8. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

1-4 MART 2012 İZMİR

Sayın Yetkili,
 
Ege  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  ülkemizdeki  tüm  Bilgisayar  Mühendisliği öğrencileri,  akademisyenleri ve bilişim  sektörü  temsilcileri 1-4 Mart 2012  tarihleri  arasında bir  araya  geliyor.  Bilgisayar  Mühendisliği  Öğrencileri  Kongresi’nin  amacı  bilgisayar
mühendisliğinde  ve  diğer  bilişim  sektörlerinde  faaliyet  gösteren meslek  sahiplerini  ve  sivil toplum  örgütlerini,  bir  araya  getirmek;  ülkemizde  bu  alana  dair  sorunları  tespit  etmek  ve çalışma  grupları  çerçevesinde  çözümler  üretmektir.  Bu  etkileşim  çerçevesinde  bir  bilişim kültürü  oluşturmak  büyük  önem  taşımaktadır.  Bu  önemin  bilincinde  olan  genç  bilgisayar
mühendisi  adayları olarak  gelecekteki meslektaşlarımızla bugünden bir  araya  gelip  geleceği birlikte  inşa edebileceğimizi düşündük. Bu yönde atılan adımların sekizincisi olan BİLMÖK (Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi), geleneksel hale gelerek olgunlaşma sürecini sektörün  desteğiyle  tamamlayacaktır.  Sekizincisi  bu  yıl  İzmir’de  gerçekleşecek  olan  bu etkinlikte,  misafir  öğrenciler  mesleki  bağlantılarda  bulunacak,  konferanslara,  forumlara  ve panellere  katılacaktır.  Bunun  yanı  sıra,  misafir  öğrenciler  İzmir’in  turistik  mekânlarını gezmeye ve eğlenmeye de vakit bulacaktır. 
 
Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, kurulduğu 1982  yılından beri Bilgisayar Mühendisliği  dalında  bilişim  sektörünün  nitelikli  eleman  ihtiyacını  karşılamaktadır. Üniversite  bünyesinde  bulunan  kulüpler  sayesinde  takım  çalışmasına  yatkın,  liderlik
vasıflarını  barındıran  kişiler  yetiştirilmektedir.  Böylece  kişiler  iş  hayatında  karşılaşacakları problemlere çözüm üretme konusunda yetkinlik kazanmaktadır.
 
Sonuç  olarak,  mesleki  dayanışma  içerisinde  düzenleyeceğimiz  8.  Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi’ne katılımınızı ve değerli katkılarınızı rica ederiz.  
 

Saygılarımızla
 
Özge AKSAZ
BİLMÖK Yürütme Kurulu 2. Başkanı
BİLMÖK Organizasyon Komitesi Başkanı
 
A.  BİLMÖK nedir?  
 
Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği  bölümü  ve/veya  ilgili  kulübü  tarafından  organize  edilir.  BİLMÖK,  bilgisayar mühendisleri  arasındaki  etkileşimi  ve  iletişimi  arttırarak  onların  mesleki  ve  kişisel gelişimlerine  katkıda  bulunmak,  ülkenin  bilişim  alanındaki  yönelimlerini  belirlemek  ve  bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır. 
 
Organizasyon  yapısı  ve  çalışmaları  bir  yönetmelik  ile  belirlenmiş  olup,  yürütme kurulunun  önerileriyle,  ev  sahibi  üniversitenin  organizasyon  komitesi  tarafından  hayata geçirilir. BİLMÖK organizasyonu bilgisayar mühendislikleri tarafından yapılmasına rağmen,
katılımcılar  bilgisayar  bilimleri  ve  bilişim  teknolojilerine  dair  herhangi  bir  bölümden olabilmektedir. Kongreye her üniversitenin  ilgili bölümünden  üç  resmi  temsilcinin yanı  sıra ilgili bölümlerin öğrencileri, akademisyenleri, sektör temsilcileri ve mezunları katılabilir.
 
BİLMÖK,  mesleğe  ilgili  ve  üniversitelerinde  bu  alandaki  örgütlenmelerde  ve organizasyonlarda aktif faaliyet gösteren, alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sadece bir  “yazılım  işçisinden”  çok  fikir üreten ve  çözüm  sunan katılımcıların ortak düşünceleriyle
oluşmuş  bir  duruş  ve  yaklaşım  barındırır. Yapılan  çalışmalar  ve  atılan  adımların  arkasında gerçekçi  tespitler  varken,  idealizmden  ödün  verilmeyerek  hayal  gücü  ön  plana  çıkarılır. Bu altyapı,  sorumluluk  duygusu  ve  ortak  hareket  güdüsü  geçen  yıl  gerçekleşen  ilk etkinliğimizdeki  fikir-bilgi  alışverişleri,  tartışma  forumları  ile  sağlanmış  ve  internet üzerindeki  paylaşım  ortamlarında  sürdürülmüştür.  Bugün  ekilen  düşünce  tohumlarının  ve yönelimlerin,  ileride  sektöründe  önemli  pozisyonlara  gelecek  bu  insanlar  sayesinde  bir ormana dönüşeceği bilinci ile ortak ruh korunacak ve sürdürülecektir.
 
BİLMÖK  hiçbir  şekilde  ticari  kişi  ya  da  kurumlara  kar  getirmek  amacıyla oluşturulmuş ve çalışan bir organizasyon değildir. BİLMÖK hiçbir zümre, kişi ya da grubun tekelinde  ve  kayıtsız  kontrolünde  değildir;  bu meslekle  ve  sektörle  ilgilenen  herkese  açık,
tamamen gönüllü katılım ve ev sahipliği ile düzenlenmekte, yılda bir kez toplanarak,  iletişim ve düşünce ağını genişletmektedir.
 
B.  Amaçları
 
Öncelikli  gayemiz  üniversitelerimizde  verilen  eğitimin  uluslararası  arena  ile yarışabilecek  eşiğe  çıkarılması,  uygulama  süreçlerinin  sektöre  kazandırılması  tüketen  bir anlayışın  yerine  üreten  bir  bilgi  toplumu  olmanın  akademik  camia  denetiminde  yolunun açılmasıdır. Bu kapsamda yurtdışındaki üniversitelerin bilgisayar mühendisliği öğrencileri ile irtibata  geçip  tam  entegrasyon  konusunda  fikir  alışverişinde  bulunmak,  sonraki  aşamada onları Türkiye’ye davet  ederek  ya da  imkânlarımız  çerçevesinde  yurtdışında proje geliştiren akademisyenlerimizin deneyimlerini, proje geliştirme  süreçlerini, üniversitelerin alt yapısını, işleyişini,  kulüp  ve  STK’  ların  yapısını  öğrenmek,  ortak  çalışmalarda  bulunarak  projeler üretmek,  yurt  dışındaki  eğitim  sürecini  ve  yapısını,  kullanılan  teknolojileri,  istihdam alanlarını, özel  sektörlerin  yapısını,  çalışanların pozisyonlarını, AR-GE ve proje  süreçlerini, ayrılan  fon  gibi  ayrıntılar  incelenerek  bir  ideal  bilişim  toplumu-uygarlığı  portföyü  ortaya
koymak,  elde  edilen  verilerle  Türkiye’nin  bu  konudaki  gelişme  ve  dönüşme  sürecini karşılaştırarak  gerekli  çalışma,  müdahale,  tavsiye  ve  önerileri  yapmaktır.  Bu  bağlamda yurtdışındaki üniversitelerde bulunan veya bulunmuş öğrenci ve öğretim görevlileri hakkında bir veri  tabanı oluşturmalı, kurulacak olan bu  iletişim köprüsü  ile  rasyonel projelerin  sanayi ile entegrasyonu konusunda daha somut adımlar atılmalıdır. Her  sene  teknolojinin  ne  kadar  geliştiği,  bunun  toplumlara  ne  kadar  hızla  yayıldığı,
akımların neler olduğu, Türkiye’nin bu konuda hangi noktada olduğu değerlendirilmeli ve bir sene  boyunca  yapılan  çalışmalar  sonucu  bir  ilerleme  raporu  hazırlanmalıdır.  Türkiye’deki bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin birbirini tanıması ve aldıkları eğitimin farklılıklarını ve yeterliliklerini değerlendirmesi, bilişim toplumuna geçiş sürecine Türkiye’nin hızlı bir şekilde
uyum sağlaması için sektördeki hedeflerimize ulaşılması da temel amaçlarımız arasındadır.

C.  Organizasyon Taslak Programı
 
1 Mart 2012 Perşembe
 
20:00-00:00    Açılış Kokteyli
 
2 Mart 2012 Cuma
 
08:00-09:00    Kahvaltı
10:00-11:00    Açılış Konuşmaları                          
11:00-11:15    Kahve/Çay Molası
11:15-12:30     Çağrılı Konuşmacı ()
12:30-13:30    Öğle Yemeği
13:30-15:00              Bilmök I. Oturum: ( Ana Sponsor)
15:00-15:15     Kahve/Çay Molası  
15:15-16:45            Bilmök II.Oturum: ( )
16:45-17:00              Kahve/Çay Molası
17:00-18:30              Bilmök III.Oturum: ( )   
20:00-22:00    Akşam Yemeği
 
3 Mart 2012 Cumartesi          
08:00-09:00    Kahvaltı
10:00-12:00    Bilmök IV. Oturum: (Altın Sponsor)
12:00-13:00    Öğle Yemeği
13:00-14:30    Bilmök V. Oturum: ( )
14:30-14:45     Kahve/Çay Molası
14:45-16:15    Bilmök VI. Oturum: ( )
16:15-16:45    Kahve/Çay Molası
16:45-18:15  9. Kongrenin Ev Sahipliği Seçim Sunumları ve İçerik Çalışmaları 
18:30-20:00     Akşam Yemeği
20:00-00:00     Eğlence
 
4 Mart 2012 Pazar
08:00-09:30    Kahvaltı
10:00-10:30    9. BİLMÖK Seçimleri
10:30-12:00    Geri Bildirim
12:00-13:00    Öğle Yemeği
13:00-14:30              Bilmök VII. Oturum: ( )
14:30-14:45              Kahve/Çay Molası
14:45-16:15              Bilmök VIII. Oturum: ( )
16:15-18:45              Bilmök IX. Oturum: ( )
19:00-      Serbest Zaman – İzmir’den Ayrılış
 
 
*  Etkinlik programında değişiklik yapma hakkı organizasyon komitesince saklıdır.
GENEL BİLGİLER
 
 
KONGRE MERKEZİ  Ege Üniversitesi Mötbe Konferans Salonu,  
    Bornova/İzmir
 
KONGRE TARİHİ      1-4 Mart 2012
 
WEB SAYFASI         http://www.bilmok.org.tr
 
Kongrenin  resmi  internet  adresi  olan  http://www.bilmok.org.tr  adresinden  kongre  programı,
kayıt koşulları, konaklama ve sponsorluk ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir
BİLMÖK Yürütme Kurulu
 
Başkan  Adil Güneş Akbaş (Yeditepe Üniversitesi)
2.Başkan  Özge Aksaz (Ege Üniversitesi)
Y.K. Üyesi  Simge Uçkan (İstanbul Üniversitesi)
Y.K. Üyesi  Murat Aydos (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Y.K. Üyesi  Beril Kurt (Hacettepe Üniversitesi)
 
BİLMÖK Danışma Kurulu
 
D.K. Üyesi  Metin Şengül (Selçuk Üniversitesi)
D.K. Üyesi  Osman Yılmaz (Selçuk Üniversitesi)
D.K. Üyesi  Emre Öztunç (Sakarya Üniversitesi)
D.K. Üyesi  Erkam Ali Dönmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 
 
 
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ DANIŞMANI
Baran GÜNTAN
Telefon: 0-533-357 27 10
e-mail: [email protected]
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKANI
Özge AKSAZ
Telefon : 0-506-925 47 72
e-mail: [email protected]
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ
 
Alper Özcan (Ege Üniversitesi)
Ayşen Top (Ege Üniversitesi)
Berkan Güntan (İzmir Üniversitesi)
Buket Üşenmez (Ege Üniversitesi)
Cansu Aras (Ege Üniversitesi)
Deniz Çakıroğlu (Yaşar Üniversitesi)
Fatih Bekdemir (Yaşar Üniversitesi)
Melih Cevhertaş (Yaşar Üniversitesi)
Selin Şeker (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Simge Savaşan (Ege Üniversitesi)
Sevil Güler (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Tunç Meriç(Yaşar Üniversitesi)
Tuğçe Yılmaz (Yaşar Üniversitesi)

8. BİLMÖK ORGANİZASYON SEKRETERYASI
 
 
 
T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
35100 BORNOVA / İZMİR
 
 
0-544-824 56 65
 
 
 
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
 
Türkiye Bilişim Derneği
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
İzmir Kent Konseyi
İzmir Gençlik Meclisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
 
 
[email protected] 
www.bilmok.org.tr