7. ALMANYA -TÜRKİYE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI KISA FİLM YARIŞMASI

 

15. FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ 03.10.2015 – 09.10.2015
5. ALMANYA -TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Türk ve Alman üniversitelerinde sinema eğitimi almakta olan gençlerin, yaratıcılıklarını teşvik ederek öğrenimini gördükleri dalda desteklemek ve çalışmalarını uluslararası platforma taşıyarak sinema seyircisine aktarmalarına aracı olmaktır. Ayrıca Türkiye ve Almanya’ da aynı alanda öğrenim gören gençlerin, kendi ülkelerinin kültürel değerlerini sinema sanatı aracılığı ile bir diğer kültüre yansıtmasını sağlamak; Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında gerçekleşen Kısa Film Yarışması’nın başlıca hedefleri arasında yeralmaktadır.

ÖDÜL
1. Ayrıca Almanya’dan ve *Türkiye’den birinci gelen filmlerin yönetmenleri , 15. Frankfurt Türk Film Festivali’nin gerçekleşeceği tarihlerde Frankfurt’a festival konuğu olarak davet edileceklerdir.
2. Başarılı bulunan ilk 5 Türk kısa filmi ile 5 Alman kısa filmi festival süresi içinde gösterime sunulacaktır.
3. Davet edilen sözkonusu yönetmenlerin yol ve konaklama giderleri Festival Organizasyonu tarafından karşılanmakta olup, pasaport ve vize işlem tutarları davetli yönetmene aittir.

*Türkiye’den davet edilen yönetmenin pasaport ve vize işlem süreleri, festival daveti sırasında ayrıca dikkate alınacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma sadece Türkiye ve Almanya’da ki akademi/yüksek okul/üniversitelerin sinema bölümlerinde öğrenim görmekte olan ögrencilerin katılımına açıktır. Bu nedenle yarışma sürecinde katılımcı öğrencinin, başvuru formunda ki adı geçen eğitim biriminde kayıtlı lisans öğrencisi olması koşulu önem taşımaktadır.
2. Filmin yönetmeni film ekibinin diğer üyelerini serbestçe seçebilir.
3. Önceki yıllarda yarışmaya katılmış olan film yarışmaya tekrar katılma hakkına sahip değildir.
4. Filmler, jenerik dahil en fazla 35 dakika olmalıdır.
5. Filmler, kurmaca türünde olmalıdır. Filmlerde konu sınırlaması yoktur.
6. Filmler, İngilizce/almanca altyazılı olmak zorundadır.
7. Yarışmaya katılacak filmler orijinal formatı ne olursa olsun ‘PAL’ sistemi (DVD’ye uygun biçimde )ile kaydedilmiş olmalıdır.

GENEL KOŞULLAR

1. Değerlendirme sonucunda yarışma dışı kalan ve yarışmaya katılacak olan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde muhafaza edileceğinden iade edilmez. Film sahibinin iade talebi üzerine gönderme ücreti, kendisine aittir.
2. Her grup veya her öğrenci yarışmaya birden fazla filmle katılabilir.
3. Yarışmaya birden fazla film ile katılım halinde, her film için ayrı Katılım Formu doldurulup, imzalanmalıdır.
4. Katılım formunda yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Festival Yönetimi katılımın formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkan/çıkabilecek olan hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
5. Filmler, Seçici Kurul’a ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda sunulur. Gösterim sırasında salon yetkililerine/Festival Yönetimi’ne , salon ya da program değişikliği önerilip, yapılamaz.
6. Filmde kullanılmış herhangi bir müzik, görüntü, resim ve metinden doğacak telif hakkı sorumluluğu tümüyle filmin sahibine aittir.
7. Festival Yönetimi, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.
8. Seçici Kurul kararı kesindir, yargılanıp değiştirilemez.
9. Seçici Kurul ve üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden diskalifiye edebilir. Bu konuda Kurul’un takdiri geçerlidir.
10. Yarışmanın tüm katılımcıları, bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
11. Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ve belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi Festival Yönetimi’ne aittir.

BAŞVURU
Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk – Alman Üniversite Öğrencileri Arası Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması amacıyla, başvuru formları ile birlikte aşağıdaki belgeleri 30 Haziran 2015 Salı akşamına kadar

Serap Gedik
Türkali Mah. Mısırlı Bahçe Sok. no.75 D.1,
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

adresine ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
(Posta damgası geçerlidir).
1. Eksiksiz doldurulup (bilgisayarda), imzalanmış Katılım Formu
2. Yönetmenin kayıtlı olduğu eğitim biriminden alacağı, imzalı onaylı (aslı) öğrenci belgesi
3. Filmin 2 adet DVD kopyası
4. CD dosyalarının ve DVD kopyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı ve filmin adı yazılmalıdır.
5. Yönetmenin 1 adet fotoğrafı (JPG formatında)
6. Filmden 3 adet siyah/beyaz veya renkli fotoğraf (JPG formatında)

BAŞVURU FORMU