7. Animasyon yarışması yapılması

ÖZEL DARÜŞŞAFAKA ORTAOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL ORTAOKULLAR ARASI YEDİNCİ “ANİMASYON” YARIŞMASI

Konu: 7. Animasyon yarışması yapılması
KAPSAM ve AMAÇ: Öğrencilerin, hazırlayacakları animasyonlarla hayal güçlerini geliştirmesini, arkadaşlarıyla
yapılan ortak çalışma ile paylaşımı öğrenmelerini, bilgisayarın bir oyun aracı olmaktan çıkarılmasını ve
tasarım yeteneğinin gelişmesini sağlamak.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Ortaokul 6. 7. ve 8. sınıfta okumakta olan öğrenciler
katılabilir.
2. Yarışmaya bireysel olarak veya en çok üç kişiden oluşan gruplarla katılabilir.
3. Yarışmaya her okuldan en çok üç öğrenci veya üç grup katılabilir.
4. Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir.
5. Animasyon, Flash, 3D Studio Max, Movie Maker vb. program kullanılarak hazırlanacaktır.
6. Animasyon; en az 3 dakika, en çok 5 dakika uzunluğunda seslendirmeli kısa film olarak
hazırlanacaktır.
7. Animasyon; boyutları A5 (14,8 X 21) cm olacaktır.
8. Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

YARIŞMA KONULARI:
a- Tarihi Çağlar (Taş Devri, Maden Devri, İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ).
Kullanılan araç-gereçler, geçim kaynakları, yönetim şekilleri, giyim, barınma vb.
KATILIM:
1. Okullar, belirledikleri yarışmacılar için ekteki formu doldurarak ali.toker@darussafaka.net
e-posta adresine ya da katılım adresine posta yolu ile ulaştıracaklardır.
2. Animasyonlar belirtilen katılım adresine cd-dvd olarak kargo ile ya da elden teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME:
1. Animasyonlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön
elemeden geçirilecek, ön elemeyi geçen animasyonlar asıl seçici kurul tarafından
değerlendirilecektir.
2. Asıl Seçici Kurul, ön elemeyi geçen animasyonlar arasından birinci, ikinci, üçüncüyü, jüri özel ödülünü
ve mansiyon ödülünü alacak öğrencileri belirleyecektir.
3. Darüşşafaka Ortaokulu öğrencileri genel değerlendirmeye katılmayacak, aynı koşullarda kendi
aralarında yarışacaklardır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:
1. Yarışmaya son katılım tarihi 19 Ocak 2015
2. Animasyon son teslim tarihi 20 Nisan 2015
3. Yarışma sonuçları 14 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine
verilecektir.

 

ÖDÜLLER:
BİRİNCİYE :Dizüstü Bilgisayar
İKİNCİYE :Dijital Fotoğraf Makinesi
ÜÇÜNCÜYE :Dijital Fotoğraf Makinesi
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ :MP3 Çalar
MANSİYON :MP3 Çalar
KATILIM ADRESİ: Özel Darüşşafaka Ortaokulu / Beşinci “Animasyon” Yarışması
Darüşşafaka Mah. Maslak/ Sarıyer 34457
Yazışma için: Ali TOKER Bilgisayar Bölüm Başkanı
İletişim için Tel: 0212 286 22 00 /244 – 0535 274 85 68
Mail: ali.toker@darussafaka.net

KATILIM FORMU

YEDİNCİ “ANİMASYON” YARIŞMASI KATILIM FORMU
ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı
ÖĞRENCİNİN OKULU
Okul tel. ve e-posta adresi
(İlçe, il belirtilerek)
Öğrencinin Animasyon Adı
Öğrencinin iletişim bilgileri
Ev Tel.
Cep Tel.
e-posta adresi
Öğrencinin Bilgisayar Öğretmeninin
Adı, soyadı
Cep Tel.
e-posta adresi
Okul Müdürünün
Adı Soyadı
İmzası ve Onayı