6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi

6.ULUSLARARASI İSLAM TIP TARİHİ CEMİYETİ KONGRESİ
THE 6TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
THE INTERNATIONAL SOCİETY FOR THE HISTORY OF
ISLAMIC MEDICINE
Değerli meslektaşlarımız
6.Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi 23-27 Eylül 2014 de Türkiye’nin tarihi kenti Van’da Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Kampüsünde yapılacaktır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Şükran Sevimli bu kongreye ev sahipliği yapacaktır.
İslam tıbbının tarihi gelişimi ve dünya tıbbına katkısı; İslam tıbbı ile Batı tıbbının etkileşimi; İslam toplumlarında
tıp eğitiminin, sağlık kurumlarının ve tıp cemiyetlerinin gelişimi; ; İslam tıbbında hastalıkların tanımlanması ve tedavi
şekilleri; İslam tıp etiği; İslam ülkelerinde sağlık alanında hizmet ve eser veren tarihi şahsiyetlerin tanınması ve
tanıtılması; Türk dünyasının İslam tıbbındaki yeri; İslam tıp tarihiyle ilgili el yazması ve matbu nadir eserlerin ve arşiv
belgelerinin araştırılarak sunulması; dünya kütüphanelerindeki el yazması ve eski baskı tıp kitaplarının toplu katalogunun
hazırlanması için çalışılması ve tıp tarihiyle ilgili tarihi yapıların korunması gibi konularda bilgi ve fikir alış verişinde
bulunulacaktır.
Kongre dilleri Türkçe,İngilizce olup bildiri sunacak meslektaşlarımızın bildiri özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak
aşağıdaki iletişim adresine 30 Nisan 2014 e kadar göndermelerini saygılarımızla rica ederiz.
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Assist . Prof. Dr. Şükran Sevimli
Valuable Colleagues
6th International Congress of the International Society for the History of Islamic Medicine will be held in
Yüzüncü Yıl University Campus , Van during 23-27 September 2014. Van is a historical city of Turkey. Assist. Prof. Dr.
Şükran Sevimli , President of the Department of History of Medicine and Ethics , ,Medical School , Van Yüzüncü Yıl
University will host this congress.
The objective of the congress is the exchange of information and ideas on subjects including the historical
development of Islamic medicine and its contribution to world medicine; interaction between Islamic and Western
medicine; the development of medical education and the development of health institutions and medical associations in
Islamic societies; the diagnosis and treatment of diseases in Islamic medicine; Islamic medical ethics; knowledge of
historic figures who have contributed to practice and literature in the field of health in the Islamic countries; the place of
the Turkish world in Islamic medicine; research and presentation of manuscripts, rare printed works and archive
documents relevant to the history of Islamic medicine; preparing a union catalogue of manuscripts and early printed
medical books in world libraries; and the conservation of historic buildings that have played a part in the history of
medicine.
Congress languages are English and Turkish. We would like to send your abstract to the following e-mail up to 30
April 2014.
Best regards.
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Assist . Prof. Dr. Şükran Sevimli

ISHIM Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Hajar A.Hajar al-Binali (Onursal Baskan/Honour President)
Prof.Dr. Abdul Nasser Kaadan Başkan/President
Prof. Dr. Faisal Abdullatif Alnasir Genel Sekreter/ General Secretary
Prof. Dr. Nil Sarı Birinci Başkan Yardımcısı/First Vice-President
Prof. Dr. Husain Nagamia İkinci Başkan Yardımcısı/Second Vice-President
Prof. Dr. Mahdi Mohaghegh Üçüncü Başkan Yardımcısı/Third Vice-President
Prof. Dr. Sharif kaf al-Ghazal Üye/Member
Prof. Dr. Mostafa Shehata Üye/Member
Prof. Dr. Abdul Rahman Al- Awadhi Üye/Member
İletişim/Contact:Prof.Dr.Ayşegül Demirhan Erdemir(Editor)
[email protected]
KONGRE KONULARI/CONGRESS TOPICS
1- Ortaçağ İslam Tıbbı ile Ondan Önceki ve Sonraki Uygarlıkların Tıbbının Karşılaştırılması
2- Ünlü Müslüman Hekimler
3- İslam Tıbbında Hastalıklar ve Tedaviler
4- İslam Tıbbında İlaçla Tedavi
5- İslam Tıbbında Sakatlara / Engellilere Yaklaşım (Tutumlar)
6- İslam Tıbbında Sağlık Kurumları
7- Batıdaki Tıp Bilimlerine Müslüman Hekimlerin Katkıları
8- İslam Tıbbında Müzelerin ve Müzeciliğin Yeri ve Önemi
9- İslam Tıbbının Yazılı Kaynaklarının Korunması, Sınıflanması ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması
1- Comparative study of Islamic medicine with the previous and subsequent civilizations.
2- Famous Moslem Physicians.
3- Diseases and Therapies in Islamic Medicine.
4- Drug Therapy.
5- Approaching Disabilities in Islamic Medicine.
6- Health Institutions.
7- Contributions by Muslim physicians to the Western medical sciences.
8- The Significance of Museum and Museum Work in Islamic Medicine
9- Sources and Methods of Collection of Islamic Medical Literature and Their Preservation, Classification and
Digitization.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin