6.ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI

6. ULUSAL ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI
(6. ÜTMY 2017) ŞARTNAMESİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum/Kuruluş
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışmanın Konusu
Madde 1: T.C. ve KKTC dâhilindeki “Resmi Ortaokul” ların 6.7.8. sınıflarında
okuyan öğrenciler arasında matematik yarışması.

Yarışmanın Amacı
Madde 2: Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda; Devlet okullarındaki
öğrencilerin evrensel bir dil olan matematiğin yaşadıkları çağdaki yükselen değerinin
sezdirilmesi ve ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe olan ilgisini arttırmak,
öğrencinin kendi matematik seviyesini görmesini sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde
öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını
sağlamak ve öğrencilere okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır. Ayrıca diğer il ve
ilçelerdeki öğrencilerle tanışıp kaynaşmaktır.

Türü
Ortaokul düzeyi matematik yarışması.

Hedef Kitle
T.C. ve KKTC dâhilindeki “Resmi Ortaokullar”ın 6.7.8. sınıf öğrencileri

Katılım Şartları

Madde 3: Bu yarışma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendiğinden
okul ile ilgili hiçbir bağı yoktur. Okul öğretmenlerinden hiçbir personel sınav kurulunda,
soru grubunda bulunmadığı için Ünsal Tülbentçi Ortaokulu öğrencileri de katılabilirler.

Sınav Başvuruları

Madde 4: Her okul en fazla 3 öğrenciyle yarışmaya katılabilir. Öğrencileri çalıştıran
danışmanı (öğretmeni) okulundan, bilim sanat merkezleri personeli veya okul dışından
(ebeveyni, özel eğitim koç vb.) olabilir. Bunu danışmanlar kayıt sırasında belirtilmek
zorundadır. Danışmanı olmayan öğrenciler (yok) diye belirtecektir.

Madde 5: Başvurular, okullar tarafından yapılabilecek. Sınav 6-7 ve 8. sınıf müfredatını
içerecek şekilde tek kategoriden yapılacaktır. Başvuru internet ortamında
“http://safranbolu.meb.gov.tr/” web sayfasındaki “ÜTMY 2017” linkinde bulunan “Sınav
Başvurusu” bölümünden veya http://utmy.org/ sitesinden 24 Nisan 2017 – 05 Mayıs 2017
tarihleri arasında alınacaktır.
Son başvuru tarihi 05 Mayıs 2017 günü saat 17.00’dır. Bu tarihten sonra yapılacak
başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurularını yapıp sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin okulları ise çevrim içi
olarak verilen “Sınav Giriş Belgesine” öğrencinin fotoğrafını yapıştıracaklar ve fotoğrafın
üzerini mühürleyeceklerdir. Öğrencilerin sınav giriş yeri ve salon, sıra bilgileri, okulu,
danışmanı bu belgede yer alacaktır. Öğrenciler, sınav giriş belgesini ve e-okuldan alınmış
öğrenci belgesini getirmek zorundadır. Sınav anında sınav giriş belgesi ile e-okuldan alınmış
öğrenci belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi girilen öğrencilerin sınav
sonucu iptal edilecektir.

Madde 6: Tüm başvuru işlemleri http://safranbolu.meb.gov.tr/ ve http://utmy.org/
internet adreslerinden yapılacaktır.

Madde 7: Ortaokul 6.7.8. sınıflar düzeyinde yapılacak olan “5. Ünsal Tülbentçi
Matematik Yarışması” için her öğrenci bireysel olarak yarışma sınavına katılacaktır.
Yarışma İartları

Madde 8: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular, tüm
ortaokul programından olacaktır.
Olimpiyat Sınavında 50 adet soru olacaktır.
Sorular arasında “TÜBİTAK Ortaokul Olimpiyatları”nda olduğu gibi öğrencinin üst
düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olabilir. Her soru 5 seçenekli test şeklinde
olacaktır. Sınav süresi 120 dakika olup, ara verme gibi bir hak verilmemektedir.
Sınavda gözetmen öğretmen görevlendirmesi “Safranbolu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü” tarafından yapılacaktır.

Madde 9: Yarışma soruları eşit puan değerinde olup puanlama yapılırken doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülecektir. Puan dağılımı aşağıdadır.
Soru Sayısı-Puan Değeri-Toplam Puan
Olimpiyat Sınavı için soruların değeri 50 x 2 = 100 puandır.

Madde 10: Karabük İli Safranbolu ilçesinde yapılacak sınavın başlama saatinden 15
dakika sonrasına kadar öğrenciler sınava alınır. Ancak geç katılan öğrencilere ek süre verilmez.
Yarışma başladıktan itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin
verilmeyecektir.

Madde 11: Yarışma esnasında cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar
kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.
Madde 12: Sınavın sonunda soru kitapçığı öğrencilere verilebilecektir.

Madde 13: Sınavın sonunda sorulara itiraz ve eleştiriler aşağıdaki iletişim numaralarına
yapılacaktır. 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13.00’dan sonraki hiçbir itiraz ve eleştiri
dikkate alınmayacaktır.

Madde 14: Kesin sonuçlar ayrıca 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 13.00’dan itibaren
http://safranbolu.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Sınav sonuç karneleri internetten
alınabilecektir.
Konaklama

Madde 15: Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışmanları istemeleri halinde *Aşağıdaki
okullarımızın pansiyonlarında konaklayabileceklerdir. Onun haricinde kendi imkânlarıyla
kalmak isteyen veya kontenjanın dolmasından dolayı misafir edemeyeceğimiz ekiplerin
kalabileceği otel, pansiyon, öğretmen evi telefonları ve ücretleri Safranbolu İlçe Milli Eğitim
Web sayfasında yayınlanacaktır. Sınavın bir ay öncesinden yerlerin ayrılması kendi yararlarına
olacaktır. Ekipler yer bulamama gibi sorunla karşı karşıya kalabilirler.
*Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi pansiyonu,
*Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi pansiyonu,
başvuru sırası önceliğine göre Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Karabük ili
dışından gelecek ekipler yerleştirilecektir.

Görev Tanımlamaları
Başkan: Yarışmanın organizasyonundan sorumludur. Görevlerin yerine
getirilmesini denetler. Bir eksiklik varsa hatırlatır.
Başkan Yardımcısı: Başkanın yardımcısı olup, başkanın olmadığı zamanda
kurula başkanlık eder toplantıya çağırmak onun görevidir. Sınav sonrası ekiplerin
gezdirilme işini gezi ve rehberlik sorumlusuyla organize eder.
Olimpiyat Koordinatörü: Diğer kurullar arasında düzenli haberleşmeyi
sağlar. Sınav günü sınav yeri hazırlama sorumlusu ile koordineli çalışır. Sınav günü
öğrencilerin yerleşimi içeri alınması sınav yeri hazırlama sorumlusu ile koordineli
yürütürler. Soru grubundan da Başkana karşı sorumludur. Soruların basımından
sorumludur.
Bilgi İşlem Sorumlusu: İnternet üzerinden kayıt, internet sitesinin
hazırlanması, soruların dizaynı, bunun yanında soruların basılmasını olimpiyat
koordinatörü ile birlikte koordineli yürütür. Sınav günü sınav öncesi öğrencilerin,
ekiplerin fotoğraflarının ve video görüntülerinin alınmasını yapar veya organize
eder. Sınav sonrası sonuçların internetten duyurulmasını gerçekleştirir.
Rehberlik ve Gezi sorumlusu: Sınav sonrası ekiplerin gezdirilme işini
başkan yardımcısıyla birlikte organize eder.
Karşılama Yolcu Etme Sorumlusu: Ekiplerin karşılanmasını
konaklayacağı yerlere yönlendirme ve yolcu etmeden sorumludur.
Ödül Töreni Sorumlusu: Ödül töreninde program ekibini de kurarak
hazırlar, sınav sonuçlarını olimpiyat koordinatörü ile ortak çalışarak hazırlar.

Sınav Soru Kurulu Görev Tanımları:
Başkan: Sınav sorularının konularını belirler ve üyelere dağıtır. Soruların doğruluğu
ve olimpiyata uygunluğunu diğer üyelerle birlikte karar verirler.
Üye: Başkanın dağıttığı konuların sorularını hazırlar. Hazırladığı soruların
doğruluğundan sorumludur. Toplam soruların %30’unu üyeler, %10’u başkan tarafından
hazırlanır.
Bilgi İşlem Sorumlusu: Bilgi işlem sorumlusu kurulun daimi üyesidir. Görevi daha önce
tanımlanmıştır.

İletişim Bilgileri
Karabük Safranbolu İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Muhammet Yılmaz (İlçe Millî
Eğitim Müdürü)
Telefon: 0370-7121179 -7123845
Faks: 0370 712 77 76
Olimpiyat Koordinatörü: Rafet Çelen (505 8154140) Kalealtı Ortaokulu Müdür
Yardımcısı (Matematik Öğretmeni)
E-Posta: rafet78@gmail.com

Ödüller

Madde 16: Yarışma sonuç sıralaması her kategoride bireysel olarak yapılacaktır. Aynı
puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması üstte olacaktır. 6,7 ve 8. sınıflar ilk üçe
giren öğrencilere ayrı ayrı ödül verilecektir. Tüm gruplar içerisinde ilk 10 öğrenciye ayrıca
ödül verilecek olup çift ödül kazanma durumunda ödül değeri büyük olan tek ödül
verilecektir.
Okul sıralaması okulun en yüksek puanını alan 3 öğrencisinin aldığı puanların
toplamına göre yapılacaktır. Okulun sıralamaya girebilmesi için en az 3 öğrencisinin puanının
hesaplanmış olması gerekir. En az 3 öğrenciden biri sınava girmediği takdirde temsil ettiği
okul, sıralamaya giremeyecektir.

Madde 17: Karabük Safranbolu’daki sınavda bireysel değerlendirmede aşağıdaki
dereceleri kazanan okul ve öğrencilerine her kategori seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere
hediye verilecektir.

Madde 18: Karabük Safranbolu’da yapılacak sınavda dereceye giren okul ve
öğrencilerin ödül töreni 20 Mayıs 2017 Cumartesi saat 19.00’da “Sunal Tülbentçi
Öğretmenevi”nde yapılacaktır. Birden fazla ödül kazanan kişi ya da kuruma bu ödüllerin
değerce en büyüğü verilecektir. Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle
sorumludurlar. Ödül kazanan her öğrenci, öğretmen ve okul bizzat törene katılmakla
yükümlüdürler. Ödül başka bir şahsa teslim edilmez. Törene katılamayacak öğrenci, öğretmen ve okul varsa törenden önce olimpiyat koordinatörüne bilgi vermeli ve ödüllerini 23/05/2017 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar bizzat teslim almalıdırlar. Süresinde alınmayan ödüller için hak iddia edilemez.

Madde 19: Yarışmanın duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında Safranbolu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuru ve afişler hazırlanarak KKTC ve tüm illere posta
ile gönderilecektir.

Madde 20: Finansmanı BAB TURİZİM (Merhum iş adamı Ünsal TÜLBENTÇİ’nin
sahibi olduğu şirket), Safranbolu Kaymakamlığı ile Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır.

http://utmy.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here