7. Ulusal Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması

Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, değerler eğitimi bilincinin geliştirilmesi amacıyla “7. Ulusal Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması” başvuruları başlıyor.

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“ANTALYA’DA DEĞERLER EĞİTİMİ”
2018-2019

7. ULUSAL GENÇ ÇINARLAR KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılacak filmler; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen, “Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine, eğitimin mana ve ruhuna uygun, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce 2012 yılından buyana il genelinde yürütülmekte olan ve TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2012 / 87363 nolu Marka Tescil Belgesi bulunan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin özü ile bağdaşır nitelikte eğitici amaçlı” olmalıdır.
Yarışmaya katılacak filmlerin konusu Türk Milletinin milli ,manevi ,ahlaki ,tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çerçevede olmalıdır.

2. Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan, resmi-özel tüm Lise ve dengi okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Yarışmaya katılacak olan 18 yaşından küçük tüm öğrenciler için Başvuru Formunda mutlak suretle Veli İzin Onayı olması zorunludur.

3. Yarışmaya katılacak her film için DANIŞMAN konumunda olan öğretmenlerin öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.

4. Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı. Alıntı olmamalıdır. ‘’Filmler, klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb formatlarda” da hazırlanabilir.

5. “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler, tamamen öğrenciler tarafından yürütülecektir. Öğretmenler sadece Danışmanlık görevi yapabilirler.

6. Film süresi en fazla 10 (On) dakika olmalıdır. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (bir) film ile katılabilir.

7. “Daha önce aynı film ile başka yarışmalara katılan ya da ödül alan kısa filmler” yarışmaya katılamazlar. Şartnameye aykırı olarak gönderilen eserlerin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacılara aittir.

8. Filmlerin çekim kalitesi/Çözünürliiğü en az 1920X1080 p olmalıdır.

9. Yarışmaya katılacak filmler,” DVD formatında ve 2 (iki) adet 4’ gönderilecektir. DVDTerin üzerinde “Eserin adı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı ile okulun adı ve iletişim bilgileri” açıkça belirtilecektir.

10. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Eser sahibinin izniyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanabilir ve ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.

11. Başvurular için; “Yönetmenin Özgeçmişi. Fotoğraflı Öğrenci Belgesi” (tüm belgeler okul müdürü tarafından imzalı, mühürlü ve onaylı halde), 2 (iki) adet düzenlenmiş Başvuru Formu’yla birlikte, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir, (fotokopi belge kabul edilmez.belgeler ıslak imzalı olmalıdır)

12. Jüride görev alan üyeler. “Danışman Öğretmen” olarak görev alamaz. Jüri’yle birinci derecede akrabalık bağları taşıyamazlar.
Yarışmaya katılacak filmlerin sayıca fazla olması durumunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ön Jüri oluşturulur.Bu durumda yarışmaya katılan filmler öncelikle ÖN JÜRİ tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuçlandırılır. ÖN JÜRİ nin oluşturulması ve çalışma esasları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenir.

13. Jüri; takvim doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yaptığı değerlendirmenin ardından, yarışma sonuçlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait web sitesinde.(http://antalva.meb.gov.tr. http://antalyaarge.meb.gov.tr ) ilan eder.

14. Şartnameye uymayan filmler yarışma dışı kalır.

15. Jüri, ilk 3(üç) dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eserlerin dışında “Teşvik. Mansiyon. Özel vb “kategorilerde ödüller verebilir.

Ödül Töreni
* Yarışmada ilk 3 (üç) dereceye giren ya da Jüri tarafından belirlenen kategorilerde ödüle değer bulunan filmlerin
yönetmeni olan öğrencimiz (1 kişi) ve danışman öğretmeni (1 kişi). Ödül Töreni’ne davet edilecek olup .Antalya’ya ulaşımları kendilerine ait. 2(iki) gün 2(iki) gece konaklama, şehiriçi transfer, yemek. ve ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

Kısa filmlerin okullar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ne teslim edilmesi 15 Nisan 2019
Yarışmaya katılan kısa filmlerin JÜRİ tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması 16 -26 Nisan 2019
ÖDÜL TÖRENİ 29-30 Nisan 2019

1.2 ve 3.lük olmak üzere. 3 (üç) ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.
*İlk üç derece dışında JÜRİ’nin uygun görmesi halinde ; *’ Mansiyon, Jüri
Teşvik Ödülü, Burak Şahin Jüri özel Ödülü, Yeşilçam Ödülü” olmak üzere. 4(dört)
ayrı kategoride daha derecelendirme yapılabilecektir.
Ödüller belirlenen sponsorlar tarafından karşılanacaktır.

DERECE YÖNETMEN
BİRİNCİ 5000 TL
İKİNCİ 3500 TL
ÜÇÜNCÜ 2500 TL
BURAK ŞAHİN JÜRİ ÖDÜLÜ 1500 TL
JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ 1500 TL
YEŞİLÇAM ÖDÜLÜ 1500 TL

Derece alan filmleri hazırlayan öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların müdürlerine Antalya Valiliğince Belge ve Plaket verilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin