“7 Tepeli Şehrin Gençleri” Fotoğraf Yarışması 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü
“7 Tepeli Şehrin Gençleri” Fotoğraf Yarışması 2016

YARIŞMANIN ADI
“7 Tepeli Şehrin Gençleri”

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmamız; tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan bir metropol olan İstanbul’da yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, sportif, eğitim vb. günlük yaşamlarının paylaşılmaya değer anlarını fotoğrafçının gözünden farklı kadrajlarla yansıtılmasını amaçlamaktadır. “7 Tepeli Şehrin Gençleri” Fotoğraf Yarışması gençlerin yaşama sevinci, azmi, heyecanı, enerjisi, yaşama arzusu, hayalleri, başarıları, idealleri vb duygularını yaşadıkları İstanbul’un tarihi, kültürel, sanatsal ve fotoğraflanmaya değer zenginlikleri ile birlikte aynı kadraj içerisinde bir araya getiren fotoğraflardan oluşacak seçkileri İstanbullularla buluşturacaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.


KATILIM KOŞULLARI

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı’na bağlı Müdürlüklerin yöneticileri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
– Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksi takdirde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi, unvan ve kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Yarışma sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin www.ibb.gov.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.


YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI

– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir. Sponsorlar ve düzenleyici kurumlar, web siteleri üzerinde fotoğrafları yarışma ile ilgili ilanlarında kullanabilirler. Yarışmacı,eserlerinin sergi veya tanıtım için ilgili medyada veya ekranlarda ücretsiz olarak yayınlanmasına izin verir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarası ile kurumun ödemeye ilişkin isteyeceği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
– Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.ibb.gov.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
– Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.


ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının İstanbul’da 2015’te çektiği “Güneşe doğru” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_istanbul_2015_gunese_dogru” olabilir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İBB sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 01 Şubat 2016
Son Katılım Tarihi : 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 10 Mayıs 2016 Sonuç Bildirimi : 11 Mayıs 2016
Sergi Tarihi : 14 Mayıs 2016 (Yer ve saati bilahare bildirilecektir.)
Ödül Töreni : 19 Mayıs 2016 (Yer ve saati bilahare bildirilecektir.


SEÇİCİ KURUL
(Ada göre alfabetik sırayla)
Burak ŞENBAK EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS Doç. Dr. Emre İKİZLER Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Güler ERTAN İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Hürriyet AKIN Fotoğraf Sanatçısı Mehmet KALEM İBB Basın Danışmanlığı Basın/Fotoğraf Samet DEMİRCİ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basın/Yayın Turan KESKİN Fotoğraf Sanatçısı (Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

TFSF TEMSİLCİSİ: Selahattin NEMLİOĞLU

ÖDÜLLER
Birincilik ödülü 5.000,- TL
İkincilik ödülü 3.000,- TL
Üçüncülük ödülü 2.000,- TL
Mansiyon (3 adet) 750,- TL
Sergileme (En fazla 45 adet) 100,- TL

YARIŞMA SEKRETERYASI
Muhammed Ammar BAŞ E-posta: muhammed.bas@ibb.gov.tr Telefon: 0 212 600 87 00 Web: http://www.ibb.gov.tr/

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından onaylanmıştır. TFSF/PAFT Onay No: 2016-028 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.