6 Yeni Lisans Öğrencisine Burs

Özler Vakfı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 6 yeni lisans öğrencisine burs verilecektir.
Başvurular 26.08.2019 tarihinde başlayacak, 27.09.2019 günü 23:59’da sona erecektir.
26.08.2019 tarihinden önce yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yapmadan önce lütfen okuyunuz:
1.Başvurunuzun sağlıklı değerlendirilebilmesi için lütfen yukarıdaki formu uyarıları dikkate alarak eksiksiz şekilde doldurunuz.
2.Müracaat eden tarafından verilen bilgiler Vakfımız tarafından ayrıca araştırılabilir.
3.Burs hak eden bursiyerlere, öğrencinin cep telefonundan veya e-mail adresinden ulaşılarak bilgi verilir.
4.Burs hak eden bursiyerler, Vakıf tarafından belirlenecek banka şubesinde hesap açarlar.
5.Hane halkı fertlerinin kişibaşı aylık net geliri 650 TL’yi geçenlerin başvuruları dikkate alınmaz. (Örnek : 4 kişilik bir ailenin aylık net geliri 2600 TL’yi geçmeyecek)
6.Yurtiçi Lisans Öğrencileri Başvurabilir.
7.Burs hakeden öğrenciler, vakıf yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Başvuru formuna adresinden ulaşılabilir.

İletişim
Reşatbey Mh. 62001 Sk. No:11/A
Seyhan/ADANA
Tel : +90 322 454 5143

ÖZLER EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1. Tanımlar:

Burs : Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı tarafından, yurt içi-yurt dışı yüksek öğretimkurumlarında ve Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda tam zamanlı öğrenci statüsünde bulunan öğrencilere verilen eğitim burslarıdır. Bu yönergede bundan sonra burs olarak anılacaktır.

Burs Veren : Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfını ifade eder.Bu yönergede bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır.

Bursiyer : Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfından burs almayahak kazanan öğrenciyi ifade eder.Bu yönergede bundan sonra bursiyer olarak anılacaktır.

Mütevelli Heyet : Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı Mütevelli Heyetini ifade eder.

Yönetim Kurulu : Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı Yönetim Kurulunu ifade eder.

Üniversite : Burs sağlanan öğrencilerin yurt içi-yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarını ifade eder.

LYS : Lisans Yerleştirme Sınavını ifade eder.

Madde 2. Burs Türleri:

Özler Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Vakfı tarafından, eğitim bursu adı altında aşağıdaki burslar verilir:

2.1. STANDART BURSLAR: Standart burslar; bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde,Vakıf Yönetim Kurulutarafından belirlenen öğrencilere verilen burslardır.

Standart burslar şunlardır:

2.1.1. Üniversite Devam Bursu: Üniversite Devam Bursu; bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, üniversitelerin örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı, öğrenimine devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

2.1.2. İlk ve Ortaöğretim Başarı Bursu: Başarı Bursu;bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda başarılı olan ve okulda dereceye giren öğrencilere verilir.

2.2. ÖZEL BURSLAR: Özel Burslar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere, aşağıda sıralanan kategoriler dahilinde, bursiyer adayları içinde en başarılı öğrencilere verilir.

Özel Burslar A ve B olmak üzere iki kategoride verilir.

2.2.1. A Kategori Burslar:

2.2.1.1. Özbek Özler Özel Bursu: Özbek Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.1.2. İsmail Sefa Özler Özel Bursu: İsmail Sefa ÖzlerÖzel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.1.3. Fatma Terim Özler Özel Bursu: Fatma Terim Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.B Kategori Burslar:

2.2.2.1. Ali ÖzlerÖzel Bursu: Ali Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere;yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.2. Jale Özler Özel Bursu: Jale Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.3. Özbek Haldun Özler Özel Bursu: Özbek Haldun Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.4. Deniz Özler Özel Bursu: Deniz Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere; yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

2.2.2.5. Kazime Özler Özel Bursu: Kazime Özler Özel Bursu, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar kapsamında ve Vakıf bütçesinden karşılanmak üzere;yurtiçi veya yurt dışında, lisans veya lisansüstü öğrenimine başlayan veya devam eden başarılı öğrencilere verilir.

Madde 3. Genel Kurallar:

3.1.Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burslardan yararlanabilmek için, yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında veya Özler ailesinin bir ferdinin adını taşıyan okullarda tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak zorunludur.
b) Bursların kontenjan ve parasal limitleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine bu Yönetmelikte yazılı esaslar dikkate alınarak yanıt verilir.
Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir ve itiraz hakkı yoktur.
e) Bir bursiyerin üniversite devam bursundan yararlanması için,öğreniminde başarılı olması ve öğrenimine devam etmesigerekir.
f) Başka kaynaklardan aylık nakit burs yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmez(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariçtir)
g) Burslar karşılıksızdır ve öğrenciye herhangi bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
h) Özler Holding’e bağlı kuruluşlarda çalışanların yakınlarına; Özler ailesinin fertlerinden birinin adını taşıyan eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere; şehit ve gazi yakınları ile çocuklarına; Adana nüfusuna kayıtlı olan öğrencilere; kız öğrencilere; engelli öğrencilere burs sağlama konusunda öncelik verilir.

Madde 4. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi ve Duyurulması:

4.1.Bursların kategori, bursiyer sayısı ve parasal limitleri; üniversite giriş puan türleri; başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullarher yılTemmuz-Ağustos aylarında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Verilecek eğitim burslarının kategori ve parasal değerleriVakıf bütçesinde yer alır.

4.2. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın resmi internet sitesinde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

Madde 5. Başvuru ve Değerlendirme:

Yeni Bursiyerler:Yeni bursiyer adayları, ilan edilen tarihler arasında başvuru formlarını vakfın resmi internet sayfasından doldururlar.Burs hak ettikleri kendilerine bildirildiği takdirde, başvuru formunda yazılı belgeleri tamamlayarak Vakıf Merkezinemüracaat ederler.

Eski Bursiyerler:Bursiyerler,öğretim yılı başında yapacakları kayıt yenileme işleminin evrakını, her ay okullarından alacakları öğrenci belgelerinin aslını, her sömestr ve her öğretim yılı sonunda alacakları not durumlarınıVakıf merkezine elden ulaştırırlar.

Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:Vakıf, gerek gördüğü taktirdebursiyer tarafındanVakfa ulaştırılan belgeleri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde burs iptali yoluna gidilebilir.

Madde 6. Burs Ödemeleri:

6.1. Bursiyerlere yapılacak aylık nakit ödemeler, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

Bu ödemelerin düzenli olarak yapılabilmesi içinbursiyerlerin;

a) Öğretim yılı başında okullarından alacakları kayıt yenileme evrakını(İlk defa üniversiteye başlayanlar için kayıt evrakını),

b) Her ay sonunda okullarından alacakları öğrenci belgelerini,

c)Her sömestr ve her öğretim yılı sonunda alacakları ders not durumlarını,

Vakıf Merkezine elden ulaştırmaları zorunludur.

6.2. Öğrencilere yapılacak ödemeler, her ayın ilk haftasıVakıf tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

Madde 7. Burs Süresi ve Devam Koşulları:

7.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

7.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.

7.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur, ancak üniversiteye yeniden kayıt yaptırdığının belgelendirilmesini müteakip burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

7.4. Öğrenim gördüğü üniversitede bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.

7.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Yönetim Kurulunun onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Vakıf dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan(Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

e) Disiplin cezası alan,

f) Tutuklanan,

g) Her ne sebeple olursa olsun yalan beyanda bulunan,

h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen(Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler bursiyerden talep edilir.),

ı) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,

j) Vefat eden,

k) Staj eğitimi dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan,

Bursiyerlerin bursu kesilir.

7.6. Yatay geçiş yolu ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

7.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversiteninVakfın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri olması durumunda” devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Engelli Öğrenciler bu kapsamın dışındadır.

7.8. Daha önce Özler Holding bünyesinde burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla, vakıf tarafından yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

7.9. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıf tarafından istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

Madde 8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma:

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır:

a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılması sonrasında okula devam hakkının verilmesi,

c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi(öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç),

Hallerinde bursun devamı sağlanır.

8.2. Yeniden burs verilmesi için, yukarıdaki maddede sıralanan nedenlerin ortadan kalktığının belgeleriyle birlikte öğrenci tarafındanVakfa ulaştırılması gerekir.

Bursu kesilen öğrenciye yeniden burs verilmesi kararlaştırıldığı taktirde, kararı takip eden aybaşından itibaren burs ödenmesine yeniden başlanır.Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 9. Diğer Hükümler:

Bu Yönetmelik kapsamında olmayan konuların gündeme gelmesi durumunda, icra edilecek işlem ve faaliyetlerin tespitineYönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 10. Yönetmelik Ekleri:

Ek-1: Vakıf KuantitatifBursiyer Seçme Kriterleri Tablosu
Ek-2: Burs Müracaat Formu

Madde 11. Yürürlük:

Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevelli Heyetinin kararını takiben yürürlüğe girer.

Madde 12. Yürütme:

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.