7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı

7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde YÖK, TÜBİTAK ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 19-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

“Sürdürülebilir Açık Bilim ve Açık Bilgide Eşitlik” teması ile düzenlenecek olan 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı,etkinliğinin amacı açık erişim, açık bilim ve açık veri konularında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de açık bilim politika, strateji, mevzuat, alt yapı ve hizmetlerinin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu olmasına destek vermek; ülkemizde özellikle YÖK ve TÜBİTAK Başkanlıkları tarafından yapılan ve planlanan çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmak, gelinen noktaları tüm paydaşlarla değerlendirmektir.

Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve OpenAIRE hizmetlerini geliştirdi. Bu konularda da detaylı bilgi ve gelişmeler toplantı sırasında paylaşılacaktır.

Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer alacağı konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

Açık bilime geçişte gerekli elementler
Açık bilim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları
Açık bilime doğru araştırma veri yönetimi ve açık veri
Yeni nesil akademik arşivler
OpenAIRE servis ve hizmetleri
Türkiye’de açık bilim
Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC)
Açık erişim, açık veri, açık ders kaynakları
Açık inovasyon ve bilimsel iletişim
Alternatif yayıncılık modelleri
Araştırma ve araştırma sonuçlarını değerlendirmede yeni metrikler
Bilimsel olarak daha fazla görünür üniversiteler
Tüm bu girişimler ile bilgi ve verilere herkesin eşit şekilde erişebilmesi, açık bilimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu ile sanayi sektörleri arasındaki bilimsel ve teknolojik ortaklıkların artırılması amaçlanıyor.

Tüm üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AB2019 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Yusuf Baran
Rektör
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Konuşmacılar
Abdullah Atalar
Alper Baba
Altuğ Özpineci
Güleda Doğan
Gültekin Gürdal
İlkay Holt
Jean-Pierre Finance
Marina Angelaki
Murat Küçükgirgin
Naci Gündoğan
Orçun Madran
Paola Masuzzo
Paolo Budroni
Sönmez Çelik
Şebnem Burnaz
Yasemin Türkyılmaz-van der Velden
Yaşar Tonta
Yusuf Baran