6th International Conference on Information Security and Cryptology

VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2013)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” 23-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli etkinliktir. Her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının, toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın bu yılki ana teması “Bulut Bilişim ve Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Bulut bilişim uygulamalarına olan ihtiyaç ve dolayısıyla bunların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bulut bilişim daha az insan gücü ve maliyet ile ayarlanabilir bilgi kaynaklarını arzu edilen bölgeye taşıyarak, bunları erişime yetkisi olanlar ile paylaşılmasında kullanılan tekniklerin bütünü olarak isimlendirilmektedir. Bilginin depolanması, işlenmesi, dağıtılması ve paylaşımının yapıldığı her ortamda olduğu gibi bulut bilişim uygulamalarında da hizmet sürekliliği, sistemin maruz kaldığı siber saldırılar ve buradaki bilgiler için gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi, inkar edememe gibi bilgi güvenliği kavramlarının sağlanması yönünde çeşitli çözüm önerileri konunun uzmanları tarafından konferans çerçevesinde değerlendirilecektir.

Konferans süresince; paneller, eğitimler ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlayacağı özellikle hedeflenen çıktılara ulaşılması beklenmektedir.

Konferansın bildiriler kitabında yayınlanması için akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Konferansın kişisel, kurumsal, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanmasına katkılar sağlamasını diler, siz değerli katılımcıların, akademisyenlerin, sector temsilcilerinin bu konferansa katkılar vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Konferans Düzenleme Kurulu
Eşbaşkanı
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Konferans Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı
Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkanı
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ
Konferans Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı
O.D.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

GENEL BİLGİLER
Konferans Tarihi ve Yeri

23-24 Mayıs 2013
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi

Kimler Katılmalı
Online kayıt sistemi açıldığında katılımcıların kayıt yapması gerekmektedir. Online kayıt sistemi konferansa iki ay kala açılacaktır.
Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılabilir.

Konferans Dili
Konferans dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Bildiri Başvuruları
Bildiri tam metinleri yukarıda belirtilen konferans web sayfasının Kayıt bölümünden on-line olarak gönderilmelidir. Bildirilerin Türkçe veya İngilizce olarak, 6 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bildiriler LaTeX kullanılarak veya MS Word formatlarında hazırlanmalıdır.

Bildiri Son Gönderme Tarihi:
01 Nisan 2013

Katılım Ücreti
Katılım ücretleri daha sonra açıklanacaktır

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi’nde hizmet verecektir.

Konferans Katılım Belgesi
Doğayı korumaya katkı sağlamak amacıyla tüm katılımcılara konferans sonunda “Elektronik Katılım Belgesi” verilecektir. Konferansa katkı sağlayanlara belge ve plaket verme yerine kendi isimlerine ağaç dikimi yaptırılacaktır.

Etkinlikler
•Çalıştaylar
•Paneller
•Başarı Öyküleri
•Bildiriler
•Uygulama Örnekleri
•Sunumlar
•Standlar / Sergiler Ödüller
•Eğitimler

Düzenleyenler
ISCTurkey2013; Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile düzenlenmektedir.

Konferans Bildiri Kitapçığı
Elektronik kitap düzenlenecektir.

Önemli Tarihler
Son Gönderme Tarihi: 01 Mart 2013
Bildiri Kabul İlanı: 15 Nisan 2013
Bildilerin Son Teslim: 1 Mayis 2013
Konferans Tarihleri: 23 – 24 Mayıs 2013

KONFERANS BİLDİRİ KONULARI

Ana Tema: Bulut Bilişim Güvenliği

•Bulut Bilişim Güvenliği
•Bulut Bilişim için Kriptografik Protokoller
•Bulutlarda Güvenlik Enerjisi/Maliyeti/Verimi
•Güvenli Dış Kaynak Veri Yönetimi (ör: bir hizmet olarak veritabanı)
•Güvenli Dış Kaynak Hesaplaması
•Güvenilir Bilişim Teknolojileri ve Bulutlar
•Bulutlarda Güven ve Politika Yönetimi
•Güvenlik Riski Modelleri ve Bulutlar

Siber Güvenlik ve Savunma
•Siber Casusluk
•Karşı siber casusluk
•Adli Bilişim ve Delil İnceleme Yaklaşımları
•Sosyal Ağlar
•Ulusal / Uluslararası Hukuk
•Savaşlar
•Terör ve terörist faaliyetler
•Kritik Altyapılar
•Bulut Bilişim
•Siber Tehditler / Tehlikeler / Açıklar
•Metodolojiler / Çözümler / Yenilikler
•Strateji/Politikalar
•Kanunlar
•Standartlar
•Siber Tatbikatlar
•En İyi Uygulama Örnekleri
•Ülke Strateji Belgeleri
•Uluslararası İşbirlikleri

Veri Güvenliği
•Gizlilik Temelleri
•Gizlilik Geliştirme Teknolojileri
•Gizlilik-Koruma Programlama
•Gizlilik Politika ve Yasaları
•Elektronik Sağlık Gizliliği
•Gizlilik Ekonomisi
•Gizlilik Teorisi ve Mühendisliği
•Doğal Felaketler ve Acil Servisler ve Terörizm Koruması
•Risk Analizi, Modelleme ve Yönetimi
•Güven Biçimlendirme ve Modelleme
•Güvenli Programlama
•Güven Yönetimi
•Güven Değerlendirmesi
•Güvenlik Temelleri

E-Devlet Güvenliği
•E-Devlet Güvenliği
•E-Arşiv
•E-İhale
•E-Denetim
•E-Sağlık
•E-Kimlik
•E-Fatura
•E-Adalet
•E-Noter
•E-Pasaport
•E-Oylama
•Kritik Bilgi Altyapısı Koruma
•Sanal Savaşlar ve Karşı Tedbirler
•Bilgi Sistemleri ve Suç Analizi
•Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Belgelendirmesi

Açık Anahtar Altyapısı
•Elektronik İmza
•Kayıtlı Elektronik Posta
•Sertifikalar ve Sertifika Yönetimi
•Standartlar
•Protokoller
•Güven Modelleri
•Anahtar ve Kimlik Yönetimi
•Donanımsal ve Yazılımsal Uygulamalar
•Elektronik İmza Politikaları ve Yasalar
•Elektronik İmzanın Kamusal İşlemlerde, Bankacılık İşlemlerinde ve Diğer Ticari İşlemlerde Hukuki Geçerliliği
•Elektronik İmzanın Elektronik İmza Mevzuatına Getirebileceği Değişiklikler
•Elektronik İmza Uygulamasında Yer Alan Tarafların ESHS’ye Karşı Hukuki Sorumluluk Halleri
•Elektronik İmza ile İlgili Çekişmeli Olaylar
•Elektronik İmzalar ile İlgili Yargı Kararları
•Diğer Ülkelerdeki Elektronik İmza Yasaları

Kriptoloji
•Boole Fonksiyonlar
•Blok Şifreler
•Akan Şifreler
•Açık Anahtarlı Kriptografi
•Kuantum Kriptografisi
•Eliptik Eğri Kriptografisi
•Kriptografide Cebirsel Eğriler
•Homomorfik Şifreleme
•Protokoller
•Sıfır Bilgi Yaklaşımı
•Sır Paylaşımı
•Kriptoanaliz
•Özet Fonksiyonlar
•Kriptografide Kodlama Teorisi Uygulamaları
•Akıllı Kart Uygulamaları ve Güvenliği
•RFID Güvenliği
•Kriptografik Donanım ve Gömülü Sistemler
•Kriptografik Sistemlerin Kriptoanalizi için Özel Amaçlı Donanım
•Verimli Yazılım ve Donanım Uygulamaları
•Yan Kanal Analizi ve Karşı Önlemler
•Eşleme Tabanlı Kriptografi
•Anahtar ve Kimlik Yönetimi

Bilgi Güvenliği
•Steganografi
•Güvenli çoklu Hesaplama
•Biyometrik Yaklaşımlar
•Bilgisayar Güvenliği
•Mobil İletişim Güvenliği
•İşletim Sistemi Güvenliği
•Güvenilir Hesaplama
•Ağ Güvenliği
•Kablosuz Güvenlik
•Özel Amaca Yönelik ve Algılayıcı Ağ Güvenliği
•Uçtan Uca Ağ Güvenliği
•Web Güvenliği
•E-posta Güvenliği
•Veritabanı güvenliği
•IPTV Güvenliği
•E-Ticaret Protokollerinde Güvenlik
•İçerik Filtreleme ve Takibi
•Telif Hakkı Koruması
•Dağıtık Sistem Güvenliği
•Bilgi Teknolojilerinde Güvenlik Zaafiyetleri ve Açıkları
•Güvenli Kod Geliştirme
•Sızma Testleri
•Saldırı Tespit Sistemleri
•Zararlı Kodlar
•Kötücül ve Casus Yazılımlar

Adli Bilişim ve Güvenlik
•Adli Bilişim
•Şifrelenmiş Alanda Sinyal İşleme
•Yeni Nesil İletişimde (YNİ’de) Adli Bilişim ve Güvenlik
•YNİ’de Adli Bilişim Araçları
•YNİ’de Elektronik Kanıt Yönetimi
•YNİ’de Elektronik Kanıt Tahlili
•YNİ’de Adli Bilişim Denetim Teknolojileri ve Prosedürleri
•YNİ için Elektronik Kanıt Görüntüleme ve İletişim
•YNİ’de Elektronik Kanıt Saklama ve Koruma
•YNİ’de Kaza Müdahalesi ve İncelemesi
•YNİ’de Adli Prosedürler
•YNİ’de Taşınabilir Elektronik Cihazların Adli Takibi
•YNİ’de Ağ Hukuku
•YNİ’de Veri Saklama ve Kurtarma
•YNİ’de Ağ Trafik Analizi, Takibi ve Niteliklendirme
•YNİ’de Adli Bilişimle ilgili Yasal, Etik ve Politika Konuları
•Elektronik Kanıt ve Soruşturma Bütünlüğü
•YNİ’de Çoklu-Ortam Analizi
•YNİ’de Yönelimler ve Zorluklar
•YNİ’de Kanıt Koruma
•YNİ’de Adli Durum Çalışmaları

Sektörel Uygulamalar
•E-devlet Uygulamaları
•M-devlet Uygulamaları
•Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı Uygulamaları
•Bankacılık ve Finansal Uygulamalar
•GSM Operatörleri

Bitirme Projeleri
•Bilgi Güvenliği ve kriptoloji konusunu ele alan projeler

ONUR KURULU
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
Dr. Tayfun ACARER
Prof. Dr. Ahmet ACAR

DÜZENLEME KURULU
Mustafa ALKAN, Bilgi Güvenliği Derneği, Konferans Eş Başkanı
Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi, Konferans Eş Başkanı
Ersan AKYILDIZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Konferans Eş Başkanı
Hasan Şakir Bilge, Gazi Üniversitesi
Sedat AKLEYLEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Erdem ALKIM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Cihangir TEZCAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Uraz YAVANOĞLU, Gazi Üniversitesi
Eyüp Burak CEYHAN, Gazi Üniversitesi
Cabir BİLİRGEN, Ulaştırma Bakanlığı
Mahmut Kaya, Gazi Üniversitesi
Merve Sedef Gündüz, Gazi Üniversitesi
Ezgi Cankurtaran, Gazi Üniversitesi
Burak Özçakmak, Gazi Üniversitesi

Özlem Milletsever, Gazi Üniversitesi

BİLİM KURULU
Mehmet AKTAŞ, TÜBİTAK Bilgem, BTE
Mert ÖZARAR, ODTÜ
Eşraf ADALI, İstanbul Teknik Üniversitesi
Özgür AKAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mine AKKAN, 9 Eylül Üniversitesi
Sedat AKLEYLEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ersan AKYILDIZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Aydın ALATAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mustafa ALKAN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Ali Ziya ALKAR, Hacettepe Üniversitesi
Taner ALTUNOK, Çankaya Üniversitesi
Emin ANARIM, Boğaziçi Üniversitesi
Veysel ASLANTAŞ, Erciyes Üniversitesi
Murat AŞKAR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Volkan ATALAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hayrettin BAHŞİ, TÜBİTAK UEKAE
Selçuk BAKTIR, TÜBİTAK UEKAE
Ömer Faruk BAY, Gazi Üniversitesi
Nazife BAYKAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cüneyt BAZLAMAÇCI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ayşe BAŞAR BENER, Boğaziçi Üniversitesi
Türksel Kaya BENSGHİR, TODAİE
Leyla KESER BERBER, Bilgi Üniversitesi
Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi
Zeki BİLGİN, EGM
Kemal BIÇAKCI, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Serdar BOZTAŞ, RMIT Üniversitesi
Ercan BULUŞ, Namık Kemal Üniversitesi
Murat CENK, University of Waterloo
John A. CLARK, University of York
Mehmet Ufuk ÇAĞLAYAN, Boğaziçi Üniversitesi
Emrah ÇAKÇAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cebrail ÇİFTLİKLİ, Erciyes Üniversitesi
İlhami ÇOLAK, Gazi Üniversitesi
Gökhan DALKILIÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Melissa DANFORD, California State University
Hüseyin DEMİRCİ, TÜBİTAK
Kıvanç DİNÇER, TÜBİTAK
Emir DİRİK, Uludağ Üniversitesi
Asuman DOĞAÇ, ODTÜ
Ali DOĞANAKSOY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdoğan DOĞDU, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.
Ali Bülent EKİN, Ankara Üniversitesi
Atilla ELÇİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ersin ELBAŞI, TÜBİTAK
Serdar Süer ERDEM, GYTE
Şaban EREN, Maltepe Üniversitesi
Pooya FARSHIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Debasis GIRI, Haldia Institute of Technology
Yurdahan GÜLER, ODTÜ
İsmail GÜLOĞLU, Doğuş Üniversitesi
Haluk GÜMÜŞKAYA, Gediz Üniversitesi
Murat HACIÖMEROĞLU, Gazi Üniversitesi
Hüseyin HIŞIL, Yaşar Üniversitesi
Yusuf İPEKOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ahmet KAPLAN, TÜBİTAK ULAKBİM
Derviş KARABOĞA, Erciyes Üniversitesi
Orhun KARA, TÜBİTAK-UEKAE
Enis KARAARSLAN, Muğla Üniversitesi
Hacer KARACAN, Gazi Üniversitesi
Selçuk KAVUT, GYTE
Alisher KHOLMATOV, Sabancı Üniversitesi
Engin KIRDA, ISECLAB
Barış Bülent KIRLAR, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mehmet KİRAZ, TÜBİTAK-UEKAE
Ahmet KOLTUKSUZ, Yaşar Üniversitesi
Alptekin KÜPCÜ, Koç Üniversitesi
Jin Wook LEE, Samsung Advanced Instıtute of Technology
Albert LEVI, Sabancı Üniversitesi
Subhamoy MAITRA, Indian Statistical Institute
Akın MARSAP, Aydın Üniversitesi
Tekin MEMİŞ, Kadir Has Üniversitesi
Kıvanç MIHÇAK, Boğaziçi Üniversitesi
Katerina MITROKOTSA, Delft University of Technology
Jongsub MOON, Korea University
Vasif NABİYEV, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Jorge NAKAHARA, Universite’ Libre de Bruxelles (ULB), Belgium
Eiji OKAMOTO, University of Tsukuba
Mesut ORTA, Adalet Bakanlığı
Hakan ÖKTEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bülent ÖRENCİK, TÜBİTAK MAM
Sıddıka Berna ÖRS, İstanbul Teknik Üniversitesi
Gökhan ÖZBİLGİN, Sermaye Piyasası Kurulu
Ferruh ÖZBUDAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Suat ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi
Ali ÖZDOĞAN, Polis Akademisi
Atilla ÖZGİT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Necla ÖZKAYA, Erciyes Üniversitesi
Hüseyin POLAT, Anadolu Üniversitesi
Shahram RAHIMI, Southern Illinois Üniversitesi
Bimal ROY, Indian Statistical Institute
Guangzhi QU, Oakland Üniversitesi
Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi
Tolga SAKALLI, Trakya Üniversitesi
Gökay SALDAMLI, Boğaziçi Üniversitesi
A.Nurdan SARAN, Çankaya Üniversitesi
Erkay SAVAŞ, Sabancı Üniversitesi
Nur SAYGI, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Zülfükar SAYGI, TOBB ETÜ
Yücel SAYGIN, Sabancı Üniversitesi
Berry SCHOENMAKERS, Eindhoven University of Technology
Ali Aydın SELÇUK, Bilkent Üniversitesi
Hüsrev Taha SENCAR, TOBB ETÜ
Cevat SENER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hayri SEVER, Hacettepe Üniversitesi
İbrahim SOĞUKPINAR, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Coşkun SÖNMEZ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Berk SUNAR, Worcester Polytechnic Institute
Serap ŞAHİN, İYTE
Mehmet TEKEREK, KSU Üniversitesi
Tuba TEMİZEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Tolga TÜFEKÇİ, TURKTRUST
Umut ULUDAĞ, TÜBİTAK UEKAE
İlkay ULUSOY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmanbey UZUNKOL, Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg
Muhammet ÜNAL, Gazi Üniversitesi
Fatoş Yarman VURAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Qinghan XIAO, Defence Research and Development Canada
Berna ORS YALÇIN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tolga YALÇIN, RUHR Universitat Bochum
Tuğrul YANIK, Fatih Üniversitesi
Berrin YANIKOĞLU, Sabancı Üniversitesi
Atilla YARDIMCI, TOBB
Oğuz YAYLA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ali YAZICI, Atılım Üniversitesi
Hamdi Murat YILDIRIM, Bilkent Üniversitesi
Melek D. YÜCEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Jianying ZHOU, ASTAR Institute for Infocomm Research

DANIŞMA KURULU
Ali YAZICI, ASELSAN
Ahmet Hamdi ATALAY, NETAŞ
Ahmet KAPLAN, TÜBİTAK ULAKBİM
Volkan KAPLAN, KALKINMA BANKASI
Cabir BİLİRGEN, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Serhat ÖZEREN, Internet Kurulu
Hayri SEVER, Hacettepe Üniversitesi
Zuhuri YAMAN, TTNET
Volkan ÖZTÜRK, RTÜK
Gürol CANBEK, HAVELSAN
Gürcan GÜRSÜ, ALBERK QA TECHNIC
Tolga KILIÇ, AVEA
Armağan ZALOĞLU, McAfee
Tolga TÜFEKÇİ, TÜRKTRUST

İletişim
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı ile ilgili her türlü öneriniz, bildiri gönderimi veya sorularınız iç[email protected] & [email protected] eposta adresine yazabilirsiniz.

İRTİBAT ADRESİ:
Bilimsel Konularda
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 06500 Teknikokullar ANKARA
06500 Teknikokullar ANKARA, Türkiye
Tel: +90 312 5823123 Bölüm Sekreterya
Eposta: [email protected] veya [email protected]

DİĞER KONULARDA
Bilgi Güvenliği Derneği
Maltepe Mahallesi Tuncer Sok. No.4/8 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE
Maltepe / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90 312 2311810
Eposta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin