8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım,

25-28 Eylül 2013 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Konya’da yapılacaktır. Sempozyum kapsamında bağcılık alanında çalışan akademisyenler ve araştırıcılar bir arada olacaklardır. Bununla birlikte sektörde faaliyet gösteren asma fidanı üreticileri, taze ve kuru üzüm üreticileri ile bağ ürünlerinin iç ve dış pazarlara arzında rol alan firmaların da aramızda olmasını bekliyoruz.Bu kapsamda bağcılıkla ilgili üretici örgütleri, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili yayım birimleri de aramızda olacaklardır. Özellikle üretimin ana unsuru üzüm üreticilerimizi de aramızda görmeyi bekliyoruz. Bağcılığa ilgi duyan tüm bireyleri de Mevlana şehri Konya’da bu seçkin toplulukla birlikte olmaya, katkıda bulunmaya davet ediyoruz.Sempozyumda ülkemiz bağcılığının eğitim, ar-ge gereksinimleri, envanteri, bağ zonları, anaç ve çeşit sorunları, genetik materyalin tespit ve tanımlanması, ıslah ve yetiştirme teknikleri, bağ ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, ürün kalitesi, muhafaza ve pazarlama gibi konuları üzerinde yapılan çalışmalar sunularak tartışılacaktır.Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumunun Ülkemiz tarımının ve özellikle ülke düzeyinde bağcılığın gelişmesine, sektörde yer alanların hayat standardının yükselmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir. Son yıllarda tüm ülkemizde bağcılığa yeni yatırımların artarak devam etmekte olduğuna şahit olmaktayız. Bu yatırımların ulusal düzeyde yatırımcıların gelir düzeyinin yükselmesine, çalışanların yaşam kalitelerinin gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin uluslararasında bağcılık alanındaki rekabetin ülkemiz lehine gelişmelere fırsat sunabilmesi için bu sektörde daha fazla bilgiye dayalı yatırımlara ihtiyaç olduğu ortadadır. Sempozyumunda bir araya gelecek uzmanlar konuyu birlikte tartışarak değerlendirmesi ülkemiz için yeni sinerjilerin doğmasına katkı sağlayabilecektir.Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumunun ülke ve yöremizdeki ekonomik yansımalarının daha üst düzeyde olabilmesi amacıyla bu organizasyonu birlikte yapmak için bizlere destek veren başta Konya Valiliğimiz ve Rektörlüğümüz olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kurumlarına şimdiden teşekkür ediyoruz. Tüm ilgilileri yapılan akademik çalışmaları takip etmek ve panellerde ortaya konulacak görüşlere katkıda bulunmak ve katkılarından istifade etmek üzere bekliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Zeki KARA
SÜ Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Başkanı

Sempozyum

Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 25-28 Eylül 2013 tarihinde Konya – Dedeman Otel & Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum programı ve konuşmacılar ilerleyen tarihte sitemizden duyurulacaktır. Örnek program aşağıdaki tabloda bilginize sunulmuştur.

Kayıt: Sempozyum kayıtları web sitemiz üzerinden on-line olarak alınacaktır.

İndirimli kayıt tarihi:

Kayıt Ücreti:

Bildiri özeti: Bildiri özetleri web sitemiz üzerinden on-line olarak alınacaktır.

Son bildiri özeti gönderim tarihi:

25 Eylül 2013 Çarşamba
Modül 1 ve Açılış 08.00-9.30 Kayıt
9.30-10.00 Poster bildirilerin asılması
10.00-12.00 Protokol konuşmaları
Modül 2 Bölge kalkınması için bağcılık
11.00-12.30 Çağrılı bildirilerin sunumu
14.00-15.30 Bağcılığın geliştirilmesi konulu bildiriler
16.00-18.00 Bağcılık projeksiyonları paneli
26 Eylül 2013 Perşembe
Modül 3 Teknik program 08.30-10.00 1. Oturum Bildirileri
10.30-12.00 2. Oturum Bildirileri
12.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.30 3. Oturum Bildirileri
16.00-18.00 4. Oturum Bildirileri
Modül 4 Teknik program
27 Eylül 2013 Cuma 08.30-10.00 5. Oturum Bildirileri
10.30-12.00 6. Oturum Bildirileri
12.00-13.30 Öğle yemeği
14.00-15.00 Sempozyumun değerlendirilmesi paneli
15.00-16.30 Poster bildirilerin sunum ve değerlendirilmesi
Modül 5 Kültürel program
17.30-19.00 Şehir ve yakın çevre turu
Modül 6 Sosyal program
28 Eylül 2013 Cumartesi 10.00-17.00 Yakın çevrede teknik ve/veya kültürel program
19.00-22.00 Sema gösterisi (Mevlana Kültür Merkezi)
29 Eylül 2013 Pazar Geri dönüş

 

Onur Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Onursal Başkanı
Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Başkanı
Prof. Dr. Zeki KARATürkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Onur Kurulu
Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU
Prof. Dr. Durmuşali ATALAY
Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Prof. Dr. Fevzi ECEVİT
Prof. Dr. Fuat ERGENOĞLU
Prof. Dr. Atilla ERİŞ
Prof. Dr. Ertan İLTER
Prof. Dr. İbrahim KISMALI
Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ

Düzenleme Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Zeki KARA
Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
Prof. Dr. Ahmet EŞİTGEN
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
Doç. Dr. Ali SABIR
Doç. Dr. Aydın AKIN
Araş. Gör. Dr. Ferhan SABIR
Araş. Gör. Muzaffer İPEK
Araş. Gör. Şeyma ARIKAN
Araş. Gör. Kevser YAZAR
Araş. Gör. Servet ARAS
Uzman Musa SEYMEN

Bilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu Manisa

Bilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu Manisa
Bilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu ManisaBilim Kurulu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bilim KuruluProf. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan MARASALI / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK / 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN / Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KELEN / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR / Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE / Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Alper DARDENİZ / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE / Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT / Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serpil TANGOLAR / Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Serdar KARA / Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK / 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Demir KÖK / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARATAŞ / Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ / Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur KORKUTAL / Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT / Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK / Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN / Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN / Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU / Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Yılmaz BOZ / Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
Mehmet SAĞLAM / Bağcılık Araştırma İstasyonu Tekirdağ
Akay ÜNAL / Bağcılık Araştırma İstasyonu Manisa

[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.