7. ve 8. Sınıf Öğrencileri arası “Barış İçin Sudan Faydalanmak” Kompozisyon Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her sene düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde, UNCED tarafından belirlenen ‘Barış İçin Sudan Faydalanmak’ temalı kompozisyon yarışması düzenlenerek, konunun özellikle genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, dereceye giren eserler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından katılacakları tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılacak.

Ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

22 MART 2024 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

KONU: Barış İçin Sudan Faydalanmak

KATILIM ŞARTLARI:
1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.

3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 09.02.2024 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmelidir. Gönderim ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)

1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtikleri kompozisyonu en geç 09.02.2024 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.

2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde
oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 16.02.2024 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne gönderecektir.

3. DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ESERLERİNİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
– Konuyu ifade edebilme, duygu ve düşünceye aktarabilme (25 puan)
– Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kullanımı (25 puan)
– Hitap, kullanılan dilin akıcılığı (25 puan)
– Türkçe dilbilgisi kurallarının ve noktalama işaretlerinin kullanımı (25 Puan)

4. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 22 Mart 2024 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçisinin (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 7.500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 6.000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 5.000 TL
Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile
ödüllendirilebilecektir.
Yarışma ödüllerinin bütçesi DSİ Vakfı tarafından karşılanacaktır.

TELİF HAKKI:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ödül alan veya almayan bütün eserleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

KOMPOZİSYONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; İstek halinde; 03.04.2024 tarihinden itibaren 15 gün içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde birinci olarak dereceye giren kompozisyonlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; diğer kompozisyonlar ise ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu
tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

ADRES:
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………..
Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.gov.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 Çankaya/ Ankara
Telefon: (312) 454 49 65/ 454 49 68

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

1– AÇIK RIZA ONAYI.pdf

2– AYDINLATMA METNI.pdf

3– TELIF HAKKI.pdf

4– BASVURU FORMU.pdf

5– VELI IZIN BELGESI.pdf