6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nun Saygıdeğer Katılımcıları;
Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde, dördüncüsünü Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, beşincisini ise Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’ da gerçekleştirdik.6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nu ise yine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Açık ve Uzaktan Öğrenme, Arkeoloji, Avrupa Birliği, Bankacılık ve Sigortacılık, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Coğrafya, tarih, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bölgesel Çalışmalar, Çocuk Gelişimi, Dilbilimi, Ekonometri, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Gelişim Psikolojisi, Görsel İletişim ve Tasarım, Halkla İlişkiler, İktisadi düşünce, İktisat Tarihi, İletişim Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Muhasebe, Nicel Karar Yöntemleri, Organizasyon, Osmanlı Kurumları Medeniyeti, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Pazarlama, Reklamcılık, Sanat Tarihi, Sinema, Siyasal Düşünceler, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Sosyoloji, Turizm, Türk İslam Sanatı, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Psikoloji, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yükseköğretim Çalışmaları alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 11. 12. 2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019
Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019
Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019
Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018
Sempozyum Bitiş Tarihi: 20.04.2018

https://www.asoscongress.com/Sosyal_Beseri_idariBilimler