6. Yenilikçi İş Fikri Proje Yarışması

6. Yenilikçi İş Fikri Proje Yarışması

Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katılımına açıktır.

Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.
Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.
Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri yarışmalardan ödül alan iş fikri ile katılım kabul edilmemektedir.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen “Bi Düşünsen Bulursun” adlı ödüllü 6. İş Fikri Proje Yarışmasının başvuruları devam ediyor.

Yarışmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi*, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri katılabilecek. Öğretim elemanları da doktora kategorisine başvurmak koşuluyla yarışmada yer alabilecek.

Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir. Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmiyor. Ancak benzeri yarışmalardan ödül alan iş fikri ile katılım kabul edilmemektedir. Yarışmada birincilik derecesi 30 gr., ikincilik derecesi 20 gr., üçüncülük derecesi ise 10 gr. altın şeklinde ödüllendirilecektir.

Proje özetinin son gönderim tarihi 9 Kasım 2018’dir.

Detaylı bilgi için: www.bidusunsenbulursun.com