7 VİLAYET KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI

KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1-Kısa film senaryo yarışmasına TC uyruklu herkes katılabilir.

2-Yarışmaya başvuran senaryolar kurmaca türünde olmalıdır.

3-Yarışmaya birden fazla tema ve eserle başvuru yapılabilir.

Yarışmaya başvuracak senaryoların teması:

Aziz Mahmut Hüdai

Emir Buhari(Emir Sultan)

Hacı Bayram Veli

Hacı Bektaş-ı Veli

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Üveys El-Karani(Veysel Karani)

Yunus Emre

Yukarıdaki İslam düşünürleri olmalıdır.

4-Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.

5-Kısa film senaryo yarışması için son başvuru tarihi 02 Temmuz 2014’tür.

6-Katılımcıların en geç bu tarihe kadar MY ELİT YAPIM adresine

www.7kisafilm.com yada www.yedivelayet7vilayet.com adresinden eskizsiz online olarak doldurulmuş formun ıslak imzalı çıktısını göndermeleri gerekmektedir.

7-Eser sahipleri başvuru yaptıktan sonra, filmlerini festivalden çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

8-Jüri tarafından değerlendirilerek çekimine uygun görülen senaryolar, Temmuz-Ağustos 2014 döneminde festivalin resmi internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmayı kazanamayan senaryo sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, bilgi verilmeyecektir.

9-Kısa Film senaryo yarışmasını kazanmış senaryolar MY ELİTYAPIM, tarafından film haline getirilecektir. Senaryo yarışmasını kazanan eser sahipleri, eser sahipliğinden doğan tüm haklarını MY ELİT YAPIM’ a devretmeyi kabul ve taahhüt eder. Ortak imzalı muvafakat name web sayfasından indirilip festival ofisine iletilecektir.

10-Yarışmaya kabul edilen senaryoların yaratıcı ekibinden sadece 1 (bir) temsilci festivale davet edilecektir. Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.

11-Festivale başvuran senaryolar festival arşivinde saklanacaktır.

12-Yarışmaya katılmış ya da yarışma dışı kalmış senaryolar iade edilmez ve festival yönetiminde kalır.

13-Senarist senaryo içerisinde kullandığı, ileride hukuksal sonuçları olabilecek telifli eser var ise (diyalog, eser, metin vb), almış olduğu izin belgelerini festival yönetimine iletmekle yükümlüdür. Bu konuda doğabilecek telif haklarıyla ilgili tüm yasal sorumluluk senariste aittir.

14-Katılımcının başvuru formunda vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir.Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluklar başvuru sahibine aittir.

15-Yukarıdaki belirtilen materyallerin eksizsiz olarak tamamlanarak festival merkezine gönderilmesi gerekmektedir.Aksi taktirde yarışma dışı bırakılabilir.

16-Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi festival yönetimine aittir.