6.ULUSLARARASI AKFAD- AKŞEHİR BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

AKŞEHİR BELEDİYESİ VE AKŞEHİR FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (AKFAD)
6.ULUSLARARASI AKFAD- AKŞEHİR BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ AMAÇ:
“57.Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri” kapsamında, fotoğraf sanatı aracılığı ile bu sene düzenlenecek 6’ncı uluslararası fotoğraf yarışmasında “Yöresel pazarlarda hayat” ve “Su ve yaşam” konulu iki kategoride Türk ve Dünya fotoğrafçılarını bir araya getirmeyi planlıyoruz.

KONU:
“Yöresel Pazarlarda Hayat” kategorisinde: Türkiye ve Dünya ülkelerinin kültürlerini yansıtan AVM ve modern alış veriş merkezleri dışında kalan yöresel pazar yerlerini ve arastalardaki çalışan insan profillerini, insan yaşamından kesitleri teknoloji ile yok olmaya yüz tutan ortamları tekrar anımsatıp tanıtarak, zamana yenik düşmeden canlandırma ve sahip çıkma amaçlanmaktadır.
“Su ve Yaşam” kategorisinde: Yaşamın temel kaynağı olan suyun önemine, kirlenen ve kuruyan su kaynaklarına, insanlığın susuzlukla mücadele ettiği günümüz dünyasında, ulusların ortak sorunu olan suya dikkat çekmek, suyun getirdiği güzellikleri ve susuzlukla ortaya çıkan sorunları gündemde tutma amaçlanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri ile TFSF temsilcisive bunların birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır. 1- Yöresel Pazarlarda Hayat (RB); 2- Su ve Yaşam (WL).
– Katılımcı yarışmaya,her kategori için en çok 4 (dört) adet sayısal: Renkli veya SiyahBeyaz fotoğrafla katılabilir.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince ilk kural ihlalinde 1 (bir) yıl, ikinci kural ihlalinde 3 (üç) yıl ve üçüncü kural ihlalinde süresiz olarak kısıtlanır. Başkasının fotoğrafını kullanan katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Akşehir Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Jüri, katılan fotoğraflardan ödül ve mansiyon seçmek zorunda değildir. Bu karar tamamen jüriye aittir.
– Yarışma sonucu Akşehir Belediyesi’nin http://www.aksehir.bel.tr ve AKFAD’ın http://www.akfad.com ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
– Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) sorumluluk taşımayacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org İngilizce (English) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en adreslerindenüyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (“Yöresel Pazarlarda Hayat”kategorisi için “Sayısal: Yöresel Pazar” (Regional Bazar) >RB; Su ve Yaşam kategorisi için “Sayısal: Su ve Yaşam” (Water and Life) >WL). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Tolga Suna Er’in “Yöresel Pazarlarda Hayat” kategorisindeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilRB1_kadinlar_pazari” veya “Su ve Yaşam” kategorisindeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilWL2_suyun_getirdigi” gibi olabilir. – İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz. – Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Akşehir Belediyesi ve AKFAD sorumlu olmayacaktır.

ÖDULLER (Her kategori için): FIAP Altın Madalya FIAP Gümüş Madalya FIAP Bronz Madalya FIAP Mansiyon (6 adet) Akşehir Belediyesi Özel Ödülü TFSF/PAFT Özel Ödülü AKFAD Özel Ödülü Sergileme (Her kategoride en fazla 35 adet) FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Akşehir Belediyesi ve AKFAD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflarsahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile yarışma ve/veya etkinlik ile ilgili amaçlar doğrultusunda kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Ödül alan fotoğraflar http://www.aksehir.bel.tr , http://www.akfad.com ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir Katalog pdf (veya benzeri) formatta veya gösteri için multimedya formatında hazırlanacak;tüm katılımcıların mail adreslerine, Jüri üyelerinin mail adreslerine gönderilecek; http://www.aksehir.bel.tr ve http://www.akfad.com adreslerinde yayınlanacak; TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer tane gönderilecektir.


YARIŞMA TAKVİM:

Son Katılım Tarihi : 14 Haziran 2016 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 18 Haziran 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 22 Haziran 2016
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni : 05 Temmuz 2016
Katalog Yayını ve Gönderimi : Kasım 2016’dan itibaren katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecek ve http://www.aksehir.bel.tr , http://www.akfad.com adreslerinde indirilmeye hazır tutulacaktır.

SEÇİCİ KURUL(soyadına göre alfabetik sırayla):
Dr. Salih AKKAYA Akşehir Belediye Başkanı, TR Prof. Mehmet BAYHAN ESFIAP, AFIAP, EFIAP, TR İsa ÇELİK AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı, TR Aykut FIRAT Fotoğraf Sanatçısı, TR A. Kamil ÖZUS AKFAD Onursal Başkanı, TR Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Berna BÜYÜKERDEM +90505 661 8980 b.buyukerdem@gmail.com
F. Şule DOĞANCI TEKİN +90535 797 7354 suledoganctekin@mail.com

Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2016-020) ve FIAP tarafından (FIAP 2016-217) patronaj ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

– FIAP Definition of the Black and White Photography (monochrome) This definition supersedes the Document 223 and the INFO 1991/12.A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black and white work toned entirely in a single color will remain a monochrome work able to stand in the black and white category; such a workcan be reproduced in black and white in the catalogue of a salon under FIAP Patronage. On the other hand a black and white work modified by a partial toning or by the addition of one color becomes a color work (polychrome) to standin the color category; such a work requires color reproduction in the catalogue of a salon under FIAP Patronage.
– FIAP Siyah-Beyaz Fotoğraf (Monokrom) Tanımı: Koyu gri’den (siyah) çok açık gri’ye (beyaz), gri’nin çeşitli tonlarından oluşan fotoğraf monokrom fotoğraftır. Tek bir renkte tonlandırılmış siyah-beyaz fotoğraf, yine siyah-beyaz fotoğraf sınıflandırmasına girer ve katalog da siyah-beyaz kategorisinde olur. Diğer yandan, kısmen de olsa tonlandırılmış veya bir renk eklenmiş siyah-beyaz fotoğraflar renkli (polychrome) fotoğraf kabul edilir ve renkli sınıflandırmasına girer.