7. Ergen Sağlığı Kongresi

Sevgili Ergenler ve Ergen Dostları,

Ergenlik dönemi fiziksel ve psikososyal birçok değişimin yaşandığı çocukluktan yetişkinliğe geçişi içeren uzun bir süreçtir. Ergenler bu süreçte bedensel olarak sağlıklı olmakla birlikte hayatındaki değişim ve gelişimleri öğrenmek, kabullenmek ve davranışa dönüştürmekle ilgili pek çok zorluklar yaşayabilmekte ve bunlarla baş etmesi gerekmektedir. Ergenin yaşadığı aile, sosyo-kültürel çevresi, ekonomik durumu gibi faktörler bu sürecin sağlıklı ilerlemesinde ve nasıl bir yetişkin birey olacağının şekillenmesinde rol oynamaktadır.

Ergenlik döneminde gerek genetik yapı ve hormonların etkisi, gerekse aile ve toplumun davranışları ile ergen cinsel bakımdan da kimliğini bulmakta; erkek veya kadın olmayı benimseyerek kendisi ve çevresi ile çatışmaya düşmeden hayatını devam ettirmektedir. Bazen de kafaları karışmakta ve cinsel kimliğini tanımlamakta zorlanmakta veya bir sancılı süreç yaşayabilmekte cinsiyetinden hoşnutsuz bir yaşam sürdürebilmektedir.

Genç ve ergenler için cinsel sağlık fiziksel ve psikolojik olarak önemli bir başlıktır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren bu konunun ülkemizdeki sorunları da kapsayacak şekilde bilimsel bir ortamda tartışılması son derece kıymetlidir. Bu nedenle 2019 yılında 7.sini düzenleyeceğimiz Ergen Sağlığı Kongresi’nin ana temasını “ Cinsel Sağlık “ başlığı oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin önemli sorunlarından olan erken evlilik, adolesan gebelikler, cinsel ihmal ve istismar, cinsiyetinden hoşnutsuzluk gibi önemli konular tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları ile ele alınarak tartışılacaktır.

Günümüzde sanal ortamda yaşayan gerçek yaşamdan kopmuş bir gençlikle karşı karşıyayız ki bu durum cinsel yaşama da aksedip bizleri sanal cinsellik kavramıyla tanıştırmıştır. Sanal cinsellik kongremizde pek çok boyutuyla kapsamlı bir şekilde tartışılacak ilginç konulardan birisidir. Ayrıca ergenlik döneminde sık gördüğümüz, ergenlerin cinsel yaşamlarını etkileyen ve kaygı düzeylerini artıran menstirual problemler konusu da ele alınacaktır.

Geleneksel olarak her kongrede yaptığımız “Gençlik Çalıştayı” 7. Ergen sağlığı kongresinde de yapılacaktır. Gençlerimiz cinsel sağlık konusundaki sorunlarını ve çözüm önerilerini bu çalıştayda tartışarak rapor hazırlayacaklar ve kongrede sunacaklardır.

Ergen sağlığı için el ele vererek şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz 6 Ulusal Ergen Sağlığı kongresinden elde ettiğimiz birikimlerle 7.sini yapacağımız, bilimsel olarak da oldukça doyurucu olan kongremize konu ile ilgilenen tüm hekim, hemşire, psikolog, sosyal bilimci ve gençlerimizi davet ediyor, katılımlarını bekliyoruz.

KONGRE KONU BAŞLIKLARI

Cinsel Sağlık ve Gelişim

Cinsel Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Ergen Romantik İlişkisinde Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Erken Evlilikler

Romeo ve Juliet Yasaları

Menstrual Problemler

Adolesan Gebelikleri

Sanal Cinsellik

Cinsel İstismarın Önlenmesinde Yaklaşımlar

Cinsiyetinden Hoşnutsuzluk

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Kolay Tanı Yöntemleri

Uydu Sempozyumları

Turner Sendromu

Puberte Prekoks

Adolesan Aşılaması

22 – 24 Mart 2019 Ankara