7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştayı

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştayı, “Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Örgütlenme ve Nitelik Arayışı” teması ile 06-07 Nisan 2017 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (E Blok) tarafından gerçekleştirilecektir. 7 Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı ile ilgili kaynaklara aşağıdan ulaşılabilmektedir.
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştayında, “Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Alanının Örgütlenmesi”, “Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Yeniden Yapılanma, Lisansüstü Eğitim Programları ve Doçentlik Alanları” ile “İlkokulun Temel Sorunları ve Yeni Bakış Açıları” kapsamında çalışmalar yapılacaktır.