7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Başlıyor

Değerli Meslektaşlarım,  KKTC’de düzenlenen 6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin EYEDDER ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Malatya’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olarak belirlenmiştir. Bu kongrede daha fazla uygulamaya yönelik sorunlara yer verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda alt temalar: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılanması, Eğitim Sistemi’nde kayıt, devam ve okul terki sorunları, öğretmen istihdamı ve işsizlik sorunları, eğitimin niteliği ve öğrenci başarısı, eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar, eğitim yönetimi ve denetiminde değerler, taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları, eğitim yönetiminde uzmanlık alanları, eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler, eğitim yönetiminde lisansüstü eğitimin sorunları olarak belirlenmiştir.

Kongreye bütün öğretim elemanlarını, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini, eğitim denetmenlerini, okul müdürlerini ve öğretmenleri davet eder, eğitim ve yönetim sorunlarının bilimsel veriler ışığında tartışılacağı 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesile ile sizleri Malatya’ya, İnönü Üniversitesi’ne davet etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Kongre Eş Başkanı

Kongre Ana Teması

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması  “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında kongrede aşağıda belirtilen konularda hazırlanan bildiriler, bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Kongre Konuları
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yeniden Yapılanması
Eğitim sisteminde kayıt, devam ve okul terki sorunları
Öğretmen İstihdamı ve işsizlik sorunları
Türkiye’de eğitimin niteliği ve öğrenci başarıları
Eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar
Eğitim yönetimi ve denetiminde değerler
Taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları
Eğitim sisteminde uzmanlık alanları
Eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler
Eğitim yönetimi eğitiminde uygulama sorunları, şeklindedir.

Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih  25 MART 2012
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi  14 NİSAN 2012
Kongre Kayıt Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih  21 NİSAN 2012
Konaklama ve Kayıt İçin Son Tarih  4 MAYIS 2012
Kongre Programının İlan Tarihi  11 MAYIS 2012
Kongre Tarihi  24-26 MAYIS 2012