7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Değerli araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler,

İlki Marmara Üniversitesi’nde ve ardından sırası ile Aksaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun 7.’sini Ahi Evran Üniversitesi’nde sizlerin katılımı ile Kırşehir’de gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES7), Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği ve Ahi Evran Üniversitesi şbirliği ile düzenlenecektir.

Sosyal bilgiler bir ders adı olarak ilk kez 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmış ve dersin genel amacı “demokratik toplum için vatandaş yetiştirme” olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de ise ilk olarak 1968 ilkokul programı ile eğitim programlarında yer almaya başlamış ve dersin genel amacı “etkili vatandaş yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Bu amaç çerçevesinde 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 50. yılını geride bırakacak olan sosyal bilgiler dersinin geldiği noktanın birçok açıdan değerlendirilmesinin gelecek adına atılacak olan adımlara yön vereceği düşünülmektedir. Bununla birlikte sosyal bilgiler dersinin önemli bir parçası olan demokrasi ve Atatürkçülük konularının da bu 50 yıllık süreçteki seyrinin tartışılmasının sosyal bilgiler eğitimi için yeni pencereler açacağı umut edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı USBES7’nin ana teması “Türkiye’de 50. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Atatürkçülük Konuları ve Demokrasi” şeklinde belirlenmiştir.

Sosyal bilgiler eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapan akademisyenleri, bu alanın öğretmenliğini yapan sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerini, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sosyal bilgiler alanında yapmakta olan sevgili öğrencileri ve sosyal bilgilere ilgi duyan herkesi “Türkiye’de 50. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Atatürkçülük Konuları ve Demokrasi” ana teması çerçevesinde paylaşımlarda bulunmak üzere 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kırşehir’e bekliyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Bayram TAY

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özetlerinin Gönderimi 10 Kasım 2017
Bildiri Özetlerinin Gönderimi Son Tarih 27 Ağustos 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 10 Eylül 2018
Katılım Ücreti 27 Ağustos 2018 –17 Eylül 2018
Taslak programın açıklanması 18 Eylül 2018
Kesin programın açıklanması 24 Eylül 2018
Sempozyumun Gerçekleştirilmesi 11-13 Ekim 2018