7. Eğitim Teknolojileri Konferansı

Eğitim Konferansı
Eğitim Teknolojileri Konferansı

Konferansın hedef kitlesi; her branştan öğretmenlerimiz, idareciler, karar alıcılar, IT yöneticileri, eğitim teknologları, okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Tüm resmi ve özel okul öğretmenleri ile öğretmen adayları konferansa katılabilir.

Günümüzde, teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir. Öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek temel önceliklerimizden biridir. Teknolojinin eğitim ortamlarının doğal bir parçası olarak yapılandırılması ve kullanılması bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahiptir.

Türkiye Özel Okullar Derneği, IT Komisyonu olarak, eğitim teknolojileri konusunda uluslararası standartların, güncel uygulamaların ve yeni yaklaşımların takip edilmesi ve öğretmenlerimiz tarafından hayata geçirilen iyi örneklerin paylaşılması amacıyla Eğitim Teknolojileri Konferansı’nın düzenlenmesine karar verilmiştir.

Konferansın hedef kitlesi; her branştan öğretmenlerimiz, idareciler, karar alıcılar, BT yöneticileri, eğitim teknologları, okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu konferans, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okullarımızın bu konudaki yol haritalarını oluşturmalarında etkili rol oynayacaktır.

Konferansa katılım gösteren okullarımız ve öğretmenlerimiz yapacakları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Konferans süresince kurulacak bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde katılımcılarımızın bilgi alış verişinde bulunmalarının önünün açılması, süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek, katılımcılarımızın yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmaları ve deneyim kazanmaları mümkün olacaktır.

Özel Okullar Derneği IT Komisyonu olarak, 7.’sini düzenlediğimiz “ETP: Eğitim Teknolojileri Konferansı” 21 Mart 2020 Cumartesi günü İstanbul Gelişim Üniversitesinde gerçekleşecektir.

https://www.etp.org.tr/Page/Tr