7. KISADAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ “7. KISADAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ”
01 – 04 MART 2013

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ “7. KISADAN HİSSE KISA FİLM GÜNLERİ”
KATILIM KOŞULLARI
Kısa Film Günleri Yönetmeliği
1. Kısa Film Günleri’ne gönderilecek olan filmlerde 20 dakikadan uzun olmaması kaydıyla tür sınırlaması (kurmaca,
animasyon, canlandırma, deneysel, belgesel) yoktur. Ancak seçici kurul uygun gördüğü takdirde zaman sınırlaması
kuralını kaldırabilir.
2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve onaylanmış katılım koşulları nüshası ile filmin 2 adet DVD
kopyasını ve tanıtım cd’sini 22 Şubat 2013 tarihine kadar Bahçelievler Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne ulaştırmış olmalıdırlar.
3. Kısa Film Günleri ’ne gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan müzik, görüntü vb. kullanımlarında kullanılan
malzemenin telif hakları sorumluluğu katılımcılara aittir.
4. Katılımcılar Kısa Film Günleri’ne birden fazla film ile katılamazlar. (Önceki yıllarda bu kural tam tersi idi, lütfen
festivale en uygun gördüğünüz filminizi ulaştırınız)
5. Filmler DVD formatında 2 ayrı kopya halinde gönderilir.
6. Kopyaların gösterime uygun resim ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin ve
uyarılmasına gerek kalmadan gösterim dışı bırakılır.
7. Gönderilecek DVD kopyaların üzerine açık bir şekilde; filmin adı, yönetmenin adı, filmin süresi yazılmalıdır.
8. Kısa Film Günleri’ne katılan her film için; yönetmenin biyografisi, filmin konusu ve film ile ilgili resimlerin bulunduğu bir
tanıtım cd’si hazırlanıp başvuru ile gönderilmelidir. Bu bilgiler Kısa Film Günleri tanıtım broşürleri ve internet sitesinde
kullanılacaktır.
9. Filmin daha önceden bir festivale katılmış olması ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmış olması Kısa Film
Günleri’ne katılmasına engel değildir.
10. Festivale yapımı 2010 – 2011 – 2012 ve 2013 yıllarına ait olan filmlerin başvuruları kabul edilecektir.
11. Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin
doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgeler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir
12. Seçici kurulun seçimiyle Kısa Film Günleri’ne kabul edilen filmler, Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü arşivinde toplanır. Film haklarına sahip olan kişi\firma, başvuru formunu doldurarak, filmin yayınlanacağını
taahhüt eder.
13. Gönderilen filmler Bahçelievler Belediyesi tarafından kesinlikle ticari olarak kullanılmayacaktır.
14. Katılımcı, Kısa Film Günleri’ne başvurduktan sonra filmini geri çekemez.
15. Bu formda belirtilen koşullara uymayan başvurular seçici kurul tarafından Kısa Film Günleri’nden çıkarılabilir.
16. Festivalin iptali için tüm haklar Bahçelievler Belediyesi’nde saklıdır.
17. Başvuran filmlerin değerlendirilmesi seçici kurul tarafından filmlerin tamamı izlenerek yapılacaktır. Değerlendirme
sonucunda kabul edilen filmler 26 Şubat 2013 tarihi itibari ile ilgili internet sitesi, e-mailler ve telefon yoluyla
katılımcılara bildirilecektir.
18. Filmlerin ve başvuru formlarının ilgili adrese gönderilmesi katılımcı tarafından yapılacaktır. Gerekli masraflar
katılımcıya aittir.
19. Kısa Film Günleri arşivinde bulundurulacak olan DVD kopyalar ulusal yada uluslararası festivallerin yarışma dışı
bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda başvuru formunda imzası bulunan
yapımcı yada yönetmene haber verilir.
20. Bu yönetmelik de belirtilmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi, münhasıran Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen Değerlendirme Komitesine aittir.
21. Kısa Film Günleri’ne başvuran Katılımcılar; Başvuru Formu’na imza koyarak, Kısa Film Günleri Yönetmeliği ve
Başvuru formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Yukarıdaki Koşulları okudum ve kabul ediyorum.
Ad – Soyadı
İmza

İletişim
Tel.: 0212 441 98 93
E – Posta : bilgi@kisadanhisse.com
İnternet : www.kisadanhisse.com
twitter.com/kisadanhisse
facebook.com/kisadanhisse
kisadanhisse@gmail.com