8. Ambalaj Tasarım Ulusal Öğrenci Yarışması 2012

8. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın hedefleri arasında tasarım eğitimi alan Türk
öğrencilerin ambalaj tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, tasarımcılar ve tasarımcı
adayları arasında ambalaj sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar arasında bir ara yüz
temelinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım bağışları,
araştırma fonu sağlanması ve deneyim paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine
duyarlılıklarının arttırılması bulunmaktadır.
Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari malların, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yer edinmesine;
özgün ve doğru ambalaj uygulamaları ile sağlanacak katma değer ile de rekabet gücü kazanmasına
katkıda bulunacak bir ambalaj endüstrisinin gelişmesi öngörülmektedir.
Bu yarışma ile tüketim biçimlerinde farklılık ve kolaylık yaratan, çevre etkisi gözetilmiş yeni ambalaj
tasarım önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamındaki tasarım, ürüne katma değer sağlaması bağlamında ambalajın 3 temel görevi olan
• Sarma
• Saklama ve
• Satma (3S)
‹şlevlerini göz önünde bulundurmalıdır. Aynı zamanda, günümüz şartları göz önüne alındığında,
tasarlanacak olan ambalajın, tüm bu görevleri Sürdürülebilir bir biçimde sağlıyor olması dikkate
alınmalıdır (3+1) S. Paralel bir şekilde, çevre etkisi bağlamında;
• Üretiminde daha az kaynak kullanılması, daha az malzeme ve daha az enerji (Reduce)
• Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse)
• Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover)
konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir.
Yarışma konusu bağlamında ele alınması gereken diğer bazı konular ise şöyledir: Ambalajı tasarlanacak
ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim şekli ve miktarları(adet veya alternatif satış miktarları) ve koşulları,
kaliteli ve hijyenik olma, albenisi, ürün hakkında bilgilendirici olması, içerisinde barındırdığı ürün
ile ilişkili olarak grafik tasarımı, ürünün kullanımı sonrasında ambalajın geri dönüşümü/geri kazanımı,
değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentileri.
Yarışma Konuları
Bu yarışma kapsamında aşağıdaki proje kategorilerinden herhangi birini seçebileceğiniz gibi;
kendi belirlediğiniz bir konu başlığında, özgün bir ambalaj tasarımı da yapabilirsiniz:
1) Eğlence Zamanı
Parti ya da davetler için kuruyemiş ya da çerez ambalajı.  Amaç ikram şekli, eğlence yaratma, sürpriz
içerme ya da albeni açısından katma değer yaratılmış bir ambalaj tasarlanması.
2) Kahvaltı Zamanı
Kahvaltıda tüketilen ürünlere yönelik (peynir,tereyağı,reçel, zeytin, şarküteri ürünleri, ekmek,vb.)
ambalaj tasarımı. Amaç alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanı sıra
kullanım ya da ikram kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir.
3) Özel Bir Hediye
Hediyelik eşyaların yanı sıra herhangi bir tüketim ürününün de, özel tasarlanmış hediyelik ambalajı
ile çekiciliğinin artırılması. Amaç ambalajın ürüne nasıl bir çekicilik ve değer katabileceğinin
gösterilebilmesidir.
4) Yeni Bir ‹çecek Deneyimi
Bir işletmenin gıda ve tatlandırma uzmanlarının akla gelebilecek her türlü tadın verilebileceği bir
içecek üretim yöntemi geliştirdiklerini varsayınız.  Bu içecek istenirse gazlı istenirse gazsız içecek
olarak üretilebilmekte.  Her türden renk ve tat kombinasyonu mümkün.  Ürünün ambalajı için herhangi
bir malzeme sınırlaması yok; cam, metal, plastik veya karton kullanılabiliyor.  Amaç, yeni üretilen
bu içeceğin lanse ettiği tat ve hazzı, ambalajı sayesinde tüketiciye anlatabilmesidir.
Bu kategoride yeni bir içecek ürünü için yaratıcı bir tasarım yapılabilir. Alkollü içecekler, meyve suları,
probiyotik içecekler (kefir), süt ve ayran gibi piyasada mevcut olarak bulunan ürünlere soluk getirecek
yeni bir ambalaj tasarımı olabilir.
5)  Kişisel Bakım ve Kozmetik
Günümüzde kişisel bakım ve kozmetik alanı  katı ve sıvı sabundan duş jeline, çok farklı kullanımlar
ve faydalar sunan krem çeşitlerinden giderek yaygınlaşan spa kültürüne kadar çeşitli konu başlıklarını
kapsamaktadır. Amaç, bu alanda mevcut ürünlere veya yeni bir kullanım senaryosu öneren hayali bir
ürüne yönelik ambalaj tasarımı yapmaktır.
6) Parfüm
Parfüm şişeleri ve şişelerin içinde yer aldıkları karton kutu vb. ambalajlar yıllardır tasarımcıların
ilgisini çekmiştir. Bu başlıkta tamamen hayalini kurduğunuz bir koku için ambalaj tasarımı yapmanız
istendiğini hayal edin. Amaç, geleneksel bir sektör gibi görünen ama her sezon birbirinden farklı ve
yaratıcı ambalaj çözümleri sunan parfüm sektörüne yönelik yeni ambalaj alternatifleri geliştirmektir.
7) Yenilikçi Ambalaj
Malzeme ve detay kullanımıyla, koruma, taşıma, depolama, tüketiciyle iletişim kurma gibi işlevlerde
farklı ve yenilikçi çözümler sunan bir ambalaj tasarımı kategorisidir. Ambalajlanan ürünün niteliğinde,
sayısında ve de ölçeğinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.
8) Tıbbı Ürün Ambalajı
‹laç sanayisinde kullanılan (ilaç kutusundan, şurup şişesi veya torbası, serum şişesi, şırınga, sargı
bezi, bandaj vb.) her türlü tıbbi ürünü kapsamaktadır. Amaç ambalajın kullanım kolaylığı ve bilgi
vericilik fonksiyonlarının sağlanarak, ürünü kullanacak hedef kitlenin demografik özelliklerine uygun
yeni ilaç ambalajları tasarlamaktır. Tıbbi ürünlerde anti mikrobiyal ve anti bakteriyel özelliklerin önemi
gözden uzak tutulmamalıdır.
9) Temizlik Ürünleri
Bu kategori kişisel bakım ve kozmetik için tasarlanan temizlik ambalajları haricindeki tüm mekan ya
da eşya temizliği için kullanılan deterjan ve benzeri kimyasallar için tasarlanacak ambalajları
kapsamaktadır. Amaç, alternatif kullanım önerileri sunan yeni ambalaj tasarımlarının yanı sıra kullanım
ya da ikram kolaylığı sağlayan ambalajların geliştirilmesidir
10) Geleneksele Dönüş
Bu kategori son derece geleneksel ve alışılagelmiş ürünlerimiz için farklı ambalaj tasarımlarını
kapsamaktadır. Amaç, kültürümüze ait yiyecek-içeceklerin geleneksel yeme-içme biçimini vurgulayan
biçimde ambalajlanıp sunulması ya da yiyecek-içecek/gıda dışı ürünler için de turistik obje ambalajı
alternatifleri geliştirmektir.
11) Karton Kutu ve Oluklu Mukavva
Bu kategori tüm ürünlerin gerek doğrudan ambalajlanması için kullanılan kutular ile yaş meyve/sebze
ambalajlanması amaçlı kullanılan kutuları; gerekse ambalajlı ürünlerin gruplanması ve nakliyesi amaçlı
kullanılan her türlü karton kutu ve oluklu mukavva ambalaj tasarımlarını kapsamaktadır.
12) Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları
Bu kategori, marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve benzeri satış noktalarında satışı, sunumu ve rafa
yerleşimi kolaylaştıracak her türlü gruplama ambalajının, karton kutuların, oluklu mukavva ambalajların
ve teşhir standlarının tasarımını kapsamaktadır.
13) Grafik Tasarım
Yarışmaya katılacak olan ambalajın, grafik tasarımı ön plana çıkartılmış olup bu yönüyle değerlendirilmesi
arzu ediliyorsa, bu kategoride katılım sağlanabilir. Etiket, sleeve, vb. bileşenlerle mevcut yalın bir
ambalaj formuna farklılık kazandırılmış ise gerekli ve yeterli tüm açıklamalar mutlaka yapılmalıdır.
Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, üniversitelerin Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım
Bölümleri’nde lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılamazlar; ancak, Grafik Tasarım
ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle
birlikte grup oluşturarak katılabilirler.
2011 yılı içinde mezun olanlar da öğrenci kabul edileceklerdir.
Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:
• Bireysel olarak
• Grup olarak*
*Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.
Kurallar
Yarışmaya katılan her tasarımın özgün olması ön koşuldur.  Özgün tasarım olduğuna dair beyan olan
“Orijinallik Beyanı”nın her öğrenci tarafından imzalanması şarttır.
Katılımcıların tasarımlarını, kurgusal bir marka ve marka kimliği yaratarak, ya da mevcut bir marka
ve marka kimliğine dayanarak yönlendirmeleri mümkündür.  Bu durumda yaratılmış olan marka
kimliğini anlatan 150 kelimeden az olmayan bir yön bilgi ayrıca hazırlanmalıdır.
Yarışmaya katılan her proje, ambalajın kullanım özelliklerini, malzeme seçimi ve üretim yöntemini,
kullanıcı ile olan ilişkisini (kullanım senaryosu), tasarımı anlatan genel görünüşü, tasarımın plan,
cephe ve kesit görünüşlerini (açılımı iki boyutlu olan tasarımların kesitlerinin alınması gerekli değildir)
içeren en fazla 4 adet aynı eksende (yatay ya da dikey) düzenlenmiş A3 sunum paftasını, ambalajın
maketini ve/veya ambalajın işlevselliğini tanımlayabilecek 3D (3 boyutlu) hareketli
bir sayısal görseli, ambalajı tanıtan bir raporu ve tüm bunların kaydedildiği bir CD’yi
içermelidir. Maket yerine yaygın olarak kullanılan MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Media Player,
Windows Resim Görüntüleyicisi) ile çalıştırılabilir yapıda 3D hareketli sayısa ve görsel hazırlanması
dahilinde kabul edilecektir. Gönderilen 3D görselin, yukarıda ismi geçen MS programları haricinde
başka bir program gerektirmeksizin çalışabilir olması şarttır. Dosyaların herhangi bir virüs ihtiva
etmemesi veya çalışmama durumu başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yatay ya da dikey olarak
kullanılacak olan A3 ölçülerindeki paftalar kalınlığı 5 mm’yi aşmayan bir sırtlıkla desteklenmelidir.
A3 boyutundaki paftaların üst kısımlarında 2 cm’lik bir alan ayrılmalı ve sol tarafa üç satır halinde,
en üst satırda proje başlığının açık adı, bir alt satırda kategorisi, ve en alt satırda
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2012; sağ tarafa ise tekrarlanmayan 3
harf ve 5 rakamdan (örnek: ABC 12345) oluşan rumuz yazılmalıdır.  Bu rumuz maket üzerinde,rapor kapak sayfasında ve CD üzerinde de yer almalıdır.  Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde
rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.  Rapor, proje
sunum paftaları ve maket üzerinde el yazısı kullanılmamalıdır.
Ambalajın maketi ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekânda sergilenebileceği
göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.  60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak
ambalaj önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanabilir.
Ambalajı tanıtıcı rapor 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olmalı ve A4 formatında sunulmalıdır.
Rapor, 30 kelimeyi aşmayan ambalajı tanıtıcı bir paragraf ile başlamalıdır.  Bu paragraf, ambalaj
önerisinin dereceye girmesi durumunda tanıtıcı amaçlarla kullanılabilir.  Rapor, ambalaj tasarımının
hedeflediği kitlenin tanımını, tasarımın gelişim evrimlerini anlatan eskizleri, işlevlerinin kullanıcıya
sağladığı yararların tanıtımını, üretim yöntemini ve kullanılan malzeme özelliklerini içermelidir.
Raporun kapak sayfasında ürünün maketinin fotoğrafı veya çizimi olmalıdır.
Maketin bir fotoğrafı, rapor ve sunum paftaları dijital ortamda kaydedilmiş olarak da teslim edilmelidir.
Değerlendirme Kriterleri
• Ambalajın biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması;
• Ambalajın içerdiği ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyeli;
• Ambalaj tasarımının kullanım açısından getirdiği yenilik ve kullanım kolaylığı;
• Ambalaj tasarımında paketlenen ürüne uygun malzeme seçimi;
• Ambalajın ürün hakkında bilgilendirme sağlaması;
• Kurgusal bir marka kimliğine dayanarak yapılan tasarımlarda grafik unsurların ambalajın içerdiği
ürünün yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması;
• Ambalajın içerdiği ürüne yeterli bir koruma sağlaması;
• Var olan benzerleri arasında ambalajın tasarımı ile anlamlı bir fark yaratması;
• Seçilen malzemenin tasarım açısından uygunluğu;
• Ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu;
• Ambalajın dayanıklı olması;
• Ambalajın içerdiği ürünün korunması, depolanması, sunumu ve taşınması işlevleri;
• Ambalaj tasarımının dönüştürülebilme ve yeniden kullanıma kazandırılabilme kapasitesi;
• Atık miktarının ve geri kazanılabilirliğinin dikkate alınması;
• Ambalajın, etkin bir şekilde tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi
ve depolanabilmesi;
• Ambalajın nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması;
• Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu;
• Grafik tasarım- endüstri tasarımı arasındaki uyum ve bütünlük
• Grafik tasarımın marka ve ürün vaadini yansıtmadaki başarısı
• Kurum ve ürün kimliğine uygunluk
• Üretici firmanın diğer ürünleriyle ilişkisi, (eğer bir dizi ambalaj tasarımıysa)
• Baskı tekniklerine uygunluk
• Rakiplerinden ayrışması ve özgünlüğü
• Tekrar kullanım için yapılacak değişikliklerin, üretim maliyetlerini artırmaması ve marka kimliğine
zarar vermemesi
Destekleyen Kuruluşlar
Anadolu Üniversitesi
ETMK – Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
GGD – Gıda Güvenliği Derneği
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluşu
‹TÜ – ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
ODTÜ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
WPO – Dünya Ambalaj Örgütü
Katılım fiekli
‹lgili üniversite bölümlerinden ya da yarışma sekreterliğinden edinilecek Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci Yarışması 2012 Başvuru Zarfı içinde kimlik bilgilerini içeren Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması 2012 Başvuru Formu ve lisans ya da yüksek lisans öğrencilik durumunu gösteren öğrenci
kimliğinin fotokopisi ya da ilgili kurum/bölümden alınacak resmi bir belge olacak şekilde ve ağzı
kapatılmış olarak, üzerlerinde rumuz bulunan sunum paftaları, maket, rapor ve CD ile beraber
04 Temmuz 2012 Çarşamba saat 17:00’a kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir.
Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilinir.  Bu takdirde her bir proje için yukarıdaki katılım süreci
ayrı ayrı yapılacaktır.
Tarihler
Son teslim tarihi : 4 Temmuz 2012 Çarşamba saat 17:00
Seçici Kurul toplantısı  : 7 Temmuz 2012 saat 10:00 – 17:00
Sonuçların ilanı : 10 Temmuz 2012
Ödül töreni  : 20 Eylül 2012
Sergi : 20-23 Eylül 2012
(ilk sergileme Avrasya Ambalaj 2012 ‹stanbul – 18.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı esnasında
yapılacaktır).
Ödüller
1.lik Ödülü 2.500 TL
2.lik Ödülü 1.500 TL
3.lük Ödülü 1.000 TL
ve 9 adet Mansiyon (300 TL)
Bu yarışma WPO – World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından tanınmış olup;
teşvik edilmektedir. Yarışmada (mansiyonlar dahil) ödüle layık bulunan projelerin sahipleri dilerlerse
WPO tarafından düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılabileceklerdir. Bu tür yarışmalara katılım
masrafları ise yarışma organizatörleri tarafından karşılanacaktır.
Yarışmada dereceye giren projelerin sahipleri, ASD ve TÜYAP aracılığı ile medyada etkin bir şekilde
tanıtılacaktır.
Seçici Kurul yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde ödül kademelerinden
herhangi birisini boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir.  Böyle bir durumda
ödenmeyen ödüllerin tutarı diğer ödüllere orantılı olarak eklenir.  Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını
içeren rapor Yarışma Sekreteryası’ndan edinilebilecektir.  Yarışmaya katılanlar bu fiartname’de belirtilen
koşulları ve Seçici Kurulun kararlarını kabul etmiş olurlar.
Ödüllerin Açıklanması ve Sergi
Ödüle layık bulunan projeler 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde ASD ve TÜYAP işbirliğinde yapılacak olan
18. Avrasya Ambalaj 2012 ‹stanbul sırasında halka açıklanarak sergilenecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin