66. Sait Faik Hikaye Armağanı Yarışması

Sait Faik
Sait Faik Abasıyanık

Eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışlayan Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 66. kez düzenlediğimiz ödüllü Sait Faik Hikaye Armağanı sahibini arıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti 2019 yılında öykü kitabı yayımlanmış tüm yazarları, Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 66. kez düzenlediği hikaye yarışmasına katılmaya çağırıyor. Yarışma, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor.

Katılım koşulları
Yarışmaya katılacak hikaye kitapları 2019 yılında yayımlanmış olmalıdır.
Yarışmaya katılacak kitapların daha önce ödül almamış olması gerekmektedir.
Daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar yarışmaya katılamazlar.
Başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecektir. Ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık bir kısa liste 15 Nisan tarihinde duyurulacak, nihai sonuç mayıs ayı içinde açıklanacaktıır.
Yarışmaya katılacak yazarların, yapıtlarından on (10) nüshayı, Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne hitaben yazılmış bir başvuru dilekçesiyle (Dilekçenin yazarın iletişim bilgilerini ve kitabında yer almıyorsa özgeçmişini de içermesi gerekiyor.), 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal İletişim Birimi, Darüşşafaka Caddesi, No: 5/9 34457 Maslak, Sarıyer-İstanbul adresine postayla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri rica olunur.
Seçiciler Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından sonuçlar, 2020 yılı Mayıs ayı içinde açıklanacaktır.

Seçiciler Kurulu:
Doğan HIZLAN (Jüri Başkanı), Prof. Dr. Murat GÜLSOY, Prof. Dr. Jale PARLA, Metin CELAL, Hilmi YAVUZ, Nursel DURUEL ve Beşir ÖZMEN

Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliği
Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012’den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilmektedir.

Yaşamının son yıllarında çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik, Darüşşafaka Lisesi’nde yapılan bir matineye de katılır. Lisede yapılan ilk toplantının konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca olmuştur ve Dağlarca, ikinci toplantıya konuk olması için Abasıyanık’ı ikna eder. Matineden sonra Okulu gezen Sait Faik, eve döndüğünde annesine mal varlığını babası hayatta olmayan çocuklara güzel imkânlar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka’ya bağışlamayı teklif eder.

Abasıyanık’ın annesi Makbule Hanım, Sait Faik’in vefatından sonra, 8 Kasım 1954’te hazırladığı vasiyetnamede mal varlıklarının çoğunu ve yazarın eserlerinin telif hakkını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşacak bir jürinin, o sene içerisinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı” verilmesi istenir.

Armağan, ilk kez 1955 yılında verilir. Sait Faik Armağanı para ödülü 1960 yılına kadar Varlık Yayınlarınca karşılanır. 1960-1963 tarihleri arasında verilemeyen ödül, Makbule Hanım’ın 1964 yılındaki vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülür.

Merhume Makbule Abasıyanık’ın vasiyetini yürüten Darüşşafaka Cemiyeti’nin 24.12.2019 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen son şeklidir.

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1964 yılında kurduğu Jüri;

A) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve görevlilerinden,

B) Tanınmış edebiyatçılardan,

C) Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında çalışan yazarlardan ve Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisinden olmak üzere seçilmiş 7 kişiden oluşmuştur.

1987 yılından itibaren jüriye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından atanan bir üye de eşit şartlarla katılmaya başlamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti kendisi tarafından atanan üyeyi uygun gördüğü takdirde değiştirebilir.

Ölüm ve istifalar gereği boşalan üyeliklere jüri tarafından aynı nitelikleri taşıyan kişiler seçilerek bu esas korunmuştur.

2010 yılından itibaren jüride;

Doğan HIZLAN (Jüri Başkanı), Prof. Dr. Murat GÜLSOY, Prof. Dr. Jale PARLA, Metin CELAL, Hilmi YAVUZ, Nursel DURUEL ve Darüşşafaka Cemiyeti tarafından atanan Beşir ÖZMEN yer almaktadır.

2) Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı bir takvim yılı içinde yayımlanmış bir yazara ait hikâye kitapları arasında jürinin seçtiği başarılı ve üstün esere verilir. Armağan’ın miktarı her yıl Darüşşafaka Cemiyeti’nce belirlenmektedir. Armağan miktarının Jüri ve Cemiyet Yönetim Kurulu’nun teklif ve imkânlarıyla değişmesi mümkündür.

3) Bir takvim yılının en başarılı ve üstün eserini seçmekle görevli olan jüri, Türk Edebiyatında Sait Faik’in temsil ettiği düzeye layık olacak şekilde, insan ve toplum gerçeklerinin insancıl ve değerle işlenmiş olmasına, dil ve anlatım ustalığına hikâyelerdeki teknik başarıya dikkat eder.

4) Armağan’a aday olabilme şartları şunlardır.

A- Şubat ayı son günü akşamına kadar yazar veya yayınevlerince Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal İletişim Birimi’ne başvurarak aday olduğunu bildirmek ve kitaptan on nüsha teslim etmek.

B- Aynı takvim yılı içinde yayımlanmış kitaplardan, en az iki jüri üyesinin yazılı teklifiyle önerilmek.

Kısıtlayıcı Hükümler:

C- Armağan’a aday olan kitabın daha önce başka bir ödül almamış olması gerekir.

D- Daha önce Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmış bir yazar ikinci defa Armağan’a başvuramaz.

5) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği (oylamaya katılmayan) sorumlu kişi, Cemiyet’e başvuran eserlerin ve yazarların adlarını Jüri üyelerine bildirir.

Armağan’a adaylık için başvurmamış ancak aynı takvim yılı içinde yayımlanmış eserler arasında değerli ve başarılı olanlar varsa, Jüri üyeleri en az iki imzalı yazılı bir teklifle Cemiyet’in görevlendirdiği sorumlu kişiye bildirirler.

Bu kitaplardan gerekli miktar Cemiyet tarafından satın alınarak diğer başvuran kitaplar arasına katılır. Başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak Jüri tarafından bir ön jüri kurulur, kitaplar ön jüriye 15 Mart akşamına kadar iletilir. Ön jüri başvuran eserler içinden bir eleme yaparak 10 kitaplık bir kısa liste oluşturur. Kısa listede yer alan kitaplar tüm jüri üyelerine gönderilir. Eş zamanlı olarak bu kısa liste 15 Nisan günü kamuoyuna açıklanır. Bütün bu işlemler 15 Nisan’a kadar tamamlanır.

6) Kısa listede yer alan eserler arasında Armağan’a katılmamış ancak jüri üyeleri tarafından aday gösterilmiş olanlar varsa, kısa liste kamuoyuna açıklanmadan önce bu bilgi yazarlarıyla paylaşılır ve yazılı onayları alınır. Onay vermeyen yazarlar kısa listeden çıkarılır.

7) Başkan, Jüriyi mayıs ayının ilk haftası içinde toplantıya çağırır. Cemiyet Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan kişi bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için Başkanlıkla ilişki kurar.

8) Jüri toplantısı Başkan’ın yönetiminde yapılır. Jüri toplantısına, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren üye de aynı yetkilerle katılır.

Başkanlıkça gerekirse eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde görüşme açılır.

Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, Armağan’ı hak kazanır. Bu toplama varılamadığı zamanlarda, oy kazanmış eserler üzerinde, Başkanlığın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir.

Oy eşitliği durumunda Jüri Başkanı’nın ikinci oyu, belirleyici etki olur.

Tek başına Armağan’ı hak eden eserin bulunmadığı durumlarda en az üç oy almış iki ayrı eser Armağan’ı paylaşabilirler. Hiçbir eserin gerekli başarı düzeyinde görülmediği zamanlarda, o yılın Armağan’ı ertesi yıla eklenmek üzere ertelenir.

9) Jüri toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Jüri Başkanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10) Yönetmelik tarafından düzenlenmeyen durumlarda, gerekli karara varmak, Jüri oylarının çoğunluğuyla mümkündür.

11) Armağan, Armağan’a layık görülen yazar tarafından kabul edilmezse, Darüşşafaka Cemiyeti’ne kalır.

12) Armağan, Cemiyet’in düzenleyeceği özel bir törenle kazanan veya kazananlara verilir.