7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

16-17 Nisan 2011 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen 6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin EYEDDER ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Malatya’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olarak belirlenmiştir. Bu kongrede daha fazla uygulamaya yönelik sorunlara yer verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda alt temalar: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılanması, Eğitim Sistemi’nde kayıt, devam ve okul terki sorunları, öğretmen istihdamı ve işsizlik sorunları, eğitimin niteliği ve öğrenci başarısı, eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar, eğitim yönetimi ve denetiminde değerler, taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları, eğitim yönetiminde uzmanlık alanları, eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler, eğitim yönetiminde lisansüstü eğitimin sorunları olarak belirlenmiştir.

Kongreye bütün öğretim elemanlarını, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini, eğitim denetmenlerini, okul müdürlerini ve öğretmenleri davet eder, eğitim ve yönetim sorunlarının bilimsel veriler ışığında tartışılacağı 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesile ile sizleri Malatya’ya, İnönü Üniversitesi’ne davet etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.                                                      

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Kongre Eş Başkanı
Kongre Ana Teması

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması  “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında kongrede aşağıda belirtilen konularda hazırlanan bildiriler, bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Kongre Konuları
 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yeniden Yapılanması

 Eğitim sisteminde kayıt, devam ve okul terki sorunları

 Öğretmen İstihdamı ve işsizlik sorunları

 Türkiye’de eğitimin niteliği ve öğrenci başarıları

 Eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar

 Eğitim yönetimi ve denetiminde değerler

 Taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları

 Eğitim sisteminde uzmanlık alanları

 Eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler

 Eğitim yönetimi eğitiminde uygulama sorunları, şeklindedir.

 

Kongre Onursal Başkanı

Cemil ÇELİK
(İnönü Üniversitesi Rektörü)

Kongre Düzenleme Kurulu

Eş Başkan

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR          
EYED-DER Başkanı           

Eş Başkan

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
İ.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Yüksel KAVAK (EYED-Der YK. Üyesi)
Prof.Dr. Esmahan AĞAOĞLU (EYED-Der YK. Üyesi)
Prof.Dr. Selahattin TURAN (EYED-Der YK. Üyesi)
Doç.Dr. Şakir ÇINKIR (EYED-Der YK. Üyesi)
Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mahire ASLAN (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sevim ÖZTÜRK (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Melike CÖMERT (İnönü Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Niyazi ÖZER (İnönü Üniversitesi)

Kongre Sekreteryası

Yrd. Doç. Dr. Niyazi ÖZER
Yrd. Doç. Dr. Melike CÖMERT
Araş. Gör. Ceyhun SERVİ
Araş. Gör. Birsen ŞAHAN
Araş. Gör. İsmail ŞAN
Araş. Gör. Ezlam SUSAM
Araş. Gör. Yasemin ERSÖZ
Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
 25 MART 2012
 
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
 14 NİSAN 2012
 
Kongre Kayıt Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih
 21 NİSAN 2012
 
Konaklama ve Kayıt İçin Son Tarih
 4 MAYIS 2012
 
Kongre Programının İlan Tarihi
 11 MAYIS 2012
 
Kongre Tarihi
 24-26 MAYIS 2012
 
Adres:
İnönü Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
PK. 4420
                                         Kampus/MALATYA

Telefon:
(90) 422 377 41 60 – Prof. Dr. Burhanettin DÖMEZ
(90) 422 377 44 26 – Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ
(90) 422 377 44 13 – Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNER
(90) 422 377 45 18 – Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN
(90) 422 377 45 12 – Yrd. Doç. Dr. Sevim ÖZTÜRK
(90) 422 377 45 65 – Yrd. Doç. Dr. Niyazi ÖZER
(90) 422 377 45 74 – Yrd. Doç. Dr. Melike CÖMERT
(90) 422 377 45 02 – Araş. Gör. Ezlam SUSAM
(90) 422 377 44 80 – Araş. Gör. İsmail ŞAN
(90) 422 377 44 89 – Araş. Gör. Birsen ŞAHAN
(90) 422 377 45 05 – Araş. Gör. Ceyhun SERVİ
(90) 5___ ______

Faks:
(90) 422 341 00 42
E-posta: [email protected] veya [email protected]