7’den 70’e Akıl ve Zeka Oyunları ”MIND GAMES FOR YOUNG AND OLD”

7’DEN 70’E AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Aile ilişkilerinin zayıfladığı çağımızda; çocuklarımıza, büyüklerle vakit geçirmenin değerini anlatmayı; çocuklarımızı sanal dünya ve onun olumsuz etkilerinden uzaklaştırarak onların daha fazla zihinsel ve fiziksel beceri gerektirecek oyunlarla uğraşmalarını amaçlıyoruz.

Yapılan araştırmalara göre, karmaşık uğraşıları olan ve beyinlerini bulmaca ve zekâ oyunları gibi etkinliklerle uyaran ve yeni yetenekler öğrenme eğilimleri olan insanların bunama risklerinin az olduğunu, yaşlıların zihinsel işlevlerini koruması ve ilerleyen yaşlarda bilişsel işlevlerin bozulma riskini azaltması açısından bu etkinliklerin önemli olduğu görülmüştür. Zeka oyunları ileri yaşlarda zeka, hafıza, motivasyon ve kavrama yeteneklerini diri tutarken Demans, Alzheimer gibi hastalıkları önlemeye, yakalanma riskini azaltmaya yardımcı etkinlikler olarak düşünülebilir.

Projemizde çocuklar öğrendikleri zekâ oyunlarını büyüklerine öğretme hazzını yaşarken onlarla kaliteli zaman geçirecek ve aile ilişkilerini güçlendirecek. Büyükanne ve büyükbabalar torunlarıyla kaliteli vakit geçirmenin yanı sıra hafıza becerisi ve akıl yürütme gerektiren aktivitelerle uğraşmış olacaklar. Hem aile büyükleri hem de çocuklar zeka oyunlarıyla ilgilenirken problem çözme, hafıza teknikleri, analitik düşünme, eşleştirme gibi temel aktivitelerde beyni aktif hale geçirecek becerilerini geliştirecekler.