6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ: MULTICONGRESS GAZİANTEP

Kıymetli Bilim İnsanları,

26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ: MULTICONGRESS GAZİANTEP 2019” bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

Multicongress Gaziantep ile amacımız, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterlerini sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak bildiri tam metin kitabında veya uluslararası yayınevinde kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

Gazi şehrimizin yükselen değeri Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde buluşak dileği ile…

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Konuları

Eğitim Bilimleri

Fen ve Matematik Bilimleri

Filoloji

Güzel Sanatlar

Hukuk

İlahiyat/Din Bilimleri

Mimarlık Planlama ve Tasarım

Mühendislik Bilimleri

Sağlık/ Tıp Bilimleri

Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler

Spor Bilimleri

Veterinerlik

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

https://www.multicongress.net/

multicongressgaziantep@gmail.com