7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK)

Kimya Eğitimi
Kimya Eğitimi Kongresi

Değerli meslektaşlarımız,
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak, online ortamda 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’ne (UKEK 2021) siz değerli bilim insanlarını davet etmekten onur duyarız.

Kongremizde kimya eğitiminin yaygın sorunlarının yanı sıra salgın süreci ile gündemde olan “Eğitimin Dijitalleşmesi ve Uzaktan Eğitim” bağlamında kimya eğitiminin güncel sorunlarını tartışmak, kimya eğitimdeki gelişmeleri paylaşmak ve bilim insanları arasında iş birliği ve sosyal etkileşim oluşturmayı önceliyoruz. Çevrimiçi düzenlenecek olan kongremiz ulusal nitelikte olup kongrenin sunum dili Türkçedir.

Kongre kapsamında bilim kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar elektronik ortamda yayınlanacaktır. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, kimya eğitimi alanında yapılan tüm çalışmalara yer vermektedir. Kongremize sözlü veya poster bildiri ile katılım gösterebilirsiniz. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır.

Siz değerli meslektaşlarımızı kongremizde görmek bizleri memnun edecektir. Kongremize desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Doç. Dr. Davut Sarıtaş
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Kongre Koordinatörü

Konular
Kongre kapsamını;

– Kimya Eğitiminde Dijitalleşme ve Uzaktan Eğitim

– Kimya Eğitiminin Felsefi Temelleri
– Kimya Öğretmen Yeterlikleri
– Kimya ve Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
– Kimya Eğitiminde Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi
– Kimya Öğretim Uygulamaları; Alan Eğitimi, Öğretme/Öğrenme Stratejileri
– Kimya Ders Kitabı Analizi
– Kimya Öğretiminde Öğretmenlik Uygulamaları,
– Kimya Eğitiminde Eğitim Politikaları, Program Geliştirme ve Değerlendirme
– Kimya Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları
– Kimya Eğitiminde Bilişim ve Öğretim Teknolojileri
– Kimya Eğitimi ve STEM
– Sanal Kimya Laboratuvarı Uygulamaları
– Kimya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
– Bilimin Doğası, Bilimsel Okuryazarlık-Farkındalık ve Bilim Tarihi
– Fen Eğitiminde Kimya Kavramlarının Öğretimi
– Çevre Eğitimi konuları oluşturmaktadır.

https://ukek2021.nevsehir.edu.tr/tr