7.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ ONLİNE

Değerli Bilim insanları ve Katılımcılar Kongremizin 7’nci Buluşması,
7.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ Kongremizin bilime ve insanlığa katkı sağlayabilmesi için var gücümüzle çalışıyor, akademi ve bilim dünyasına destek olabilmek için çabalıyoruz.

Kongremizde farklı disiplinlerde çalışan katılımcılar bir araya gelecek, bu bilimsel şölen akademisyenlerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları için mükemmel fırsatlar sağlayacaktır. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Ayrıca, eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacak bir platform meydana gelecek; bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulacaktır.

Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit, etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak, tanışmak, geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Kongremize katılımınızdan ötürü şimdiden teşekkür ediyor, sizlerle bir araya gelmeyi diliyoruz. En derin sevgi ve saygılarımızla…

NOT: COVID 19 nedeni ile oluşabilecek fiziki katılımın imkansızlığı nedeni ile katılımcılar uzaktan katılım ONLINE katılım VIDEO KONFERANS yöntemi ile katılım sağlayacaktır. Fiziki katılım olmayacak/yapılmayacaktır.

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

KONGRE BAŞKANI

“Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi”

KONULAR
Arkeoloji
Antropoloji
Biyoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Balkan Dilleri ve Edebiyatı
Beslenme ve Diyetetik
Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Dil Bilimi
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Demografi
Ekonomi
Eğitim Bilimleri
Edebiyat
Etnoloji
Felsefe
Filoloji
Fizik
Güzel Sanatlar
Halk Bilimi
Hukuk
Halkla İlişkiler
İşletme
İstatistik
İktisat
İnsan Hakları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İletişim Bilimleri
Jeneoloji
Kimya
Matematik
Mütercim Tercümanlık
Okul Öncesi
Psikoloji
Paleografi
Pazarlama
Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Suç Bilimi
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi
Spor Bilimleri
Tarih
Tarım Ekonomisi
Turizm
Turizm ve Otelcilik
Teoloji
Uluslararası İlişkiler

KONGRE TARİHİ 23-24/ EKİM / 2020

sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.org