
Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Kampus / ANTALYA

Düzenleyen Kuruluşlar
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

1. SUNUŞ
Bugün itibarıyla Cumhuriyet tarihinde sayıları 18’e bâliğ olan Diyanet İşleri Başkanlarının 3’ü Antalyalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Diyanet İşleri Başkanı olan İbrahim Bedrettin Elmalı, 1319/1903 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Karyağdı mahallesinde dünyaya gelmiştir. Soyismi, doğum yeri olan Elmalı’dan gelmektedir. Babası Rüşdiye muallimi Ali Efendi, annesi Kardıçlı Ömer Efendi’nin kızı Naciye Hanım’dır. Çok küçük yaşlarda önce annesini, sonra da babasını kaybetmiş, öksüz ve yetim büyümüştür.
İlk ve orta öğrenimini Elmalı’da tamamladıktan sonra yüksek tahsil için gittiği İstanbul’da Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’ne girmiştir. Bir süre burada okuduktan sonra, bu medresenin kapatılması üzerine Dâru’l-Fünûn İlâhiyat Fakültesi’nde eğitimine devam etmiştir. İstanbul’da âile dostları olan Sarılarlı Mustafa Efendi ve Elmalılı Hamdi Yazır kendisiyle ilgilenmişlerdir. 1928 yılında mezun olduktan sonra Dâru’l-Fünûn Felsefe bölümüne devam etmiştir. Öğrenimi sırasında hastalanması sebebiyle mezuniyet sınavına girememiştir.
Öğrencilik yıllarında maddî imkânsızlıklar sebebiyle Bedrettin Elmalı, Müezzinlik ve Kayyımlık görevleriyle geçimini sağlamaya çalışmıştır. Daha sonraları İstanbul Bulgar Mektebi’nde Yurttaşlık ve Türkçe Dersleri muallimi olarak da görev almıştır. İlk resmî memuriyetine İstanbul Müftülüğü’nde kâtip olarak başlamıştır. Akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Kayıtlar Mümeyyizliği, Başvekâlet İstanbul Arşiv Memurluğu ve Çalışma Bakanlığı Mümeyyizliği görevlerinde bulunduktan sonra 1953 yılında Üsküdar Müftülüğü’ne tayin edilmiştir.
Elmalı, Üsküdar Müftülüğü görevini yürüttüğü sırada, İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanması üzerine boşalan İstanbul Müftülüğü’ne vekâleten tayin olunmuştur. Yaklaşık dört yıl kadar yürüttüğü İstanbul Müftülüğü görevinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilâtında Personel Daire Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.
İbrahim Bedrettin Elmalı, 17 Aralık 1965 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Sekizinci Diyanet İşleri Başkanı olarak tayin edilmiştir. Yaklaşık bir yıl kadar bu görevi yürüten Elmalı, 25.10.1966 tarihinde re’sen emekliye sevk edilmiştir. Emekli olduktan sonra 14. dönem İstanbul ve 15. dönem Afyonkarahisar milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır. 1977 yılından itibaren Elmalı ilçesine komşu olan Finike’ye yerleşmiştir. Bundan sonraki yıllarda yaz aylarında Elmalı’da, kışın ise Finike’de hayatını sürdüren İbrahim Bedrettin Elmalı, 4 Aralık 1994 tarihinde Finike’de vefat etmiş ve aynı yerde defnolunmuştur.
Şunu iyi biliyoruz ki şehirler, yetiştirdikleri ve bağırlarına gömdükleri, ama zihin ve gönül dünyalarında hep yaşattıkları büyükleriyle bir ruh ve anlam kazanırlar. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Antalya İl Müftülüğü ile birlikte düzenlemeyi planladığımız 8. Diyanet İşleri Reisi İbrahim Bedrettin Elmalı Sempozyumu ile, Üniversitemizin ve Fakültemizin üzerinde kurulduğu bu toprakların yetiştirdiği büyük değerlerimizden biri olan Bedrettin Elmalı’nın din ve diyanet için, vatan ve millet için adadığı ömrü boyunca sürdürdüğü bereketli çalışmalarını ve verimli faaliyetlerini günümüz insanının ve ilim dünyasının dikkatlerine sunmayı amaçlamaktayız. Bir süre başkanlığını yaptığı kurumun himayesinde çıkarılan Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde, muhtemelen sehven unutularak, adına bir madde bile yazılamayan Bedrettin Elmalı’yı bu vesile ile yad etmeyi bir vefa borcu olarak telakki ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

2. MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI
Muhtemel konu başlıkları şöyledir:
• İbrahim Bedrettin Elmalı’nın Yaşadığı Dönem
• İbrahim Bedrettin Elmalı’nın Hayatı
• İbrahim Bedrettin Elmalı’nın İlmî Müktesebâtı
• İbrahim Bedrettin Elmalı’ya Etki Eden Düşünce ve Âlimler
• Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı ve İbrahim Bedrettin Elmalı
• Siyasî Hayatta İbrahim Bedrettin Elmalı
• İbrahim Bedrettin Elmalı’nın Kendi Dönemine ve Sonrasına Etkileri

3. SEMPOZYUM TAKVİMİ
6 Temmuz 2015 Sempozyum ilânı
1 Eylül 2015 Özetlerin son kabul tarihi
7 Eylül 2015 Kabul edilen başvuruların ilânı
19 Ekim 2015 Bildiri metinlerinin son teslim tarihi
26 Ekim 2015 Sempozyum nihâî programının belirlenmesi
6–7 Kasım 2015 Sempozyumun icrası

4. DÜZENLEME ve BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE
İl Müftüsü Osman ARTAN
Doç. Dr. Rıfat ATAY
Yrd. Doç. Dr. Yasin PİŞGİN
Prof. Dr. Ali BAKKAL
Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER
Prof. Dr. Kemal SÖZEN
Doç. Dr. Sabri YILMAZ
Doç. Dr. Zişan TÜRCAN
Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT
Yrd. Doç. Dr. Bahset KARSLI
Yrd. Doç. Dr. Eyüp YAKA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Nazife Nihal İNCE
Yrd. Doç. Dr. Orhan GÜRSU
Yrd. Doç. Dr. Sema ERYÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Şeref GÖKÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Zeki YAKA

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Prof. Dr. Ali KÖSE
Prof. Dr. Mirza TOKPUNAR
Prof. Dr. Nevzat TARTI
Prof. Dr. Ömer KARA
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU
Prof. Dr. Şevket TOPAL
Prof. Dr. Turan KOÇ
Doç. Dr. Ahmet GÜZEL
Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU
Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER
Yrd. Doç. Dr. Mahmut KELPETİN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULUT
Dr. Halil İbrahim ERBAY

5. SEMPOZYUM SEKRETARYASI ve İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Bahset KARSLI (0505 636 96 52)
Arş. Gör. Esat SABIRLI (0537 680 08 37)
Arş. Gör. Tunahan ERDOĞAN (0505 922 73 92)
Arş. Gör. Turan BAHŞİ (0533 522 31 84)
Arş. Gör. Yusuf Ziya BAL (0532 716 39 91)
Arş. Gör. Fatma MADEN
Arş. Gör. Gökcen ORHAN
Arş. Gör. Zehra SULA

e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için: http://ilahiyat.akdeniz.edu.tr/tr

NOTLAR:
1. Asgarî 500 kelimelik tebliğ özetleri, http://ilahiyat.akdeniz.edu.tr/tr adresinden temin edilecek ekteki Tebliğ Özeti Formu doldurularak [email protected] adresine gönderilmelidir.
2. Katılımcıların konaklama ve iaşeleri Sempozyum Düzenleme Kurulunca karşılanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.