7.Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Bu yıl 7.sini gerçekleştireceğimiz “Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” için çalışmalar devam ediyor.

Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve yapısıyla tanıtmak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak gibi amaçlarla düzenlediğimiz yarışmaya resmi ve özel okulların ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencileri ve okullarda görev yapan öğretmenleri katılabiliyor.

YARIŞMA ADI : Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU : Nasreddin Hoca Fıkraları
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN MAKAM: Akşehir Belediyesi

KATILIM KOŞULLARI:
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.

5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle katılmak zorundadır.

6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmalarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanabilirler.

7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım tarihinden önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

14. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

15. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir.

16. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

17. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.

18. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.

19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

HEDEF KİTLE:
Yarışma ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

BAŞVURU:
Yarışma başvuruları okulların bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruların bir örneği Akşehir Belediyesine posta, kargo ile veya kultur@aksehir.bel.tr adresine e- posta olarak_gönderilecektir.

11 – 22 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilecek.

Yarışma Web Sitesi:
https://www.aksehir.bel.tr/v2/aksehir/tarihi-sahsiyetler/nasreddin-hoca/fikra-canlandirma-yarismasi