6. Uluslararası Sanat Terapi Kongresi

Kongreye Davet

5-6 Haziran 2015 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD tarafından 6. Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi (6. International Art TherapyCongress) “Dünyada ve Türkiyede Sanat Terapilerinin Dünü ve Bugünü” temasıyla düzenlenecektir. Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanında çalışan araştırmacıları, akademisyenleri, eğitimcileri sanatla terapi konusunda teorik bilgileri ve yapılan uygulamaları paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongre uluslararası diyalog ve fırsatları geliştirmek ve yenilikler hakkında bilgi edinmek ve küresel ortaklıklar oluşturmak için büyük bir fırsat olacaktır.

Sizleri de kongrede çalıştayla, bildiriyle veya dinleyici olarak görmek bizleri onurlandıracaktır.

Organizasyon Komitesi, Haziran ayında Erzurum’da sizi ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

Program
6. ULUSLARASI SANAT TERAPİLERİ KONGRESİ

PROGRAMI

KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
5 Haziran 2015 Cuma
09.00-10.00 KAYIT
10.00-10.45 AÇILIŞ TÖRENİ
Büyük

Salon

Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN Atatürk Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali YILDIRIM Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Rektörü
11.00-12.30 UYGULAMALI SUNUM Türkçe
Büyük

Salon

Yrd. Dr. Oruç GÜVENÇ, Üsküdar Üniversitesi

“Türk Müziği, Hareket Terapisi ve Ergoterapi: Açıklamalı Uygulamalar”

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.45 Serbest Bildiriler 1: Türkçe
Salon 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kılıç

Yrd. Doç. Dr. Hilal Eyüpoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu “ Performatif Bir Eylem Olarak Özür Dileme, Farkındalık ve Flört Şiddeti”
Doç. Dr. Canani Kaygusuz, Arş. Gör. Merve Ökten, Arş. Gör. Erkan Alkan “Öğrencilerin Sanat Terapisine İlişkin Bilgi ve Görüşleri”
Doç. Dr. Başaran Gençdoğan, Arş. Gör. Semanur Kodan Çetinkaya, Arş. Gör. Aynur Karabacak “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerinin Sanat Terapisi Kullanımına Yönelik Algılarının İncelenmesi”
Yrd. Doç. Kasım Tatlılıoğlu, “Bir Alternatif Tedavi Olarak “Sanat Terapisi”
13.30-14.45 Serbest bildiriler 2 Rusça-Türkçe
Salon 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sefa Bulut

Yrd. Doç. Dr. Natalia  Nazarova, “Sanat ve Psikoterapi- Sanat Terapisinin zorunlu ve eşit içerikleri”
Prof. Dr. Liudmila Lebedeva,  “Kanser Hastalarının Tedavisinde Duygusal Düzenlemenin Anlamı olarak Canlandırıcı Sanat Terapisi”
Arş. Gör. Meltem Şirin, Doç. Dr. Reva Balcı Akpınar “Yoğun Bakım Hastalarinda Müziğin ve Doğa Temelli Seslerin Kullanımı”
Prof. Dr. Nely Boiadjieva “Bulgaristan’da bilimsel araştırmalarda ve üniversite eğitiminde sanat terapisi”
14.45-16.00 Serbest bildiriler 3 Türkçe
Büyük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Deniz

Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz, Yrd. Doç. Buğra Yılmaz, “Sanat terapisinin psikoloji üzerine etkisi: karalama tekniği çalışması”
Yrd. Doç. Tuğba Kınay Gör, “Ortaokul Öğrencilerinin Görel Sanatlar Dersinde Yaşadıkları Yetersizlik Duygusunun Üstesinden Gelinmesi Üzerine Bir Uygulama”
Arş Gör. Güneş Demir “Anadolu Kadınının İç Dünyasının Bir İfadesi Olarak Oya Motiflerinin Kullanımı ve Anlamları”
Dilek Güneş, Gülşen Kızır, “Sanatsal Yaratıcılık ve Terapi Bakımından grafik tasarımının yeri ve önemi”
16.30-18.00 Serbest Bildiriler 4 Türkçe
Salon 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak

Doç. Dr. Canani Kaygusuz, Arş. Gör. Merve Ökten, Arş. Gör. Erkan Alkan, “Sanat Terapisin Serüveni: Türkiye ve Anglosakson Ülkelerdeki Duruma Genel Bakış”
Doç. Dr. Sefa Bulut Uzman Hilal Sarı, “Sanat Terapisinin Tükenmişlik Yaşayan Anneler Üzerinde Etkisi”
Arş. Gör. Özkan ÇIKRIKÇI, Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN “Davranış Bozukluklarında Müzikle Tedavi”
Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE, Yrd. Doç. Dr. İsmail SEÇER,  “Sihirli Değnek MANDALA”
Prof. Dr. Himmet UÇ “Bediüzzaman’ın Eserlerinde Terapi Olarak Sanat ve Estetik”
16.30-18.00 Serbest Bildiriler 5 Türkçe
Salon 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kılıç

Doç. Dr. M. Ertuğrul Tuna, “Terapi Olarak Sanat Şehri”
Yrd. Doç. Burhan Yılmaz, “Alain De Botton’a Göre Terapi Olarak Sanatın Yedi İşlevi”
Yrd. Doç. Dr. Fahri Sezer, Rehber Öğrt. Mukaddes Sezer, “Türkiye’de Müzikle Terapi Konusunda Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi”
Arş. Gör. Ayşegül Dikkaya, Arş. Gör. Güneş Demir, “Müzik ve Resim Sanatında Dışavurumculuk Akımının Psikolojik Temelleri”
13.30-14.45 ÇALIŞTAY 1: Türkçe
 Salon 3 Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK,  Ankara Üniversitesi PDR ABD, Türkiye

Etkileşim grubu

13.30-14.45 ÇALIŞTAY 2:  Türkçe (İngilizceye çeviri yapılacak)
Lobi Öğr. Gör. Dr. Ahmet SOBACI, Türkiye, Atatürk Üniversitesi Resim ABD, Türkiye

Ebru Etkinliği

14.30-15.45 ÇALIŞTAY 3: İngilizce 
Atatürk Üniv Botanik Bahçesi Dr. Ronen BERGER, Tel Aviv University, Israil

Doğa Terapisi

14.30-15.30 ÇALIŞTAY 4: Rusça
Lobi Olga LANBERG, Rusya

Yünlerle Boyama

15.30-16.30 ÇALIŞTAY 5: Rusça
Salon 2 Dr. Liliya NOVIKOVA, Rusya

Tıbbi (psikiyatri) hastanelerde müzik etkinliklerinin özellikleri

16.30-17.30 ÇALIŞTAY 6: Türkçe
 Büyük Salon Prof. Dr. Mustafa KILIÇ, İnönü Üniversitesi PDR ABD, Türkiye

Mevlana’nın yedi öğüdüne göre kişilik gelişimi

16.30-17.30 ÇALIŞTAY 7: İngilizce
 Salon 2 Prof. Dr. Monica Wigger, Almanya

Biçim verme yaratıcı faaliyeti ile duygusal faaliyetlere dokunma

17.45-18.45 KONFERANS İngilizce
Salon 2 Prof. Dr. Alexander KOPYTIN, St. Petesburg Üniversitesi Tıp Fakültesi

“Çağdaş Dünyada Sanat Terapileri: Gelişiminde Sosyal ve Kültürel Faktörler”

19:00-21:00 Resepsiyon  (Yer: Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı)

 

 

KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ
6 Haziran 2015 Cumartesi
09.00-10.00 Serbest Bildiriler 1: İngilizce-Türkçe
Salon 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Demirbaş

Prof. Dr. Eric Pfeifer, “Okullarda Destek Olarak Kültürlerarası Müzik Terapi. Avusturya’da Bir Pilot Çalışmanın İncelenmesi”
Yrd. Doç. Cem Gençoğlu “Bir Terapötik Yöntem Olarak Yaratıcı Yazarlık”
Hakan Sevimli, Mustafa Aksoy, “Sanatla Terapide Yeni Bir Yöntem: Filografi Sanatı”
Uzman Hilal Sarı, Doç. Dr. Sefa Bulut “Kaynaştırma Öğrencilerinde Sanat Terapisi Yoluyla Problem Davranışların Azaltılması”
09.00-10.00 Serbest bildiriler 2 Türkçe
Salon 1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Canani Kaygusuz

 Arş. Gör. Songül Bulmuş, “Deneyimin Dışavurumu Olarak Dengbejlik Geleneğinde Müzik”
Doç. Dr. Ümit Morsünbül, Yrd. Doç. Dr. M. Ertuğrul Uçar, “Kentsel/Kırsal Alanda Yaşama Ve Psikolojik Sağlık Paradoksu: Mandıra Filozofu Filmi Üzerinden Bir İnceleme”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur, “Osmanlıdan Günümüze Müzikle Terapi”
Osman Özel, “Türk Vokal Sanatının Gelişiminde Leyla Gencer’in Rolü”
09.00-10.00 Serbest bildiriler 3 Türkçe
Salon 3

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Banu Davun

Arş. Gör. Elvan Ekinci, “El Sanatlarıyla Uğraşan Anneler İle Uğraşmayan Annelerin Ebeveyn Stres Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması”
Arş. Gör. Sibel Armağan, “Üç Boyutlu Tasarımlar ve Psikiyatri Hastaları Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir İnceleme”
Yrd. Doç. Banu Davun, “5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Sanat Eğitimi Etkinliklerinin Sanat Terapisine Etkisi (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Örneği)”
Duygu Başak Gürtekin, “Dışavurumcu Bir Sanat Biçimi Olarak “Ebru”nun, Hastanelerde Uzun Süreli Yatan Çocuk Hastaların Hastalık Algıları ve Tolerans Düzeylerine Etkisinin Araştırılması”
Psk. Dan. Özden Bilgin “Türkiye’de Bir Uygulama Örneği: Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık Eğitimİ”
10.00-11.00 ÇALIŞTAY 8: Rusça
Salon 3 Psikolog Piotr Efimov, Rusya

“Psikiyatrik Hastalarda Tiyatro Tekniklerini Kullanma”

10.15-11.15 KONFERANS İngilizce
Büyük Salon Dr. Ronen Berger, İsrail

“Doğa Terapisi”

11.30-12.30 ÇALIŞTAY 9: Rusça
 

Salon 1

Prof.  Dr. Liudmila Lebedeva, Rusya

“Aile İlişkilerinin Sanat Terapisi Ve Bir Projektif Tekniği Olarak ‘Çiçek İmajında Aile Resmi’ Çalışması”

11.30-12.30 ÇALIŞTAY 10: İngilizce
Salon 2 Prof. Dr. Eric Pfefer, Almanya

“Açık Hava Müzik Terapisinin ve Toplulukla Yapılan Müzik Terapisinin Prensipleri. Özgün Düzenlemelerin Arkasındaki Kolay ve Günlük Müdahaleler ve Oyunlar”

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15-15.30 KONFERANS İngilizce
Büyük Salon Prof. Dr. Monika Wigger, Almanya

“Duygular Arası Bağ ve Dokunsal Algı”

14.00-15.00 ÇALIŞTAY 11: Rusça
 Salon 1 Olga Lanberg, Rusya

“Spontan Yaratıcılık”

15.00-16.00 ÇALIŞTAY 12: Rusça
Salon 2 Prof. Dr. Alexander Kopytin, Rusya

“Görsel Uyaranların Kullanımı İle Çizim. Silver Drawing Testinin Tanı Ve Tedavi Yetenekleri”

16.00-17.00 ÇALIŞTAY 13: Rusça
Salon 1 Yrd. Doç. Dr. Natalia Nazarona, Rusya

“Kokuların Dünyasına Seyahat”

16.00-17.00 ÇALIŞTAY 14:  Türkçe
Salon 2 Doç. Dr. Hatice Demirbaş, Türkiye

“Resimle Grup Çalışması”

17.00-18.00 ÇALIŞTAY 15: Rusça
Salon 1 Natalya Sakovich, Belarus

“Temenosu (Kutsal Alanı) Bulma: Sanat Terapisi Yoluyla Özel Yaşamın Rehabilitasyonu”

17.00-18.00 ÇALIŞTAY 16: Türkçe
Salon 2 Yrd. Doç. Dr. Andrea Güvenç, Almanya

“Ergoterapi”

17.00-18.00 ÇALIŞTAY 17: İngilizce
Büyük

Salon

Dr. Ronen Berger, İsrail

“Drama Terapi”

18.00-1830 Kapanış Oturumu
Büyük

Salon

Kongre düzenleme kurulu ve tüm katılımcılar

 

 

Kongre Kurulları
ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (A.Ü. Rektörü)

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN

Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN

Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE

Yrd. Doç. Adem PEKER

Yrd. Doç. Dr. İsmail AY

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEÇER

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KÖK

Arş. Gör. Dr. Hilal EYÜPOĞLU

Arş. Gör. Ragıp Ümit YALÇIN

Arş. Gör. Aynur KARABACAK

Arş. Gör. Mehmet Buğra ÖZHAN

Arş. Gör. Meva DEMİR

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Alexander KOPYTIN

Rusya Sanat Terapileri Başkanı

Prof. Dr. Alim KAYA

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Aydoğan Aykut CEYHAN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan DEMİR ODTÜ
Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL

Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Sibel TÜRKÜM Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Demet EROL

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Engin DENİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Eric PFEIFER

University of Applied Sciences in Freiburg, Germany

Prof. Dr. Erdinç DURU

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Esra Ceyhan Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ferda AYSAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Feride BACANLI

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz BİLGE

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Galip YÜKSEL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gürhan CAN

Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice ODACI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Halil EKSİ

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan BACANLI

Biruni Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KILIÇ

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KUTLU

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Nihal ÖREN

Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Oya G. ERSEVER

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÜRE Mevlana Üniversitesi
Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ABACI

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ARI

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Rengin KARACA

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ronen BERGER

Tel Aviv University, Israel

Prof. Dr. Seher SEVİM

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin ÖGÜLMÜŞ

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Serap NAZLI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Songül Sonay GÜÇRAY

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Şermin KÜLAHOĞLU

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN

Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

TED Üniversitesi

Doç.Dr. Özlem KARAIRMAK

Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet AKIN

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ŞİRİN

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Arif ÖZER

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Asım ÇİVİTCİ

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı UZ BAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Atılgan ERÖZKAN

Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Binnaz KIRAN ESEN

Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Birol ALVER

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Burhan ÇAPRİ

Mersin Üniversitesi

Doç.Dr. Bülent Dilmaç

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Canani KAYGUSUZ

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN

Kırşehir Üniversitesi Üniversitesi

Doç.Dr. Coşkun Arslan

Necmettin Erbakan

Doç. Dr. Derya TELLAN

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Diğdem Müge SİYEZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru İKİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Enver SARI

Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Ercan KOCAYÖRÜK

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Erdal Hamarta

Necmettin Erbekan Üniversitesi

Doç. Dr. Esra İşmen GAZİOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER

Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Hasan Yılmaz

Necmettin Erbekan Üniversitesi

Doç. Dr. Hikmet YAZICI

KATÜ

Doç. Dr. Hakan GÜNDOĞDU

Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya ŞAHİN BALTACI

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KEKLİK

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Jale ELDELEKLİOĞLU

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÇARDAK

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Melek KALKAN

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Meral ATICI

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Metin PİŞKİN

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat BALKIS

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Murat İSKENDER

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

KATÜ

Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mücahit KAĞAN

Erzincan Üniversitesi

Doç. Dr. Müge Y. YÜKSEL

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nazmiye ÇİVİTCİ

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Necla ACUN KAPIKIRAN

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Nuray TAŞTAN

Kırıkkale Üniversitesi

Doç.Dr. Nurten Sargın

Necmettin Erbekan Üniversitesi

Doç. Dr. Özcan SEZER

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Sevda ASLAN

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Sefa BULUT

İzzet Baysal Ünivesritesi

Doç.Dr. Selahattin Avşaroğlu

Necmettin Erbekan Üniversitesi

Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN

Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Şahin KAPIKIRAN

Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr. Şahin Kesici

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Şerife TERZİ

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şüheda ÖZBEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncay AYAS

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Zeliha Traş

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Dr. Adnan ÇOBAN

Haliç Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ragıp ÖZPOLAT

Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Âdem PEKER

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin ATEŞ

Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI

Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN

Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan TUNÇ

Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fikri KÖKSAL

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahri SEZER

Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahir ÖZKAN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsa Yücel İŞGÖR

Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail SEÇER

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail AY

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Çiftçi

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KÖK

Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Oruç GÜVENÇ

Üsküdar Üniversites

Yrd. Doç. Dr. Safiye SARICA BULUT

Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

İbrahim Çeçen Üniversitesi

Dr. Natalia Nazarova

Rusya

Dr. Andrea GÜVENÇ

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Nurhan Eren

Sanat Psikoterapileri Derneği Başkanı

Kongrenin Yeri
Kongre Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşitirilecektir.

İletişim:
e-mail: sanattherapy@gmail.com