6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışmaları

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışmaları Katılım Koşulları

A) AMAÇ
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Boğaziçi Film
Festivali’yle; Türkiye’de ve Dünya’da sinema filmlerin gelişmesine katkı sağlanması, genç yapımcı
ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destekler oluşturulması, ülke
sinemamızın bir kimliğe kavuşması fikrinin gündemde tutularak gerekli faaliyetlerin yapılması,
ülke sinemasının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amaçlanmaktadır.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali 26 Ekim – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecektir.
Yarışmaya son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2018
Yarışmaya 1 Ocak 2017 tarihinden sonra tamamlanmış filmler başvurabilir.

 

C) KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya Kurmaca, Animasyon, Deneysel ve Belgesel dalındaki Türkiye yapımı filmler katılabilir.
• Yarışmaya katılan filmler Kurmaca ve Belgesel olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilir ve
ödüllendirilir. (Deneysel ve Animasyon) türündeki filmler Kurmaca kategorisinde değerlendirilir.
• Yarışmaya jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan kurmaca, animasyon, deneysel filmler ve
30 dakikayı aşmayan belgesel filmler başvurabilir. Ön jüri gerekli gördüğü taktirde süre
kısıtlamasında esnek davranabilir.
• Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir.
• Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış
olmak, yarışmaya katılıma engel değildir.
• Eser sahiplerinin festivalin internet sitesindeki www.bogazicifilmfestivali.com online başvuru
formunu eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru formunun imzalı bir kopyası
ve filmin 1 adet Blu-Ray/DVD kopyası festival ofisine kargo/kurye ile ulaştırılmalıdır…
• Festival yönetimi, filmden 30 saniyelik bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım
hakkına sahiptir.
• Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini festivalden çekemezler.
Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
• Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi
internet sitesinden ve medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilemeyen filmlerin sahiplerine
herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
• Yarışmaya kabul edilen filmlerin yaratıcı ekibinden sadece 1 (bir) temsilci festivale davet
edilecektir. Festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
• Filmler ana jüriye ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa
göre sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon görevlisine, salon, seans ya
da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
• Daha önce Uluslararası Boğaziçi Film Festivalin
• UBSD gerekli gördüğü taktirde filmleri kısa filmin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak
amacıyla bir DVD’de toplayabilir, dağıtabilir ve çeşitli organizasyonlarda tanıtabilir, bunun için
filmlerin yönetmenlerine bilgi verir ve gerekli izinleri alır.
• Festival yönetimi yönetmelik konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma
hakkını saklı tutar.

 

D) JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
Jürilerin seçimi festival yönetiminin takdirindedir. Festival yönetimi jüri üyelerini sinema
yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film
festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin
olduğuna inandığı gazeteciler arasından seçebilir.
• Ana Jüri en az 3(üç) en çok (5) üyeden oluşur.
• Ön jüri değerlendirmesi ile en fazla 15 (on beş) film yarışmaya aday gösterilebilir. Yarışmanın
açılabilmesi için en az 7 (yedi) film yarışma için seçilmiş olmalıdır.
• Jürilerin isimleri festival basın toplantısında ve festivale ait mecralarda ilan edilir.
• Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir
gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
• Jüri yarışmaya kabul edilen filmler arasından En İyi Film Ödülü’nü sadece bir filme verir. Jüri
festival resmi ödül listesinde yer almayan herhangi bir dalda ‘ek’ ödül veremez.
• Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür. Filmleri
festival yönetiminin belirleyeceği tarihlerde ve salonlarda toplu olarak izler.
• Kısa Kurmaca Film kategorisindeki filmleri, Kısa Kurmaca Film Jürisi, Kısa Belgesel Film
kategorisindeki filmleri, Kısa Belgesel Film Jürisi değerlendirir.
• Festivalde yer alan tüm kısa film yarışmaları (Ulusal – Uluslararası Kısa Belgesel, Ulusal –
Uluslararası Kısa Kurmaca) içerisinden seçilen en iyi filme Ahmet Ulucay Büyük Ödülü verilir. Kısa
Kurmaca ve Kısa Belgesel jürileri kendi kategorilerinden bu ödül için 3(üç) aday film belirler. Kısa
Kurmaca ve Kısa Belgesel jürileri daha sonra bir araya gelerek bu filmleri izler ve bu filmler
içerisinden bir filme Ahmet Uluçay Büyük Ödülü’nü oy çokluğu ile verir.
• Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini ve ödül alan filmleri jüri değerlendirme toplantısı
haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
• Jüri kararları, jüri toplantısı sonunda tüm üyelerin imzasının bulunduğu tutanağın festival
yönetimine teslim edilmesi ile resmileşir.
• Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında finale kalan filmlerin hak sahiplerine gösterim

E) ÖZEL MADDELER
Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri 30 Nisan 2019 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi
Sinema Derneği tarafından ödenir.
• Ulusal kısa film yarışmasında finale kalan filmlerin hak sahiplerine gösterim ücretleri, 30 Nisan
2019 tarihine kadar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından ödenir. Eser işletme belgesi
olmayan filmlere gösterim ücreti ödemesi yapılmaz. Bunun yerine eser işletme belgesi alımındaki
masraflar Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından karşılanır.
• Festivalde akçeli ödül alan filmlerin sahiplerine ayrıca gösterim ücreti ödenmez.
• Ödemeler yasal vergi, harç ve kesintiler düşülerek banka havalesi ile ödenir.
• Ödül kazanan filmlerin yönetmenleri ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Mazeret bildirmeden
ödül törenine katılmayanlara ödül kazanmış dahi olsalar akçeli ödülleri verilmez.

F) ÖDÜLLER
– En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: 10.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film: 10.000 TL ve Altın Yunus Heykeli
– Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü: 25.000 TL ve Altın Yunus Heykeli

bogazicifilmfestivali.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.