6. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri

“Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” ile güzel sanatlar ve tasarımın teşviki,
ilgili mesleklerin gelişmesi, katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına
uygun ortamın sağlanması, seramik sektörü alanında tasarımın öneminin
vurgulanması, genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne
teşşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Seramik Karo Tasarım Yarışması tek aşamalı olup, Türkiye Cumhuriyeti ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde
okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’nin bu yılki teması “Doğanın Ritmine Kulak
Ver” olarak belirlendi. Yarışmanın mottosu ise şu şekilde: Doğanın sesine
kulak ver, uzun uzun dinle, ne istediğini söyleyecek sana kalbin. Ritmini
yakalamak için tekrar etmekten korkma. Doğanın her gün yaptığı gibi…
Böylece yarışmaya katılacak öğrencilerin tasarımlarında doğanın binbir
hali ve dokusunu ortaya çıkarmaları bekleniyor.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en
fazla 3 kişiden oluşur.

• Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir, ayrıca bir ekiple yarışmaya
katılan öğrenci bireysel katılım da sağlayabilir.

• Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin tasarım bölümlerine
bağlı; mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı,
sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı; mimarlık ve tasarım
disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans veya
lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir.
Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler olabilir.

• Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmacıların jüri üyeleri ile raportörleri belirleyenler ve atayanlar
arasında olmaması şarttır.

• Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını bağlı bulundukları yüksek
öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.

• Her bireysel katılımcı ya da ekip, başvuru formunu eksiksiz doldurmalı
ve istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Başvuru sırasında
her ekipten yalnızca ekip temsilcisinin başvuru formunu doldurması
yeterlidir.

• Her ekip yarışmaya en fazla 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir.

• Yarışmaya gönderilen tasarımların daha önce herhangi bir mecrada
sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekmektedir.

• Katılımcıların, yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için
www.dogadansanatasentasarla.com adresinden kayıt olmaları
ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri
gerekmektedir. Yarışmacılar, katılım başvurusunda bildirmiş oldukları
bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

• Tüm yarışma projeleri şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini
geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

• Projelerde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret
olmamalıdır.

• Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar
fiilen elenecektir.

• Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile
tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

• Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur.
Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle
sınırlı olmak üzere ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi
gerekir.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ
• 1. Ödül: 12.000 TL
• 2. Ödül: 8.000 TL
• 3. Ödül: 6.000 TL
• Mansiyon: 1.500 TL ( 3 adet eşdeğer)
Birincilik ödülünü alan tasarım üretilerek 2019 yılında İstanbul’da
yapılacak “Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı”nda,
Yurtbay Seramik Standı’nda sergilenecektir.
Ekip halinde katılımlarda ödül, her ekip üyesinin kendi hesabına eşit
olarak yatırılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
• Soru sormak için son gün: 16 Ekim 2018 Salı
• Soruların cevaplarının ilanı: 23 Ekim 2018 Salı
• Proje Teslim Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi, saat 23.59
• Jüri Değerlendirme Toplantısı: 24 Aralık 2018 Pazartesi
• Sonuçların ilanı 28 Aralık 2018 Cuma

http://www.dogadansanatasentasarla.com