7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal Ürojinekoloji Kongremizin 7. sinde tekrar İstanbul’da, 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzede buluşmak, bilimsel gelişmelerin ışığında, alanımızda ki son yenilikleri, deneyimlerimizi, ulusal ve uluslararası katkılarla zenginleştirebileceğimiz, paylaşabileceğimiz bir ortam oluşturmak hevesiyle yeniden kongremizin hazırlıklarına başladık. Siz değerli üyelerimizin beklenti ve isteklerini karşılayabilmek için tüm önerilere açık olduk ve olacağız.

Bu çerçevede ana hedeflerimiz; Kongremizin bilimsel oturumlarının, multidisipliner temelde gerçekleştirilmesi yanı sıra fizyoterapi ve hemşire paralel oturumları, cerrahi video sunumları, tartışma oturumları, ürojinekolojide temel ve ileri becerilerin kazandırılması kursları ve çalıştaylar ile zenginleştirilmesidir. Bu bağlamda, kongremizin bilimsel programını oluştururken, gerek sizlerin gerekse uluslararası davetli uzmanların bilgi ve deneyim alışverişlerini daha verimli yapabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz.

Ürojinekoloji biliminin gereklerinin, ülkemizde sağlık hizmeti sunan her kesimde yaygınlaştırılması ve toplumun farkındalığının arttırılarak sonuçta kadınların ürojinekoloji alanında çağdaş düzeyde, kabul görmüş son teknolojileri içerir nitelikte bir sağlık hizmeti almalarına katkı sağlamak, ana hedefimiz. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak alt yapının oluşturulmasında ve özellikle eğitim ayağında etkin rol almamızın öneminin bilinci içindeyiz. Bu uzun soluklu hedefin gerçekleştirilmesinde, sizlerden gelecek her türlü öneri,katkı ve planlamalarınçok kıymetli olduğunu bilmenizi ister ve hepinizi “Türk Ürojinekoloji ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği” ne üye olarak sahip çıkmaya ve web sitemizden interaktif iletişim ağlarını daha verimli kullanmaya ve her türlü katkı yapmaya çağırıyoruz.

Ekimde İstanbul’da tekrar bir araya gelmek dileklerimizle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Türk Ürojinekoloji ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Fuat DemirciDernek

Genel Sekreteri
Prof. Dr. Fulya Dökmeci

KONGRE KONULARI
ÜROGENİTAL SİSTEM VE PELVİK TABAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
• Pelvik Taban Anatomisi
• Pelvik Taban Onarım Cerrahisinde Önemli Anatomik Noktalar
• Miksiyon ve Defekasyon Fizyolojisi
• Kadında Cinsel Fonksiyon
ÜROJİNEKOLOJİDE KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI
• Pelvik Taban Bozukluklarında Genetik Yatkınlık
• Gebelik-Doğum ve Pelvik Taban
• Pelvik Tabanı Koruma
• Pelvik Taban Bozukluğu Risk Gruplarını Belirleme ve Yönetimi
• Pelvik Taban Fonksiyonlarını Korumada ve İyileştirmede Fizyoterapinin Yeri
• Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Önemi
ÜROJINEKOLOJIDE MULTIDISIPLINER YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
• Ürojinekoloji Hemşireliği
DEĞERLENDİRME
• Üriner ve Anal Fonksiyonları Değerlendirme
• Ürodinamik İnceleme
• Sistoskopi
• Pelvik taban ultrasonografisi
• Üriner / Fekal İnkontinanslı Hastanın Değerlendirilmesi
• Pelvik Organ Prolapsusunda Değerlendirme
PELVİK TABAN BOZUKLUKLARI
• Üriner İnkontinans
• İşeme Fonksiyon Bozukluklarının Sınıflaması; İşeme Güçlüğü ve Kronik İdrar Retansiyonunun Yönetimi
• Anorektal Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım
• Cinsel Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım
• Aşırı Aktif Mesane Sendromu
• Kronik Pelvik Ağrı ve Mesane Ağrısı Sendromu
ÜROJİNEKOLOJİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE TEDAVİ BAŞARISINI DEĞERLENDİRME
• İnkontinanslı Hastada Konvansiyonel Tedavi Prensipleri
• Üriner İnkontinanslı Hastada Tıbbi Tedavi
• Üriner / Fekal İnkontinans Cerrahisi
• Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisi
• Pelvik Taban Rekonstrüktif Cerrahide Başarı Tanımı
• Ürojinekolojide Endoskopinin Tanı Ve Tedavide Önemi
• Yaşam Kalite Ölçekleri
• Ürojinekolojide Komplikasyonların Yönetimi
ÜROJİNEKOLOJİ EĞİTİMİNDE OLMAZSA OLMAZLAR
KOZMETİK JİNEKOLOJİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIŞ AÇISIYLA; HIMENOPLASTININ MEDIKAL, ETIK, HUKUKSAL, SOSYAL VE CINSEL BOYUTU

KURS KONULARI
• Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Kursu
• Pelvik Taban Rehabilitasyonu ve Fizyoterapisi
• Pelvik Tabanı Değerlendirme
Not: Ameliyathaneden Naklen Yayın Operasyonları kursu İstanbul Üniversitesi Çapa tıp Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Kursa katılım 80 kişi ile sınırlıdır. Kurslara yönelik pratik uygulamalar yapılacaktır.

Kongre Adı :
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Kongre Tarihi :
15 – 17 Ekim 2015
Kongre Merkezi :

HARBİYE ASKERİ MÜZE
Valikonagi Caddesi, Harbiye 34298 Istanbul>
Tel: 0212 233 2721

http://www.urojinekoloji2015.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.