7 Tepe Yeni Fikir Proje Yarışması

7 Tepe Yeni Fikir başvuruları açıldı! Değerlendirme kriterlerini karşılayan ekiplere Girişim Atölyesi’nde çalışma alanı, iş geliştirme eğitimleri, mentorluk, yatırımcı ağlarına ve müşteriye erişim konularında çoklu destek sağlanmaktadır. Çağrı Dönemi sonunda, Kasım ayında gerçekleştirilecek 7 Tepe Yeni Fikir Yarışması ile dereceye giren ekiplere çeşitli ödüller verilecektir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 7 Tepe Yeni Fikir Yarışması, Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşerek ekonomik değere dönüşmesini hedeflemektedir. Dünya seni ve fikirlerini bekliyor. Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir! Son başvuru tarihi: 20 Temmuz 2018.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve idari personeli yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmaya bireysel ya da takımlar halinde başvuru yapılabilir.
• Teknoloji tabanlı iş fikirleri değerlendirmeye alınacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İş fikrinin:

1. Çözüm olduğu problem/ihtiyacın önemi

2. Sorunu/problemi hangi ölçüde çözdüğü

3. Pazar genişliği

4. Yatırım maliyeti/ Gerekli fon kaynağı

5. Yenilikçi yönü

6. Yeni istihdam sağlama potansiyeli

7. Bilgi aktarımı sağlama potansiyeli

8. Sosyal ve kültürel alanda olumlu etkileri

9. Eğitim, sağlık ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma potansiyeli

10. Çevreye ve canlılara olumlu etkileri

Açıklamalar:

Çözüm olduğu problem/ihtiyacın önemi:
İş fikriyle hangi sorun yada ihtiyaç ortadan kalkacaktır? Söz konusu ihtiyaç toplum, insan, çevre, teknoloji gelişimi gibi unsurlar için ne denli önem teşkil etmektedir?

2. Sorunu/problemi hangi ölçüde çözdüğü:

Söz konusu problem iş fikriyle tamamen mi ortadan kaldırılacaktır yoksa kısmi bir çözüm önerisi midir?

3. Pazar genişliği:

Bu konuda çözüm üretmiş olası rakipler mevcut mudur? İş fikrinin potansiyel pazar payı genişliği tatmin edici seviyede midir?

4. Yatırım maliyeti/ Gerekli fon kaynağı:

İş fikrinin yatırım maliyeti pazar payı ve kar marjı göz önünde bulundurulduğunda yatırım maliyeti karlı mıdır? Başka yatırım kaynaklarından (melek yatırımcı, hibe destek) fon kaynağı sağlama potansiyeli bulunuyor mu?

5. Yenilikçi yönü:

İş fikri hangi yenilikçilik kategorisinde konumlandırılabilir?

– Tamamıyla yeni bir ürün /uygulama
– Var olan bir ürünün / uygulamanın yeni bir alanda kullanılması
– Yerel bölge için yeni bir ürün / uygulama
– Var olan bir ürünün / uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı

6. Yeni istihdam sağlama potansiyeli:

İş fikri ve ortaya çıkacak ürün yeni istihdam alanları hatta yeni bir iş alanı/pazar yaratma potansiyeline sahip mi?

7. Bilgi aktarımı sağlama potansiyeli:

İş fikri sektör içi rakip firmalarla ya da sektörler arası iş birliği sağlama potansiyeline sahip mi?

8. Sosyal ve kültürel alanda olumlu etkileri:

İş fikri insanların hayat standartlarını yükseltmeye, bilgi ve kültür birikimlerini arttırmaya, ön yargıları azaltmaya, sanat ve kültür çalışmalarını geliştirmeye ve farklı gruplar arasında işbirlikleri sağlamaya yönelik olgular içeriyor mu?

9. Eğitim, sağlık ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma potansiyeli:

İş fikri gelişmemiş bölgelerin kalkındırılmasına yönelik eğitim, sağlık, bilgi alışverişinin hızlandırılması gibi olgular içeriyor mu?

10. Çevreye ve canlılara olumlu etkileri

İş fikri çevre kirliliğinin azaltılması, bitki ve ağaçların korunması, hayvan ve canlıların hayat standartlarının yükseltilmesi gibi çevre ve canlılara olumlu katkı sağlayacak unsurlar içeriyor mu?

http://7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.