7. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Hitit Üniversitesi tarafından 15 – 17 Ekim 2014 tarihlerinde Hitit Üniversitesi/Çorum`da düzenlenecektir.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun ilki 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde, ikincisi 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi‘nde, üçüncüsü 2007 yılında Selçuk Üniversitesi‘nde, dördüncüsü 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde, beşincisi ise 2010 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi‘nde, 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi`nde düzenlenmiştir. Bu Sempozyumların ortak özelliği, uygulamaya yönelik olması ve üniversitelerimizle ortaklaşa düzenlenmesidir. Bu kapsamda HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun yedincisi, Hitit Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde Çorum‘da yapılacaktır.

Bu sempozyum kapsamında; üniversiteler, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve özel sektörden araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi alışverişinde bulunması, uygulama ve araştırma sonuçlarını böyle bir platformda sergilemeleri, teori ve uygulamadaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve bunların pratikte uygulanabilirliğine yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu olgudan hareketle, bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği ve meslek alanlarımızı her yönüyle etkilediği günümüzde, Sempozyum`umuza destek vereceğinize ve kurumunuzda görev yapan teknik elemanların katılımını özendireceğinize olan inancımızla sizleri Sempozyum`umuza katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul Candaş

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.