7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi

7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi
Hasta, Sağlık Çalışanı İletişimi ve Aydınlatılmış Onam
4-7 Kasım 2015

Uluslar arası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, başvuru yapabilme hakkı , bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı , hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir.“Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir.” denilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda öncelikle ağırlıklı olarak hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler, sonraki yıllarda zincirin diğer halkasını ihmal ettiğimizi sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğunu bize göstermiş, bu durumda en önemli etkenin hasta ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim eksikliğine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Etkin iletişim, iletmek istediğimizi karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır. Sağlık poersoneli konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibidir. Hasta ise herkesten daha çok kendi yaşantısı, istek ve duyguları konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Her ikisi de birbiri için önemlidir, her biri diğerinde olmayan bilgiye sahiptir ve bu nedenle “iki yönlü iletişimi geliştirmek zorundadırlar”Ne yazık ki işbirliğine dayanan bir ilişki yaşayan sağlık personeli-hasta sayısı çok azdır. “Aydınlatılmış onam” ise, günümüzde hekim-hasta ilişkisinin temel öğelerinden birisi olarak durmaktadır. Özellikle son yıllarda sıkça ele alınan ve tartışılan konuların da başında geldiği söylenebilir. Aydınlatılmış onam, hekimin hastayı, tanı ve tedavi yöntemleri, önerilen girişimin yararları, riskleri, yan etkileri, varsa seçenek tedavileri ve bunun önerilen tedaviye göre yarar ve faydaları konusunda hastanın anlayabileceği bir dilde bilgilendirmesi zorunluluğudur yani sağlık personeli-hasta iletişiminde kullanılan önemli araçlardan birisidir.

Bu nedenle bu kongrenin ana teması “Hasta, Sağlık Çalışanı İletişimi ve Aydınlatılmış Onam” olacaktır. Kongre süresince, sadece hastalar için değil fakat aynı zamanda hekimler, hemşireler, yardımcı sağlık görevlileri dâhil tüm sağlık profesyonelleri, sağlıkta politika belirleyiciler, hükümet çevreleri ve özellikle sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlar için “Hasta, Sağlık Çalışanı İletişimi ve aydınlatılmış onam”ın önemi ve faydaları konusunda verimli bir tartışma ortamı içinde olacağız.

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır.

Ayrıca kongrede ;

Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımcı olmak ve sistemle ilgili sorunların olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar.

Hastalarla sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar.

Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar.

Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, başta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve ağır hastalar olmak üzere tüm hastalara sunulan hizmetin insancıllaştırılmasını geliştirme koşulları

Sağlık kuruluşları, hastalar, onların aileleri ve çalışanlarımız açısından güvenli hale getirmek. Tıbbi hatalar, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, sorunların çözümü vb dahil.

Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.

Sağlık hizmetleri ulaştırmada manevi ve ahlaki davranış. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek konuları da ayrıntıları ile tartışılacılacaktır.

Kongre başkanı olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyor, Antalya da gerçekleşecek kongremize bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Seval Akgün

Kongre Başkanı

Ana Konular

(Kongrenin ana konuları ve sunumlar aşağıda belirtilen konularla ilgili olmalıdır)

Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımcı olmak ve sistemle ilgili sorunların olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar.

Hastalarla sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar.

Hasta kuruluşları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar.

Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, başta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve ağır hastalar olmak üzere tüm hastalara sunulan hizmetin insancıllaştırılmasını geliştirme koşulları

Sağlık kuruluşları, hastalar, onların aileleri ve çalışanlarımız açısından güvenli hale getirmek. Tıbbi hatalar, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, sorunların çözümü vb dahil.

Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.

Sağlık hizmetleri ulaştırmada manevi ve ahlaki davranış. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek

Kongre Adı

7.ULUSLARARASI HASTA ve ÇALIŞAN HAKLARI KONGRESİ

Ana Tema

“Hasta, Sağlık Çalışanı İletişimi ve Aydınlatılmış Onam”

Yeri

Atlantis Limak Resorts Hotels, Belek, ANTALYA /TÜRKİYE

Tarih

04 – 07 Kasım 2015

Kongre Başkanı

PROF. DR. SEVAL AKGÜN, TÜRKİYE

Düzenleyen Kuruluşlar

SAD – Sağlık Akademisyenleri Derneği, TÜRKIYE

HAKSAD – Hasta Hakları Savunma Araştırma Ve Geliştirme Derneği, TÜRKIYE

Kongre Sekreteri

Müzeyyen BAYDOĞRUL / [email protected]

Web Adres

www.hastahaklarikongresi.org

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri ve Poster Gönderim Son Tarihi 10 Ekim 2015
Bildiri Kabul İlanı 15 Ekim 2015
Kongre Tam Program İlanı 20 Ekim 2015
Kongre Kayıt Son Tarihi: 04 Kasım 2015

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin