7-17 Yaş Öğrenciler için “Çanakkale Şiirleri” Seslendirme Yarışması

öğrenci
Çanakkale Şiirleri

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 7-17 yaş aralığında olan çocuklarına Çanakkale Zaferi’nin tarihimizdeki önemini fark ettirmek ve şehitlerimize olan minnet duygularını ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, 1. Kategori (7-11 yaş arası) ve 2. Kategori (12-17 yaş arası) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” etkinlikleri kapsamında tarih sayfalarına “Çanakkale Geçilmez” yazdıran şehitlerimizin anısına “Çanakkale Şiirleri” Seslendirme Yarışma düzenlenecektir.

 

Madde 1: Yarışmanın Amacı

Yurt dışında yaşayan çocuklarımıza Çanakkale Zaferi’nin tarihimizdeki önemini fark ettirmek ve şehitlerimize olan minnet duygularının ifade etmelerini sağlamaktır.

 

Madde 2: Yarışmanın Hedef Kitlesi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 7-17 yaş aralığında bulunan çocuklarıdır.

 

Madde 3: Yarışmanın Adı

      “Çanakkale Şiirleri” Seslendirme Yarışması

 

Madde 4: Yarışmanın Kapsamı

 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşları 7-17 arasında bulunan çocuklarına yönelik “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” etkinlikleri kapsamında tarih sayfalarına “Çanakkale Geçilmez” yazdıran şehitlerimizin anısına “Çanakkale Şiirleri” Seslendirme Yarışması düzenlenecektir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının geçmişle bağlarını güçlendirerek millî tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlayarak “Çanakkale Savaşı’nda” vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimize olan duygularını ifade etmelerini sağlanacaktır.

Yarışma 7-11 yaş arası ve 12-17 yaş arası olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.

 

  Yaş aralığı Şiir Şair Ek
1. Kategori 7-11 yaş Bir Yolcuya Necmettin Halil Onan Ek-1
  (Yarışma başvuru tarihinde 12 yaşından gün almamış olmak)      
2. Kategori 12-17 yaş Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy Ek-2
  (Yarışma başvuru tarihinde 18 yaşından gün almamış olmak) (Kısaltılmış)    

 

 

Yurt dışında yaşayan çocuklarımız 1. Kategoride Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiiri, 2. Kategoride ise Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirini seslendirdikleri videoyla birlikte “yarışma katılım başvuru formunu” abdigmyarisma@gmail.com adresine göndererek yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışmada seslendirilecek şiirler Ek-1 ve Ek-2’de verilmiş olup Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri” şiiri düzenlenen yarışma kapsamına uygun olarak Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kısaltılmıştır.

Değerlendirme sonuçlarına göre dereceye giren ve paylaşılması uygun görülen video içerikleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün web sayfası (http://abdigm.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında (twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) yayımlanacaktır.

 

Madde 5: Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 7-17 yaş aralığında bulunan çocukları yarışmaya katılım sağlayabilir.

·         Yarışmaya yaşları 7-11 arasındaki çocuklarımız (Yarışma başvuru tarihinde 12 yaşından gün almamış olmak) Necmettin Halil Onan’ın, “Bir Yolcuya” şiiri ile,

·         12-17 yaşları arasındaki çocuklarımız(Yarışma başvuru tarihinde 18 yaşından gün almamış olmak) ise Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiiri ile katılabilirler.

 • Yarışmaya katılım bireysel olup her öğrenci, yarışmaya en fazla bir şiir seslendirme videosu ile katılabilir.
 • Başka yarışmalara katılan şiir seslendirme videoları bu yarışmaya katılamaz.
 • Katılımcıların video içerikleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün web sayfası (http://abdigm.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında(twitter/mebabdigm;facebook/mebabdigm;instagram/mebabdim) yayımlanacak olup başvuru gerçekleştiren katılımcılar bu koşulun kabul etmiş sayılırlar.

 

Madde 6: Değerlendirme Kriterleri

       Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup aşağıda verilen performans değerlendirme formunda yer alan puan dağılımı kullanılacaktır.

 

“ÇANAKKALE ŞİİRLERİ” SESLENDİRME YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

 

            Aşağıda yer alan kişisel bilgiler dereceye giren öğrencilere hediyelerini ulaştırmak için talep edilmektedir. Gerek duyulması halinde Bakanlığımız yurt dışı temsilcilikleri tarafından bilgiler teyit edilecektir.

Başvuru Tarihi  
Adı Soyadı  
Doğum Tarihi  (Gün/Ay/Yıl)  
Ülke  
Şehir  
Bağlı Bulunduğu Temsilcilik  
Cep Telefonu  
E-Posta Adresi  
Adres  
Seslendirilen Şiirin Adı  

 

Video E-Posta İle Gönderildi.    (     )  Evet                        (     ) Hayır
Varsa Videonun Bağlantı Linki (Youtube vb.)  
                   (  )   Şartnameyi okudum ve anladım.

 

** Yarışmaya katılacak şiirin seslendirme kaydının başvuru formu ile birlikte yarışma şartnamesinde belirtilen tarihler arasında abdigmyarisma@gmail.com e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Çanakkale Şiirleri” Seslendirme Yarışması

Değerlendirme Ölçeği

 

Ölçüt Puan
Şiire Hâkimiyet 25
Şiir Diline Uygun Seslendirme

(Telaffuz)

25
Duyguyu Yansıtma 20
Vurgu ve Tonlama 15
Beden Dili

(Jest-Mimik)

15
 

TOPLAM PUAN

 

100

 

Puanlama esnasında değerlendirme ölçeğinde belirtilen;

Şiire Hâkimiyet: Şiire bütünsel olarak hâkim mi, akıcı bir sunuş var mı?

Şiir Diline Uygun Seslendirme(Telaffuz): Şiirde kullanılan kelimeler dil kurallarına ve şiirsel anlatıma uygun şekilde ifade edilebilmiş mi?

Duyguyu Yansıtma: Şiirde anlatılmak istenilen duygu/düşünce etkili bir şekilde verilebilmiş mi?

Vurgu ve Tonlama: Şiir vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek etkileyici bir şekilde sunulmuş mu?

Beden Dili (Jest-Mimik): Şiir okurken jest-mimik hareketleri (beden dili) kullanılmış mı?

Sorularına aranan yanıtları ifade eder.

Not: Şiir seslendirme videosunda istenildiği takdirde fon müziği kullanılabilir.

 

Madde 7: Yarışma Takvimi

Yarışma takvimi yurt dışı temsilciliklere duyuru yapılması ile başlayacak ve dereceye girenler çocukların isimlerinin Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması ile tamamlanacaktır.

 

08 Şubat 2021                                     : Yurt Dışı Temsilciliklere Duyuru Yapılması

08 Şubat -08 Mart 2021                     : Başvuruların Alınması

09-17 Mart 2021                                : Seslendirmelerin Değerlendirilmesi

18 Mart 2021’den sonra                     : Sonuçların Açıklanması

 

 

 

Madde 8: Yarışmanın Teknik Özellikleri

 

 • Yarışmaya sadece belirtilen şiirlerin seslendirme video kayıtlarıyla katılım sağlanabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek videolar; çözünürlüğü yüksek cihazlarla hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak videoların, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında abdigmyarisma@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Madde 9: Yarışmaya Başvuru ile İlgili Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ait Haklar ve Şartlar

 

 1. Gerekli görülmesi halinde yarışmaya başvuru süresi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından uzatılabilir.
 2. Değerlendirme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
 3. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 4. Komisyonun kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 5. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü haber vermeksizin ödül türlerinde ve miktarlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 6. Yarışmaya gönderilen eserleri yayımlama, farklı iletişim araçlarında kullanma hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne
 7. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvurunun yapılmasından itibaren Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne aittir.
 8. Katılımcılar işbu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Madde 10: Diğer Hususlar

 

Covid-19 salgını nedeniyle duyuru sadece Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilatı temsilciliklerinin web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yarışmaya katılmak isteyenler için “Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu” paylaşılacaktır.

 

Madde 11: Komisyon

 

Yarışmaya katılan seslendirme videolarını değerlendirmek üzere bir komisyon kurulacaktır. Komisyonda daire başkanı, üç öğretmen ve bir alan uzmanı yer alacaktır.

 

 

 

 

 

 

Madde 12: Sonuçların Duyurulması

 

Yarışmada dereceye girenler, Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyonun değerlendirilmesiyle belirlenecek olup Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sitesi (http://abdigm.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında (twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) duyurulacak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından ödüllendirilecektir.

 

Madde 13: İletişim

 

Millî Eğitim Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

 

Tel-1               : 0090 312 413 18 60

Tel-2               : 0090 312 413 39 44

Tel-2               : 0090 312 413 18 40

 

E-posta           : abdigmyarisma@gmail.com