7.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Değerli meslektaşlarımız ve değerli katılımcılar

Bilindiği üzere, bilginin her geçen saniye güncellendiği yeni yüzyılda, yoğun iş, emek ve sabrın ürünü olan bilimsel araştırmaların, gözlemlerin ve deneyimlerin tüm gelişmelere paralel olarak dış dünyaya aktarılması ve bilim dünyasında paylaşılmasının gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarının yüz yüze, somut ve daha canlı olarak tartışıldığı, son değerlendirmelerinin ayrıntılı olarak yapıldığı, tartışma ve sonuç bölümünün gerçekçi olarak irdelendiği ortamlar olan kongreler bilim alanlarının ayrıcalıklı ve önemli platformlarıdır. Bu platformlar aynı zamanda bilim dünyasının sosyal anlamda da etkileşim ve iletişimde olduğu dayanışma fırsatlarının yaşandığı ortamlardır.

Bu cümleden olarak, önemli bir platforma ev sahipliği yapmak ve böylesine değerli bir bilimsel toplantıyı organize etmek onuruna erişen bizler, 2013 yılı içerisinde 7.Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi ni Kafkas Üniversitesinde gerçekleştirecek ve sizleri Kars’ta ağırlayacak olmaktan mutluyuz.

Bu vesileyle, ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinden bilimsel deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşmak ve değerli katılımcıların birikimlerini ve araştırmalarını sunmak üzere siz değerli meslektaşlarımızı 1-4 Temmuz 2013 tarihinde Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde gerçekleştireceğimiz 7.Ulusal (uluslar arası katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresine davet ediyor, değerli katılımlarınızla kongremizi onurlandırmanızı içtenlikle diliyoruz.

Kongre kayıt ve açılış kokteyli ile başlayacak olan kongremiz, birinci gün çağrılı tebliğleri olan değerli davetlilerin konuşmalarıyla açılacak, birbirinden önemli orijinal bilimsel abstrakların sunumu ve poster gösterimleriyle 3 Temmuz 2013’e kadar sürecektir. Kongre programında, hayvanlarda reprodüktif fizyoloji, evcil ve çiftlik hayvanlarında üremenin kontrolü ve denetlenmesi, ovum ve sperm kriyobiyolojisi, reprodüktif biyoteknoloji, reprodüktif performansı artırıcı stratejiler,infertilite ve çözüm yaklaşımları, suni tohumlamanın başarısını artırıcı uygulamalar, dünyada ve ülkemizde suni tohumlama ile ilgili sektörel konular ve bilim alanına ilişkin gelişmeler üzerine güncel araştırmalar ve bilgiler tartışılacaktır.

Kongrenin son gününü (Perşembe) opsiyonel sosyal programımızı gerçekleştirmek ve siz değerli konuklarımızın hoş vakitler geçirmesini sağlamak için ayırdık. Doğu kültürünün tarihsel ve nostaljik izlerini görme fırsatı bulabileceğiniz, Kafkas esintilerinin değişik ferahlığını hissedeceğiniz ve Kafkas Ülkelerinden birine yapılması planlanan sürpriz turun keyfini yaşayacağınız kongremize sizleri dört gözle bekliyoruz. Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu

Değerli katılımcılar,

Ülkemizin sınır kentlerinden biri olan serhat şehrimizde Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği’nin kararı ile 7.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Kongresini düzenleme görevini üstlenmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ülkemizde hayvansal üretimin azalmaya yüz tuttuğu bir dönemde, et ve damızlık ithaline ve kaba yem açığına bağlı olarak hayvancılığın daha ciddi sorunlar yaşadığı bölgemizde, ayrıca bir zamanlar et ambarı olarak bilinen şehrimizde böyle bir kongrenin yapılması bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Hayvanlarda döl verimi özelliklerini ve hayvansal verimi artırmak için bileşke kuvvetin bir koordinatı gibi işlev gören Reprodüksiyon ve Suni Tohumlamanın hayvancılık için önemi tartışılmazdır. Sığırlarda suni tohumlamanın yaygınlığının çok az oluşu, bu duruma bağlı olarak bölgede hayvan ıslahında henüz çok gerilerde olunduğu gerçeği, adında “suni tohumlama” terimi bulunan bilimsel bir toplantının Kars’ta yapılıyor olması bu toplantıyı bir kat daha değerli kılmaktadır.

Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden ve kuruluşlarından gelen bilim insanları ve meslektaşlarımızla, uzun ve köklü bir geçmişe sahip Serhat Şehrimiz Kars’ta buluşmaktan büyük bir memnuniyet ve keyif duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Masmavi gökyüzü, temiz havası, soğuk suları, meşhur kaşarı,balı, Sarıkamış sarıçam ormanları, ipek yolunun geçtiği yörede bulunan eşsiz tarihi yerleri, eski mimarileri, meşhur kalesi ve Ani harabeleri, Çıldır Gölü ve daha bir çok güzellikleriyle Kars yöresi görülmeye değerdir.Ayrıca, Haziran ayının bittiği ve Temmuz ayının başladığı günlerde henüz yeşilliğinden, sıcaklığından ve bin bir çiçekli nefis manzarasından bir şey kaybetmemiş doğamızı seveceğinizi umuyoruz.

Sizleri şehrimizde ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğimizi belirtir, saygılar sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Değerli katılımcılar,

Bilindiği üzere, hayvanlarda üreme fizyolojisi, üreme biyoteknolojisi, üreme kontrolü ve sağlığı, döl verimi performansının artırılması üzerine son yıllarda yapılmış araştırmaları sunmak ayrıca; infertilite ve çözüm yaklaşımları, ülkemizde suni tohumlama sektörünün sorunları ve başarı durumu, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması üzerine stratejiler ve çözüm yaklaşımları gibi konularda elde edilen birikimleri ve sonuçları ortaya koymak amacıyla her iki yılda bir Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi düzenlenmektedir.

Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresinin ilki 18-19 Eylül 1997 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı tarafından Avcılar Kampüsünde, 2.si 04-06 Eylül 2002’de Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı tarafından Alaaddin Keykubat Kampüsünde Konya’da, 3.sü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı tarafından 30 Eylül-02 Ekim 2004 tarihlerinde ANTALYA’da, 4.sü Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı tarafından 25-28 Ekim 2007 tarihleri arasında ANTALYA’da, 5.si 1-4 Ekim 2009 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dalı tarafından Elazığ’da, 6.sı Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği ve Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü İşbirliği ile 18-22 Mayıs 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılmıştır. En son yapılan kongrede katılımcıların ve bilim derneğinin üyelerinin aldığı karar gereği 7.Ulusal (uluslar arası katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Paşaçayırı Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Yedincisini 1-4 Temmuz 2013 tarihleri arasındadüzenleyeceğimiz Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresinde sizleri ağırlayacak olmaktan dolayı mutluyuz.

Kongre Kurulları

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

Kongre Onur Kurulu

Prof.Dr.Gürsoy AKSOY (KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı)

Prof.Dr.Hazım GÖKÇEN (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. İ. Kamuran İLERİ (Emekli Öğretim Üyesi)

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER (Kafkas Üniversitesi)

Kongre Genel Sekreteri

Doç.Dr. Savaş YILDIZ (Kafkas Üniversitesi)

Kongre Sekreteryası Üyeleri

Yrd.Doç.Dr.Necdet Cankat LEHİMCİOĞLU (Kafkas Üniversitesi)

Yrd.Doç. Dr. Umut Çağın ARI (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recai KULAKSIZ (Kafkas Üniversitesi)

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun AKÇAY (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaş YILDIZ (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Necdet Cankat LEHİMCİOĞLU (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Umut Çağın ARI (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recai KULAKSIZ (Kafkas Üniversitesi)

KONGRE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Necmettin TEKİN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Eşref DEMİRCİ (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. M.Kemal SOYLU (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal AK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan ÇOYAN (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Melih AKSOY (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Nafiz YURDAYDIN (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Serhat PABUCCUOGLU (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. Sema BİRLER (İstanbul Üniversitesi )

Prof. Dr. Ali DAŞKIN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Serhat ALKAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper BARAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ongun UYSAL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun AKÇAY (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ülgen GÜNAY (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Muzaffer ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret KARACA (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan SAĞIRKAYA (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mithat EVECEN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Zekeriya NUR (Uludağ Üniversitesi)

KONGRE BİLİM KURULU

Prof. Dr. Necmettin TEKİN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Eşref DEMİRCİ (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. M.Kemal SOYLU (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal AK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nafiz YURDAYDIN (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Melih AKSOY (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt ATAMAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER (Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret KARACA (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Muzaffer ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa GÜNDOĞAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer Orkun DEMİRAL (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Muzaffer TAŞ (Dicle Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan ATA (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer UÇAR (Atatürk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Numan AKYOL (Kırıkkale Üniversitesi)

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Paşaçayırı Yerleşkesi/Kars

İletişim
Doç. Dr. Savaş YILDIZ (Kongre Sekreteri)
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin