6.Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

6.Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Katılım
Koşulları

A) AMAÇ
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’yle; sinema filmlerin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulması, ülke sinemamızın bir kimliğe kavuşması fikrinin gündemde tutularak gerekli faaliyetlerin yapılması, ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amaçlanmaktadır.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecektir.
Yarışmaya son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2018
Yarışmaya 1 Ocak 2017 tarihinden sonra tamamlanmış filmler başvurabilir.

C) KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya Kurmaca, Animasyon, Deneysel ve Belgesel dalındaki Türkiye yapımı Uzun Metraj
filmler katılabilir. Yarışmaya katılan filmler tek kategoride (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması)
değerlendirilir ve ödüllendirilir.
• Yarışmaya katılacak olan filmlerin süresi minimum 75 dakika olmalıdır. Festival yönetimi gerekli
gördüğü taktirde bu konuda esnek davranabilir.
• Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir
• Ulusal ya da Uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak,
yarışmaya katılıma engel değildir.
• Yarışmaya başvuracak olan filmlerin, festivalin başlangıç tarihinden (26 Ekim 2018) 1 (bir) ay
öncesine kadar İstanbul sınırları içerisinde herhangi bir halka açık gösteriminin yapılmayacak
olması gerekmektedir.
• Yarışma için başvuruları, ilgili filmin yasal
• Eser sahiplerinin Eventival sitesindeki online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması
gerekmektedir. Ayrıca, başvuru formunun imzalı bir kopyası ve filmin 5 adet Blu-Ray/DVD
kopyası festival ofisine kargo/kurye ile ulaştırılmalıdır.
• Festival yönetimi, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım
hakkına sahiptir.
• Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini festivalden çekemezler.
Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi
internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilemeyen filmlerin sahiplerine
herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
• Yarışmaya kabul edilen filmlerin yaratıcı ekibi, (yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni,
senarist, erkek baş rol oyuncusu, kadın baş rol oyuncusu ve kurgucusu) (7) temsilci festivale
davet edilecektir. Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
• Filmler ana jüriye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa
göre sunulur. Jüri filmleri izleyicilerle birlikte izleyebileceği gibi özel bir gösterim salonunda da izleyebilir. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
• Daha önce Uluslararası Boğaziçi Film Festivaline başvurmuş ya da katılmış olan filmler festivale kabul edilmezler.
Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin
açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde;
• Filmin İngilizce altyazılı DCP kopyasını
• Film Türkçe dışında bir dilde çekilmiş ise Türkçe ve İngilizce altyazılı DCP kopyasını
• Filmin, İngilizce Time Code’lu diyalog listesini
• Filmin Kayıt Tescil Belgesini
• Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (max. 50 kelime)
• Tanıtım amaçlı kullanılmak üzere filme ait fragman ve teaserlarını
• Filmin 5 adet basılı afişi ile birlikte yüksek çözünürlükte dijital ortamda örneğini,
• Festivale başvuran filmlerin kopyaları, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği’nin arşivinde
saklanacak ve gerektiğinde akademik düzeyde araştırma yapanların hizmetine sunulacaktır.
• Festival yönetimi yönetmelik konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma
hakkını saklı tutar.
Başvuru sürecinde istenen belge ve dokümanları eksiksiz bir şekilde festival ofisine ulaştırmayan
filmlerin başvuruları kabul edilmez.
D) JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
Jürilerin belirlenmesi festival yönetiminin takdirindedir. Festival yönetimi jüri üyelerini sinema
yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film
festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin
olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.
• Jüri Başkanı festival yönetim kurulu tarafından belirlenir.
• Ana Jüri en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşur.
• Ön jüri değerlendirmesi ile en fazla 15 (on beş) film yarışmaya aday gösterilebilir. Yarışmanın
açılabilmesi için en az 7 (yedi) film yarışma için seçilmiş olmalıdır.
• Jürilerin isimleri festival basın toplantısında ve festivale ait mecralarda ilan edilir.
• Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir
gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
• Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmalarının değerlendirilmesini ” Ulusal Uzun Metraj Film
Yarışma Jürisi” yapar. Jüri, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın
Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu”
ödüllerini tüm filmleri izleyerek ve değerlendirerek belirler.
• Jüri yarışmaya kabul edilen filmler arasından En İyi Film Ödülü’nü sadece bir filme verir. Jüri
festival resmi ödül listesinde yer almayan herhangi bir dalda ‘ek’ ödül veremez ve tüm
kategorilerde ödül vermek zorundadır.
• Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri
festival yönetiminin belirleyeceği tarihlerde ve salonlarda toplu olarak izler.
• Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini ve ödül alan filmleri jüri değerlendirme toplantısı
haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
• Jüri kararları, jüri toplantısı sonunda tüm üyelerin imzasının bulunduğu tutanağın festival
yönetimine teslim edilmesi ile resmileşir.
• Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında finale kalan filmlerin hak sahiplerine gösterim
ücretleri, 30 Nisan 2019 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından ödenir.

E) ÖZEL MADDELER
Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri 30 Nisan 2019 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi
Sinema Derneği tarafından ödenir.
• Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında finale kalan filmlerin hak sahiplerine gösterim
ücretleri, 30 Nisan 2019 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından ödenir.
• Festivalde akçeli ödül alan filmlerin sahiplerine ayrıca gösterim ücreti ödenmez.
• En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülü filmin mali haklarını elinde bulunduran, yapımcının banka
hesabına yatırılır. Filmin birden fazla ortak yapımcısı var ise, festivale başvuruyu yapan yapım
şirketi dikkate alınır.
• Ödemeler yasal vergi, harç ve kesintiler düşülerek banka havalesi ile ödenir.
• Ödül kazanan filmlerin yaratıcı ekibi ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Mazeret bildirmeden
ödül törenine katılmayanlara ödül kazanmış dahi olsalar akçeli ödülleri verilmez.

F) ÖDÜLLER
– En İyi Ulusal Uzun Metraj Film: 100.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Yönetmen: 20.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Erkek Oyuncu: 15.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Kadın Oyuncu: 15. 000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Senaryo: 10.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Görüntü Yönetmeni: 10.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Kurgu: 10.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

bogazicifilmfestivali.com