7. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Bu yarışma Alanya Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

2.YARIŞMANIN AMACI: Sanatın bütün dallarına olduğu gibi ‘Fotoğraf Sanatı’na da katkı sağlayan Belediyemiz; ön çalısmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar altı ulusal yarışma düzenlemiştir.
Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fotoğraf ve Fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

3.YARIŞMA KOŞULLARI:

Katılım: Yarışmaya, Türkiye’de çekilmis en çok 4 (dört) adet renkli ya da siyah/beyaz dijital fotoğrafla, Seçici Kurul ve birinci derece yakınları dışında herkes katılabilir. Sadece dijital fotoğraflar arasında gerçekleştirilecek yarışmada, fotoğraflar kısa kenarı en az 40cm olacak sekilde ve 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında CD ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.

Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğrafın kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Değerlendirmede fotoğrafların ‘’öz’’ ve ‘’biçim’’ ve/veya ‘’teknik’’ açıdan estetik bütünlük taşıması göz önünde tutulacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Katılımcılar, yarışma kurallarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların İşaretlenmesi: Fotoğraflar, katılımcılarca 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve ardışık olacak şekilde numara ile isimlendirmelidir. Bu rumuza örnek; 123456 gibidir. Fotoğraf numarası ile birlikte anıldığına örnek ise; 1. sıradaki fotoğraf için 123456_01 iken, 2. Fotoğraf 123456_02 olmalıdır. Bu rumuz, CD dosya adı olarak da yazılacaktır. Fotoğrafların üzerinde başkaca kişisel bilgi içeren herhangi bir bilgi kesinlikle olmamalıdır. Katılım formunda, katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, mutlaka her fotoğrafın numarası, (örnek verilen 123456_01 de olduğu gibi), çekildiği yer ve tarih bilgisi ile eğer varsa fotoğrafın adı da yer almalıdır. CD kayıtlarındaki adlandırmalar ile katılım formu aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra, bir zarfa konarak, zarfın üzerine sadece, kendiniz için sizin belirlediğiniz 6 haneli rumuz yazılmalıdır.

4.FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ: Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru adresine gönderilebileceği gibi yine aynı adrese elden de teslim edilebilir. Postadaki olası gecikme hasar ve kayıplardan Alanya Belediyesi ve organizasyon komitesi sorumlu tutulamaz.

Fotoğrafların iadesi: : Ödül alanların ve bağışlanan fotoğrafların dışındaki Tüm Kayıtlar ve cd. ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edileceğinden geri iade yapılmayacaktır.

5.YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 13 Mayıs 2011
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Mayıs 2011
Sonuçların Açıklanması: 25 Mayıs 2011
Sergi Açılışı: 27 Mayıs 2011

6.SEÇİCİ KURUL: Ali YENİALP Alanya Belediyesi Bşkn.Yrd.
Erdal KINACI Doktor,Fotoğraf Sanatçısı
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı
DERYA DONU Müzisyen, Fotoğrafçı (Afsak üyesi)
Murat ÇELEBİ Fotoğraf Eğitmeni
Ayrıca TFSF’den (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu), bir Temsilci bulunacaktır.

7.TELİF: Ödül alan ve bağışlanan fotoğraflar sergi dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca Alanya Belediyesinin düzenleyeceği her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Fotoğraf Sahibine ve Alanya Belediyesine ait olacaktır.

8.ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü: 1500 TL,
İkincilik Ödülü: 1000 TL,
Üçüncülük Ödülü: 500 TL,
(Yukarıda belirtilen para ödülleri yasal kesintilerden sonra verilecek olan net rakamlardır.)

9.BAŞVURU/YARIŞMA SEKRETERYA: İlhami YETKİN
Alanya Belediyesi Özel Güzel Sanatlar Akademisi Konservatuar Müdürlüğü
Saray Mah. İsmet Hilmi Balcı Cad. No:4 Müze yanı 07400 ALANYA
Tel: (242) 513 21 33 Faks: (242) 513 66 34 Mobil: (532) 473 95 25
E.mail: [email protected]
[email protected]