“7/24 Bilim” 4004 Tübitak Projesi

“7/24 Bilim” 4004 Tübitak Projesi
Proje yürütücüsü: Dr.Ercan Tatli – Fen Eğitimi Uzmanı
Proje uzmanı: Dr. Deniz Eroğlu – Matematik Eğitimi Uzmanı
Proje Ev Sahibi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

16-23 Temmuz 2019 tarihlerinde Burdur’da gerçekleştirilmesi planlanan “7/24 Bilim” adlı projede arttırılmış gerçeklik, nanoteknoloji ve STEM gibi güncel uygulamaları deneyimleme fırsatı bulamayan imkânları kısıtlı 20 ortaokul öğrencisi katılımcı olarak yeralacaktır. Bu katılımcı ekibe Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ)’nde görev yapan 16 öğretim üyesi ve üniversite dışından 2 arkeolog, 1 endüstriyel tasarım mühendisi, 1 yaratıcı drama uzmanı ve 1 antropolog eğitmenlik yapacaktır. Eğitmenlerin yanısıra, proje süresince yapılacak etkinliklerde katılımcı öğrencilere MAKÜ’de öğrenimine devam eden 10 öğretmen adayı rehberlik edecektir.

7/24 Bilim projesinde yer alan 50yi aşkın fen ve matematik etkinliği 7 gün süresince Burdur’da ve Isparta’da gerçekleştirilecektir. Projede yer alan okul içi etkinlikler üniversitesiye bağlı Nanoteknoloji Laboratuvarı, Antropoloji Fosil Laboratuvarı ve Bilişim Laboratuvarlarında, okul dışı etkinlikler ise Burdur Gölü, Böcek Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Sagallassos Antik Kenti’nde fen ve matematiksel kavramların birlikte araştırılması ile gerçekleştirilecektir. Projenin programında bilimsel içerikli etkinliklere ek olarak hergün sabahları spor ve oyun aktivitelerine, akşamları da sanat ve kültür etkinliklerine yer verilmiştir.

Proje genel olarak 3 temel hedef gözetilerek hazırlanmıştır. Bunlardan ilki kırsal kesimlerdeki ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin, bilimsel keşifler için hazırlanmış öğrenme ortamlarında yapacakları fen ve matematik etkinlikleri aracılığıyla 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesidir. İkinci hedef projede rehber olarak görev alacak öğretmen adaylarının öğrencileri 21.yüzyıla hazırlamak için gerçekleştirecekleri öğretimleri nasıl tasarlayacakları ve bunların uygulamalarını nasıl gerçekleştireceklerine yönelik becerilerinin geliştirilmesidir. Üçüncü hedef ise öncelikli alanlar olarak belirlenmiş olan “endüstriyel tasarım, nanoteknoloji ve robotik/kodlama” ile ilgili etkinliklere yer vermektir.