7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu “Dijital Çağda Pedagoji”

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Antalya’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması “Dijital Çağda Pedagoji” olarak belirlenen sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özet metinleri kongre öncesinde “ITTES-2019 Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra ITTES – 2019’da önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalar kapsamında, alan editörlerinin rehberliğinde, özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla dileyen katılımcılar, bildiri özeti yükleme sırasında tercihte bulunarak çalışmalarının kitap bölümü olarak değerlendirilmesini talep edebileceklerdir. Kongre sonrasında yalnızca tam metin olarak yayımlanması istenilen veya belirlenen kitap temaları kapsamına girmeyen bildiriler, “ITTES-2019 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır. Ayrıca sempozyum danışma kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “ITTES-2019 En İyi Sunum Ödülü” verilecektir.

Değerli bilim insanları, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nun ülkemizde toplumun geleceğine dair politikaların üretilmesine, eğitime ve bilime katkılar sağlamasını dileyerek sizleri Antalya Kemer’de görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
ITTES-2019 Düzenleme Kurulu

30 Ekim-1 Kasım 2019

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda “Dijital Çağda PEdagoji” odağında akademisyenlerin, öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra ITTES-2019’da daha önceki sempozyumlardan farklı olarak belirlenecek alt temalar kapsamında ilgili alan editörlerinin rehberliğinde yürütülecek çalışmalarla bilim kurulu tarafından seçilen bildirilerin genişletilmesiyle özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ele alınacak konuların genel olarak öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi bağlamında olması beklenmektedir. Bu temelde sempozyum kapsamında ele alınabilecek bazı konular, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla, şöyle sıralanabilir:

21. Yüzyıl Becerileri
Açık ve Uzaktan Eğitim
Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
Kodlama Öğretimi
Robotik Kodlama
Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi Uygulamaları
Dijital Çağda Profesyonel Gelişim, Inovasyon ve Değişim
Gelişen Teknolojiler
FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma
Dijital Çağda Öğretim Tasarım Uygulamaları
Öğretim Teknolojisi Araştırma Eğilimleri ve Sorunlar
Sanal Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Alternatif Değerlendirme Yöntem, Araç ve Uygulamaları
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
Dijital Öğrenme
Dijital Okuryazarlıklar Uygulamaları ve İyi Örnekler
Dijital Çağda Bilişim Etiği
Mobil Öğrenme
Özel Eğitim ve Teknoloji
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Yaşam Boyu Öğrenme

http://ittes.org.tr